Gå til indhold

Svartekstkoder og -tekster

Hent Svartekstkoder i Excel-format

Ajourført 23.12.2021. 

Svartekstkoder og -tekster
Svartekstkode Svartekst
0000 Der kan ikke valideres på nuværende tidspunkt
0001 Adgangskode er forkert
0002 Ok
0006 Der er sket en uventet fejl -den ønskede funktion er ikke blevet udført (NoSuchErrorExecption )
0007 Kommunikationsfejl.
0008 WebLogic-serveren mangler en en nødvendig ressource for at udfører den ønskede funktion (NamingExeption)
0009 WebLogic-serveren kan ikke gemme de ønskede data i databasen (CreateExeption).
0010 WebLogic-serveren kan ikke finde de ønskede data i databasen (FinderExeption)
0011 WebLogic-serveren kan ikke slette de ønskede data i databasen (RemoveExeption).
0013 Systemet kan ikke gennemføre validering af system- eller datamæssige årsager. Kontakt Toldstyrelsen
0014 Forbindelsen til TARIC er midlertidigt afbrudt. Prøv at sende angivelsen igen lidt senere
0015 Angivelsen kan ikke slettes nu, da den er under behandling. Prøv igen senere.
0020 Der er ens certifikater - angivelsen kan ikke lagres i databasen
0021 Der er uoverensstemmelse mellem kontingentnr. og beregningslinje - angivelsen kan ikke lagres i databasen
0022 Der er identiske summariske angivelser - angivelsen kan ikke lagres i databasen
0071 Varepost 0
0072 Varepost
0073 Hoveddel
0074 Ikke antaget
0075 Intet forudreference-nr.
0076 Registreringsforhold
0077 Bevillingsforhold
0078 Speditøroplysninger
0079 Sæt faktisk ankomst for de udvalgte transporter
0080 Ingen virksomheder fundet
0081 No data found
0082 Oplysninger om:
0083 Svarteksten kunne ikke findes
0085 Denne funktion kan ikke udføres. Bruger ikke har rettigheder til varemodtagers SE-nr.
0086 Angivelsens frigivelses kode tillader ikke denne funktion
0087 Risikoanalyse. Kontrolresultatet kan ikke gemmes før alle vareposter er kontrolleret
0088 Formatfejl. Der var formatfejl i den angivelse der blev sendt ind til Importsystemet via. batch. Angivelsen er afvist af systemet.
0089 Der kan ikke rettes nu
0090 Denne funktion kan ikke udføres nu
0091 Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens statuskode ikke tillader det (Status_kod not correct).
0092 Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det
0093 Der er ingen varepost at gå til
0094 Risikoresultatet er ændret. Husk at gemme det nye risikoresultat!
0095 Risikoresultatet er ændret. Husk at gemme det nye risikoresultat!
0096 Bevillingshaver kan ikke findes
0098 Ref_bevilling_virk_adr er ikke blevet gemt (Stamreg lookup failed)
0099 Der er ikke valgt en angivelse
1000 Forbindelsen til TARIC er midlertidig afbrudt. Prøv at sende angivelsen igen lidt senere.
1001 Angivelsen kan ikke rettes via Løbende opbygning
1002 Reference-nr findes ikke
1003 Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt for denne angivelsesart
1004 Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt, angivelsen er ikke godkendt
1005 Der findes ingen oplysninger til de valgte kriterier
1006 Angivelsesarten er forkert i forhold til Reference-nr
1007 Angivelsen er godkendt og antaget. Kan derfor ikke rettes
1008 Virksomheden har ikke tilladelse til forenklet ekspresfortoldning
1009 Transportmidlets kendemærke (18.1) og nationalitet (18.2) skal udfyldes
1010 Transportmidlets kendemærke (18.1) og nationalitet (18.2) samt det aktive transportmiddels nationalitet (21) skal udfyldes
1011 Transportmidlets kendemærke (18.1) og det aktive transportmiddels nationalitet (21) skal udfyldes
1012 Transportmidlets kendemærke (18.1) skal udfyldes
1013 Forudanmeldelsens reference-nr findes ikke
1014 Forudanmeldelsen er ikke antaget. Transporten skal frembydes for Toldstyrelsen
1015 Registrators SE-nr stemmer ikke overens med registrators SE-nr på forudanmeldelsen. Transporten skal frembydes for Toldstyrelsen
