Gå til indhold

Særligt anvendelsesformål – end-use (EUS)

Proceduren særligt anvendelsesformål (end-use) giver dig mulighed for at importere ikke-EU-varer til fri omsætning med fuldstændig toldfritagelse eller til en nedsat toldsats. Det kræver dog, at varerne bruges til et nærmere bestemt formål inden for en tidsfrist.

Du kan finde de varer, der er berettiget til toldlempelse under proceduren for end-use, i Toldtariffen, hvor de står som underpositioner og kan identificeres i fodnoterne. 

Selvom varerne overgår til fri omsætning på importtidspunktet, skal du være opmærksom på, at de fortsat er under toldtilsyn indtil det tidspunkt, hvor de er anvendt til det specifikke formål.  

Hvis du vil anvende proceduren særligt anvendelsesformål, skal du ansøge om en bevilling digitalt via Toldbevillingssystemet og i øvrigt leve op til en række betingelser, som du kan læse mere om herunder.  

Ansøg om bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om særligt anvendelsesformål (end-use)