Gå til indhold

Elektronisk transportdokument som toldangivelse (ETD)

Rederier og flyselskaber kan få bevilling til at bruge et digitalt transportdokument som forsendelsesdokument.

Muligheden for at bruge et digitalt transportdokument kommer til at erstatte den tidligere såkaldte niveau 2-ordning for skibe og fly, som er en forenklet procedure. Hvis du vil søge bevillingen, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Hvis dit rederi eller et flyselskab ønsker at bruge lempelsen, skal du have tilpasset dine egne it-systemer, så de er i stand til at levere data digitalt. 
  • Du kan bruge ordningen, hvis dit flyselskab eller rederi har et betydeligt antal regelmæssige flyvninger eller sejladser ad godkendte ruter mellem lufthavne eller havne i EU. 
  • Du kan få lov til at bruge dine manifester for alle de transporterede varer. Ud for de forskellige varer, som manifestet vedrører, skal du anføre varernes toldmæssige status ved hjælp af forskellige koder, fx ”T1” for ikke-EU-varer og ”C” for EU-varer. 

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Herunder kan du finde en vejledning til at udfylde ansøgningen.  

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om bevillingen til elektronisk transportdokument som toldangivelse (ETD).