Gå til indhold

Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring af varer (TST)

Midlertidig opbevaring giver dig mulighed for at opbevare ikke-EU-varer midlertidigt, mens de venter på at komme under en toldprocedure.

Når din virksomhed har bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, kan du blandt andet: 

  • Flytte varer under midlertidig opbevaring mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring på betingelse af, at det ikke øger risikoen for svig. 
  • Når der er et økonomisk behov for det, og toldtilsynet ikke berøres negativt, kan der ske oplagring af EU-varer på en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring. Sådanne varer anses ikke for varer under midlertidig opbevaring. 

Toldprocedurer dækker over import, eksport eller en af de særlige procedurer. Dine varer kan være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage. 

Søg bevillingen via virk.dk

Hvis du vil drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring af varer, kræver det, at du har en bevilling til det. Du søger om bevillingen via virk.dk. Her vil du blive bedt om at logge ind med MitID/Digital signatur.