1016 Der er ikke overensstemmelse mellem varekode og varebestemmelseskoden
1017 Certifikattypen er forkert. Der er ikke overensstemmelse med varebestemmelseskode og certifikatkode.
1018 Rubrik 44.2: Nummer på ledsagerdokumentet skal angives.
1019 Der skal afgives erklæring i rubrik 44.6
1020 Varemodtagers SE-nr. stemmer ikke overens med SE-nr på importtilladelsen
1021 Oprindelsesland stemmer ikke overens med oprindelsesland på importtilladelsen
1022 Varekoden stemmer ikke overens med varekoden på importtilladelsen
1023 Rubrik 41: Supplerende enheder skal angives
1024 Rubrik 38: Nettovægt skal angives
1025 Ansøgt mængde overstiger importtilladelsens restsaldo.
1026 Transportdokument-nr skal angives
1027 Uoverensstemmelse mellem antal vareposter
1028 Der skal enten være anført forventet eller faktisk ankomsttidspunkt
1029 Rubrik 44.2 Der findes ingen gyldig importtilladelse med det angivne tilladelsesnummer. Hvis tilladelsen er udstedt i et andet EU medlemsland, skal der i rubrik 44.9a anføres UDENLANSK-CERT og i rubri
1030 Afsendelses- og oprindelseslande er forkert i forhold til procedurekode
1031 Afsendelsesland eller oprindelsesland er forkert i forhold til procedurekode
1032 Paragraf- og/eller artikelkode er forkert
1033 Supplerende enheder (rubrik 41) er forkert i forhold til varekoden (rubrik 33).
1034 Procedurekoden er forkert i forhold til transportmåden.
1035 Varekoden er forkert i forhold til transportmåden.
1036 Statistisk værdi pr kg nettovægt er forkert i forhold til varekoden
1037 Statistisk værdi pr supplerende enhed er forkert i forhold til varekoden
1038 Afsendelsesland er forkert i forhold til procedurekoden.
1039 Procedurekoden er forkert i forhold til angivelsesarten. Privat toldoplag ikke muligt.
1040 Angivelsen kan ikke ændres                             foe -skal have en anden status
1041 Angivelsen kan ikke ændres                             fue -skal have en anden status
1042 Angivelsen kan ikke ændres                             mio -skal have en anden status
1043 Angivelsen kan ikke ændres                             foe T -skal have en anden status
1044 Angivelsen kan ikke ændres                             Stf -skal have en anden status
1045 Angivelsen kan ikke ændres                             Stf T -skal have en anden status
1046 Angivelsen kan ikke ændres                             Sup -skal have en anden status
1047 Angivelsen kan ikke ændres                             foe -skal have en anden status
1048 Angivelsen kan ikke ændres                             foe -skal have en anden status
1051 Angivelses typen kan ikke ændres da den er antaget (Ang_status >=12).
1052 Angivelsen kan ikke slettes
1053 Vareposten kan ikke slettes
1054 Der kan ikke slettes vareposter da der ikke er nogen data (VarepostVector == null).
1055 Der kan ikke slettes vareposter fra denne angivelse. Angivelsen er antaget.
1056 Fristen for at opsplitte til ekspresfortoldning er overskredet.
1057 Fejl i opsplitning. Den oprindelige oplæggelse ikke antaget.
1058 Fejl i opsplitning. Oplæggelsen er behandlet under en anden procedure
1059 Fejl i opsplitning. Denne angivelses samlede bruttovægten overstiger den oprindelige angivelses samlede bruttovægt
1060 Procedurekode er forkert i forhold til artikel- eller paragrafkode
1061 Rubrik 49: Oplagets identifikationsnummer skal udfyldes.
1062 Procedurekoden er forkert i relation til efterfølgende procedurekode
1063 Rubrik 44.1:Bevillingens journalnr. skal angives
1064 Rubrik 36: Præferencekoden er forkert.
1065 Rubrik 44.4: Præferencedokumentation er ikke angivet korrekt.
1066 Rubrik 44.2: Certifikat nr er ikke angivet korrekt
1067 Rubrik 39: Kontingent nr. skal angives ifølge denne toldordning.
1068 Bevillings journalnr skal angives ifølge beregningsart
1069 Beregningsart og beregningsgrundlag for toldlinie skal angives
1070 Varemodtager er ikke registreret for denne punktafgift
1071 Oprindelige angivelser er ikke ens. Samlefortoldning kan ikke anvendes
1072 Angivelse til midlertidig oplæggelse, med det anførte reference.nr., findes ikke
1073 Den midlertidig oplæggelse er berigtiget
1074 Oplæggelsen kan ikke fortoldes, er muligvis berigtiget på anden vis
1075 Den skønsmæssig ansættelse kan ikke fortoldes, er videregivet til D&R systemet.
1076 Der er ikke en nogen gyldig bevilling/tilladelse, hvorfor denne procedure ikke kan anvendes.
1077 Der findes ingen godkendt oplæggelsesadresse
1078 Det indtastede ekspedtionssted findes ikke
1079 Der findes ingen åbningstider med de indtastede nøgler
1080 Fejl i varepost antal
1081 Fejl i standardfortoldning. Difference mellem angivet bruttovægt på midlertidige oplæggelse(r) og på standardfortoldningen.
