Gå til indhold

Anvendelse af en særlig type segl (SSE)

Hvis du anvender forsendelsesproceduren, kan du få bevilling til at anvende segl af en særlig type på transportmiddel, containere, emballage eller kolli. Du kan kun få bevillingen, hvis seglet kan godkendes til formålet.

For at sikre, at varerne ikke ombyttes under forsendelse, kan Toldstyrelsen forlange, at godset forsegles. 

Toldstyrelsen accepterer de særlige typer af segl, der er godkendt af toldmyndighederne i et andet EU- eller konventionsland i forbindelse med bevillingen. Hvis vi har oplysninger om, at det pågældende segl ikke er egnet til toldformål, kan vi afvise at godkende seglet. 

Når forseglingerne er certificeret af et kompetent organ i overensstemmelse med den internationale ISO-standard nr. 17712:2013 "Fragtcontainere - Mekaniske forseglinger", anses de for at opfylde kravene for segl til toldformål. For containertransport skal der bruges forseglinger med højtsikrede elementer. 

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Du kan også finde en vejledning til at udfylde ansøgningen længere nede på siden. 

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om bevillingen til særlige typer segl.