Gå til indhold

Hvad er Toldbevillingssystemet?

Toldbevillingssystemet er et fælles EU-system, som giver dig mulighed for at søge om og håndtere toldbevillinger digitalt.

Hvis du opnår en toldbevilling, kan du bruge en eller flere af de fordele, der er i toldlovgivningen. Det betyder, at du kan søge en toldbevilling til din virksomhed for at få adgang til toldlettelser eller undtagelser fra toldreglerne. 

Du skal dog være opmærksom på, at din virksomhed skal registreres som importør eller eksportør, inden du erhvervsmæssigt importerer varer fra eller eksporterer varer til lande uden for EU (det gælder også for Grønland og Færøerne) og eventuelt søger om en toldbevilling. 

Søg om bevilling i Toldbevillingssystemet.