1082 Ingen restmængde til fortoldning
1083 Uoverensstemmelse mellem angivet bruttovægt og den resterende ufortoldede mængde
1084 Rubrik 37: Procedurekoden er forkert ifølge foregående procedurekode
1085 Beregningsgrundlag for de udførte varer skal angives med negativt fortegn
1086 Der kan ikke beregnes toldbeløb. Satsen kan ikke findes automatisk, skal i stedet angives manuelt.
1087 Reference-nr. er forkert. Angivelsen kan ikke tilføjes supplerende oplysninger
1088 Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet skal ikke udfyldes
1089 Præference. Der kan ikke anmodes om kontingenttoldbehandling i en supplerende ekspresangivelse.
1090 Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 1000 kg
1091 Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 3000 kr når afsendelslseslandet er Grønland eller Færøerne
1092 Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 7.500 kr
1093 I denne procedure kan kun anvendes præference kode 100, 200 eller 300
1094 SE-nr i rubrik 30 er udfyldt forkert
1095 Bevillingskode i rubrik 30 er udfyldt forkert
1096 Virksomheden har ikke bevilling som godkendt modtager. Denne procedure kan ikke bruges
1097 Ekspeditionsstedet findes ikke
1098 Der kan ikke ske forudanmeldelse til dette ekspeditionssted
1099 Ekspeditionsstedet har ikke åbent, forudanmeldelsen kan ikke gennemføres
1100 Forudanmeldelsen kan ikke modtages, anmeldelsesfristen er ikke overholdt.
1101 Der er konstateret en sandsynlig fejl. Ret eller Fasthold.
1102 Varerne skal straksfortoldes
1103 Transportmådekoden findes ikke (FinderException).
1104 Angivelsen kan ikke opsplittes til ekspresangivelse
1105 Der skal registreres mindst en varepost
1106 Referencenummeret på den angivelse, der ønskes opsplittet, findes ikke.
1107 Kontingent nr. (rubrik 39) må ikke udfyldes i henhold til procedurekode
1108 Risikoanalysen er endnu ikke afsluttet.
1109 Der kræves ikke kontrol af advisering
1110 Rubrik 44.1: Det angivne bevillingsnummer kan ikke anvendes for den valgte procedure.
1111 Den midlertidige oplæggelse kan ikke opsplittes til ekspresfortoldning.
1112 Angivelsen er blevet opslittet. Hvis der er restmængde, som skal fortoldes, skal der forinden oprettes en ny midlertidig oplæggelse omfattede denne mængde
1113 Regulering kan ikke foretages. Uoverensstemmelse i bruttovægt.
1114 Der kan ikke deponeres på grund af manglende præference- eller værdidokumentation i denne funktion.
1115 Reference-nr. findes ikke i Kontingentregistret
1116 Fortoldningens samlede bruttovægten på stemmer ikke overens med den midlertidige oplæggelses samlede bruttovægt.
1117 Fortoldningens samlede bruttovægten på stemmer ikke overens med den forenklede ekspres samlede bruttovægt.
1118 Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan rettes i denne funktion
1119 Regulering kan kun foretages af Toldstyrelsen
1120 Sletning af vareposten kan kun foretages af Toldstyrelsen
1121 Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan korrigeres i denne funktion
1122 I denne funktion kan udelukkende korrigeres for deponering for manglende værdi eller præferencedokumentation (beregningsart 700 eller 800)
1123 Fejl i den automatiske behandling af kontingentfordeling.
1124 Sats kan ikke findes automatisk. Kontingent behandling skal reguleres manuelt
1126 Forudanmeldelsen kan ikke rettes. Ny forudanmeldelse er påkrævet.
1127 Tidsfristen kan højest udskydes 3 måneder fra antagelsesdatoen.
1128 Jf. funktionsadskillelses reglerne skal ændringen godkendes af en anden person end den der har udført ændringen.
1129 Momslinie skal ikke angives
1130 Tidsfristen for korrektion af angivelse med manglende værdidokumentation kan højst udskydes 4 måneder fra antagelsedatoen.
