Gå til indhold

Statuskoder og -tekster

Hent statuskoder i Excel-format

Hent statuskoder i CSV-format 

Statuskoder og -tekster
 Statuskode Tekst 
Opbygning  
00 Opret kladde
01  Løbende opbygning
02  Opbygning færdiggørelse
03 Rettelse af kladde
04  Opbygning skønsmæssig ansættelse
05 Korrektion af kladde (Rettelse)
07  Regulering af kladde/varepost (slet)
08 Udskyd korrektionstidsfrist
09 Fejl i klade
Godkendelse  
10 Kladde godkendt systemmæssigt (m. forventet ankomst)
11 Kladde godkendt m. forventet ankomst
12 Kladde godkendt m. faktisk ankomst
13 Godkendt mangler funktionsadskillelse
14  Godkendt jf. funktionsadskillelse
15 Kladde til Kontrol for DS sandsynlighedscheck
Antagelse  
16 Manuel antagelse for flere forhold (statuskode 17, 18 og 19)
17  Manuel antagelse (sikkerhed for midl. antidump)
18  Manuel antagelse (kontingent)
19 Manuel antagelse (satskontrol)
20 Antaget angivelse (automatisk el. manuelt)
Frigivelse  
21 Gennemført risikoanalyse
22 Automatisk udtaget til kontrol (rød)
23 Automatisk udtaget til vurdering (gul)
25 Frigivet (automatisk)
26 Afventer manuel frigivelse efter kontrol af VAB og Betaling mm.
28 Afventer anden manuel frigivelse end VAB f.eks kontrol af betaling
29 Afventer manuel frigivelse efter kontrol af VAB
30 Frigivet manuelt, men afventer automatisk frigivelse
40  Antaget og Frigivet
Afslutning  
42 Opsplittet midlertidig oplæggelse, medtaget på ansættelseslisten
43  Tilladelse til afgivelse af periodeangivelse
44  Godkendt importør metode 2
45 Opsplitning af midlertidig oplæggelse
46 Midlertidige oplæggelser samlet i en ny fortoldning
47 Skønsmæssig ansat ikke videregivet
48  Medtaget på ansættelsesliste
49 Ændre angivelsesart (skønsmæssig ansættelse)
50 Ændre angivelsesart (færdiggørelse)
51 Automatisk ændring af angivelsesart
52  Automatisk. Opsplittet samlesending, Afsluttet
53 Ændre angivelsesart (færdiggørelse) Genudført
54 Ændre angivelsesart (færdiggørelse) Oplagt på proviantlager
55 Ændre angivelsesart (færdiggørelse) Berigtiget ude afvigelse af toldokumenter
57 Afsluttet forudanmeldelse
Afslutning  
95 Kladder der er slettet af Importsystemet af en virksomhed
96 Kladder der er slettet fra Importsystemet af en skatmedarbejder
97 Kladder der er slettet af P41 (oprydning) efter regelsættet for denne proces
98 Slettet (inaktiv)
99 Afsluttet (fjernaktivitet)