Gå til indhold

VAB-koder og certifikatkoder

Hent VAB- og certifikatkoder i Excel-format

Ajourført 03.07.2024.

VAB-koder og certifikatkoder (Rubrik 44.3 og 44.2)
 VAB Certifikatkoder  Tekster 
A C039 ICCAT-Statistikdokument for sværdfisk.
A C040 ICCAT-Statistikdokument for storøjet tun eller IOTC-Statistikdocument for storøjet tun.
A C041 ICCAT-Reeksportcertifikat for almindelig tun.
A C042 ICCAT-Reeksportcertifikat for sværdfisk.
A C043 ICCAT-Reeksportcertifikat for storøjet tun eller IOTC-Reeksportcertifikat for storøjet tun.
A C084 Undtagelse i henhold til artikel 3 og 4 i forordning 2019/2122 (dyr bestemt til videnskabelige formål og prøver til forskning og diagnosticering
A C640 Grænsepassagecertifikat (levende dyr).
A C641 Fangstdokument - import.
A N853 Fælles veterinærdokument til brug ved indførsel (CVED) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 136/2004
A Y072 Varer med EU oprindelse, retur fra Andorra iht. til gældende EU lovgivning
A Y073 Varer med EU oprindelse, retur fra Schweiz iht. til gældende EU lovgivning 
A Y074 Varer med EU oprindelse, retur fra Færøerne iht. til gældende EU lovgivning 
A Y075 Varer med EU oprindelse, retur fra Grønland iht. til gældende EU lovgivning 
A Y076 Varer med EU oprindelse, retur fra Island iht. til gældende EU lovgivning
A Y077 Varer med EU oprindelse, retur fra Lichtenstein iht. til gældende EU lovgivning 
A Y078 Varer med EU oprindelse, retur fra Norge iht. til gældende EU lovgivning
A Y079 Varer med EU oprindelse, retur fra San Marino iht. til gældende EU lovgivning
A Y151 Varer med oprindelse i EU, der kommer fra regioner i den yderste periferi (oversøiske regioner) i henhold til den relevante EU-lovgivning
A Y930 De angivne varer er ikke berørt af Kommissionens beslutning 2007/275/EF
A Y931 Varer, der er omfattet af en undtaglese for veterinærkontrol i henhold til artikel 6 i Kommissionens beslutning 2007/275/EF
A Y980 Varer, der er omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol iht. art. 4 i forordning 2018/2126
     
B C631 Officielt brev udstedt af ministeriet for industri i det land, som er med i den frivillige partnerskabsaftale, og hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus, hvorved brugen af andre materialer end træ eller genanvendt materiale valideres 
B C690 FLEGT - importlicens træ
     
C 0034 Sundhedsimportdokument - CHED-PP på træemballage
C 0035 Plantesundhedscertifikat.
C 0037 Tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen (videnskabeligt brug).
C 5200 Nye maskiner
C 5555 Erklærer, at varen ikke har oprindelse øst for Uralfloden i kasakhstan. Øst for Uralbjergene i Rusland eller øst for Bosporus Strædet.
C 7777 Ikke omfattet af betingelsen
C N851 Sundhedscertifikat
     
D 0133 Kontrolattest frugt og grønt
D 0633 Attest for industriel anvendelse - frugt og grønt
D 7777 Ikke omfattet af betingelserne
     
E C666 Certifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS)
E C667 Laboratorieanalyse
E C668 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA
E C678 Fælles importdokument (CED) forordning 669/2009
E Y978 Fritagelse i henhold til artikel 1, stk. 3 i forordning (EU) 2019/1793
     
F 0050 Virksomhedstilladelse - Lægemidler
     
G 0057 Indførselstilladelse fra ToldSkat.
     
I 0058 Indførselstilladelse/Politimesteren.
I 0059 Indførselstilladelse/Justitsministeren.
I 7999 Det erklæres at varen ikke er omfattet af indførselsbestemmelser for våben og eksplosivstoffer
I 8888 Særlige bestemmelser - Importeret af politiet eller militære myndigheder
     
J 0060 Indførselstilladelse.
J 0061 Forhåndstilladelse.
     
L L001 Importlicens AGRIM.
     
M I004 Tilsynsdokument fra EBST.
M L132 Importbevilling udstedt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat med gyldighed i hele fællesskabet
     
N L116 Kimberley certifikat
N L139 Der skal fremlægges importtilladelse fra Toldstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
N L149 Importbevilling i henhold til artikel 1ra, stk. 5, i Rådets forordning (EU) nr. 765/2006
N L150 Importbevilling i henhold til artikel 1rb, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 765/2006
N L151 Importbevilling i henhold til artikel 1rc, stk. 5, i Rådets forordning (EU) nr. 765/2006
N L152 Importbevilling i henhold til artikel 1ra, stk. 10i Rådets forordning (EU) nr. 765/2006
N L153 Importbevilling i henhold til artikel 1ra, stk. 11 i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014
     
O C400 CITES-importtilladelse.
O C406 CITES certifikat for musikinstrumenter
O C639 Importmeddelelser. Anvendes sammen med CITES, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.
     
P L079 Importlicens udstedt i andet EU land. Textilvarer.
     
R 0055 Importtilladelse - Sikkerhedsstyrelsen vedr. fyrværkeri
R 7777 Ikke omfattet af betingelsen
     
V C644 Kontrolattest. Økologiske varer
     
W C620 T2LF dokument
     
X C701 Genpåfyldelige beholder til ozonlagsnedbrydende stoffer (artikel 15, stk. 1 i forordning (EU) 2024/590), ledsaget af en overensstemmelseserklæring.
X L100 Importtilladelse "kontrollerede stoffer" (ozonlaget), udstedes af Kommissionen.
     
Y L135 Importtilladelse (prækursorer) udstedt af kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importøren er etableret
     
Å C014 V I 1 dokument
Å C015 V I 2 uddrag
Å C017 VI1-dokument, oprindelsescertifikat påtegnet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/2001.
Å C018 VI2-uddrag, oprindelsescertifikat påtegnet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/2001.
Å C083

Selvcertificering for vin, der produceres og importeres fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union (handels- og samarbejdsaftalen — tillæg 15-C)

Å C652 Ledsagedokument - vin fra USA eller Schweiz