Gå til indhold

Varers oprindelse

Det er ofte svært at fastslå, hvor en vare har oprindelse, da varen kan være fremstillet eller bearbejdet i mere end ét land. Derfor har vi regler til at afgøre en vares oprindelse. Man skelner overordnet mellem almindelig oprindelse og præferenceoprindelse.

Alle varer har oprindelse et sted. For nogle varer er oprindelsen nem at afgøre. Det kan fx være planter eller levende dyr, der er dyrket eller opdrættet et bestemt sted. 

Men hvad med en bil, der består af tusindvis af dele, der kan være produceret i mange forskellige lande? Har bilen oprindelse i det land, hvor den bliver samlet på en fabrik? Ikke nødvendigvis.  

Herunder kan du læse mere om de regler, du skal følge for at fastslå dine varers oprindelse.  

Almindelig oprindelse og præferenceoprindelse 

I toldmæssig forstand skelner man mellem to slags oprindelse, som er relevante i forskellige situationer: 

  • Almindelig oprindelse har betydning for, om varen er omfattet af særlige regler som fx toldkontingenter, varebestemmelser, antidumping og udligningstold.  
  • Præferenceoprindelse er relevant, hvis du anvender EU’s handelsaftaler, når du handler med ikke-EU-lande. Her skal varerne opnå præferenceoprindelse, hvis de skal kunne importeres til EU eller aftalelandet med nedsat told. 

Det skal du vide, før du kan beregne din told

Varekoden 
Varekoden er en kategorisering af din vare. Varekoden bestemmer, om der er told på din vare, og hvor høj toldsatsen evt. er. Du kan finde varekoden enten ved at kigge i Toldtariffen eller ved at bruge søgeværktøjet eVITA 

Oprindelse 
Varens oprindelse handler om, hvor din vare er fremstillet, og hvilke materialer den består af. Hvis du fx handler med et ikke-EU-land, som EU har indgået en handelsaftale med, er varens oprindelse vigtig, fordi den afgør, om du kan importere varen på de fordelagtige vilkår, som handelsaftalen giver mulighed for. 

Toldværdi 
Toldværdien er det beløb, du skal betale told af. Ofte vil det være lig med det beløb, der står på din faktura – men ikke altid. Der kan nemlig være poster, som enten skal lægges til eller trækkes fra prisen, fx fragt eller rabatter.