Gå til indhold

Toldværdi

Når du importerer varer fra et ikke-EU-land til EU, skal du betale told. For at kunne beregne tolden skal du kende varernes oprindelse, varekode og toldværdi.

Toldværdien består af den samlede pris, du som importør skal betale for varerne, plus transport- og leveringsomkostninger frem til EU’s ydre grænse. Derudover kan der i visse tilfælde være beløb, du skal lægge til eller trække fra toldværdien.  

Hvis du ikke har de nødvendige oplysninger, når du toldangiver dine varer, kan du søge om bevilling til en forenklet beregning af toldværdien.  

Det skal du vide, før du kan beregne din told

Varekoden 
Varekoden er en kategorisering af din vare. Varekoden bestemmer, om der er told på din vare, og hvor høj toldsatsen evt. er. Du kan finde varekoden enten ved at kigge i Toldtariffen eller ved at bruge søgeværktøjet eVITA 

Oprindelse 
Varens oprindelse handler om, hvor din vare er fremstillet, og hvilke materialer den består af. Hvis du fx handler med et ikke-EU-land, som EU har indgået en handelsaftale med, er varens oprindelse vigtig, fordi den afgør, om du kan importere varen på de fordelagtige vilkår, som handelsaftalen giver mulighed for. 

Toldværdi 
Toldværdien er det beløb, du skal betale told af. Ofte vil det være lig med det beløb, der står på din faktura – men ikke altid. Der kan nemlig være poster, som enten skal lægges til eller trækkes fra prisen, fx fragt eller rabatter.