Toldværdi

Når du importerer varer fra et ikke-EU-land til EU, skal du betale told. For at kunne beregne tolden skal du kende varernes oprindelse, varekode og toldværdi.