Gå til indhold

Passiv forædling (OPO)

Proceduren for passiv forædling giver dig mulighed for midlertidigt at eksportere varer til forarbejdning eller reparation uden for EU’s toldområde, uden at du skal betale told og afgifter af varernes værdi, når du importerer dem på ny (reimport).

Hvis du vil anvende proceduren for passiv forædling, skal du ansøge om en bevilling digitalt via Toldbevillingssystemet. Derudover skal du leve op til en række betingelser, som du kan læse mere om herunder. Her kan du også finde en vejledning til selve bevillingen. 

Søg om bevilling i Toldbevillingssystemet 

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen 

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet 

Sådan kan du bruge passiv forædling 

Passiv forædling bliver typisk anvendt af virksomheder i EU, der sender råvarer eller halvfabrikata ud af EU med henblik på forædling, hvorefter varerne genindføres til EU som færdigvarer. Det giver virksomhederne mulighed for at reimportere de forarbejdede eller reparerede varer til fri omsætning med delvis eller fuldstændig fritagelse for told og afgifter. Hvis du anvender passiv forædling, skal du kun betale told af den værditilvækst, der er sket uden for EU.  

Eksempel

Din virksomhed producerer T-shirts i Danmark og ønsker at få dem farvet i et ikke-EU-land. Du eksporterer derfor dine T-shirts, og i samme øjeblik ophæves deres status som EU-vare. Når du derefter genindfører dine T-shirts under proceduren for passiv forædling, betaler du kun told af den værditilvækst, der er sket i forbindelse med farvningen.  

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om passiv forædling