Gå til indhold

Forenklet beregning af toldværdi (CVA)

Hvis du har svært ved enten at beregne eller at dokumentere toldværdien på tidspunktet for toldangivelsen, kan du søge om en bevilling til forenklet beregning af toldværdien.

Når du skal beregne en vares toldværdi, kan det i nogle tilfælde ske, at du ikke kan dokumentere alle udgifter på angivelsestidspunktet. Det kan fx være udgifter til fragt fra leverandørens adresse og frem til varens indførsel i EU's toldområde. Det betyder, at du enten kan vente med at angive varerne, indtil dokumenterne er klar, eller lave en forenklet angivelse. Det sidste kræver dog, at du søger om at få bevilling til forenklet angivelse.  

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Derudover skal du leve op til en række betingelser, som du kan læse mere om herunder. Du kan også finde en vejledning til at udfylde ansøgningen. 

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet

Læs vejledning til ansøgning om bevillingen

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om forenklet fastsættelse af toldværdi.