Gå til indhold

Forsendelsesangivelse med reduceret datasæt (TRD)

Du kan søge om bevilling til at bruge en toldangivelse med reducerede datakrav i forbindelse med proceduren for EU-forsendelse.

Bevillingen til forsendelsesangivelse med reduceret datasæt kan gives til: 

  • transport af varer med jernbane 
  • transport af varer ad luft- og søvejen, hvor virksomheden ikke bruger et digitalt transportdokument som forsendelsesangivelse. 

Systemet vedrørende reduceret datasæt forventes først at blive sat i drift i 2025. 

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Herunder kan du finde en vejledning til at udfylde ansøgningen.  

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet 

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om bevillingen til forsendelse med reduceret datasæt.