Gå til indhold

Godkendt modtager – TIR-proceduren (ACT)

Som godkendt modtager kan du modtage varer i dine egne lokaler eller på et andet godkendt sted og undgå at skulle forbi bestemmelsestoldstedet, når du anvender TIR-proceduren.

TIR er en international toldgarantiordning. Fordelen ved TIR-ordningen er, at du ikke skal have toldkontrolleret dine varer ved hver grænseovergang, når du transporterer dem enten ind i EU fra et ikke-EU-land eller ud af EU til et ikke-EU-land. Det kan lade sig gøre, fordi en TIR-transport er sikret gennem en international garantikæde, der garanterer for den enkelte transport. 

Som udgangspunkt skal du lade Toldstyrelsen kontrollere dine varer sammen med køretøjet, TIR-carnetet og MRN ved ankomst til bestemmelsestoldstedet. Men med en bevilling som godkendt modtager kan du undgå dette og i stedet modtage dine varer i din egen virksomhed eller et andet godkendt sted. 

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Derudover skal du leve op til en række betingelser, som du kan læse mere om herunder. Du kan også finde en vejledning til at udfylde ansøgningen. 

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet 

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om TIR-ordningen