1131 Oplæggelsen er ikke antaget og/eller frigivet. Kan ikke derfor berigtiges endnu.
1132 Der er anmodet om kontingenttoldbehandling på denne varepost. Anmodningen venter på svar fra kontingentadministrationen og kan derfor ikke reguleres, før dette svar er modtaget
1133 Sletningen kan ikke foretages. Angivelsen er enten berigtiget eller opsplittet.
1134 Sletningen kan ikke foretages. Angivelsen er berigtiget.
1135 Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan rettes i denne funktion.
1136 Toldlinie må ikke angives i forbindelse med denne procedurekode.
1137 Starttidspunkt for time-out skal være fremtidig.
1138 Timeout-periode kan højst være 120 minutter.
1139 Der kan ikke registreres kontrolresultater for denne angivelse, da den ikke har været udtaget til kontrol.
1140 Den anførte varebestemmelseskode kan ikke anvendes på en midlertidig oplæggelse.
1141 Faktisk ankomstdato og -tidspunkt er indsat.
1142 Rubrik 44.6 skal udfyldes, jf procedurekoden
1143 Forsendelsen kan ikke afsluttes. Ses hverken fortoldet, oplagt eller udført.
1144 Varekoden kan være omfattet af antidumpingtold, udligningstold, tillægstold o lign. Der skal angives tillægskode. Hvis tillægskoden ikke findes, angives 0000
1145 Varekoden er ikke omfattet af midlertidig antidumpingtold eller -udligningstold. Der skal derfor ikke markeres for sikkerhedsstillelse.
1146 Der findes ingen tilladelse til midlertidig oplæggelse. Enten varemodtager eller klarerer skal have en sådan.
1147 Toldsatsen kan ikke findes automatisk i TARIC. Den skønsmæssig ansættelse skal derfor gøres færdig manuelt.
1148 Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det. Hvis De ønsker at ændre angivelsen skal de benytte Funktioner- Færdiggørelse af fortoldning- Supplerende oplysninger.
1149 Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det. Hvis De ønsker at ændre angivelsen skal de benytte Funktioner- Færdiggørelse af fortoldning- Standardfortoldning.
1150 Varekoden skal udfyldes.
1151 Godkendt modtager: Lageradressen er beliggende i et andet skattesamarbejde. Forudanmeldelsen kan ikke sendes til dette ekspeditionssted.
1152 Der kan ikke angives til dette skattesamarbejde. Forudanmeldelsen er oprindelig indsendt til et andet skattesamarbejde.
1153 Rubrik 40, Summarisk angivelse skal være udfyldt med forsendelsesdokumentets nr. Varerne er forsendt under EU's forsendelses ordning
1154 Reference-nr. er forkert. Der kan ikke angives standardfortoldning med dette Reference-nr.
1155 Der er opstået en fejl ved systemets registrering af varemodtagerens skattecenter. Send/Godkend angivelsen igen senere.
1156 Der kan ikke henvises til en forudanmeldelse for denne angivelsesart.
1157 Reguleringen kan ikke gennemføres pga. manglende kvittering for tidligere foretaget afskrivning.
1158 Importtilladelsen er ikke længere gyldig i forhold til de nye angivelsesoplysninger.
1159 Rubrik 44.3 Varebestemmelser skal udfyldes.
1193 De har ikke adgang til at rette angivelsen for denne varemodtager.
1194 Klarereren (rubrik 14) er ikke godkendt af varemodtager.
1195 De er ikke autoriseret til at oprette angivelser for andre importører.
1196 De har ikke adgang til at rette denne angivelse.
1197 De har ikke adgang til at oprette angivelsen for denne varemodtager.
1198 Den midlertidige oplæggelse er opsplittet. Hvis der er restmængde på angivelsen skal opsplitningen gøres færdig.
1199 Angivelsen kan ikke gemmes da Ref_bevilling_Virk_adr ikke kan oprettes.
1200 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Korr_tidsfrist
1201 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Ber_art
1202 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Beregn_grundlag
1203 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Sats_nr
1204 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Beregn_blb
1205 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Forv_ank-dto
1206 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Forv_ank_tid
1207 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Reg_told_sted
1208 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Vm_SE_nr
1209 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Kl_SE_nr
1210 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Afs_land_kod
1211 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trspm_nat
1212 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trspm_ident
1213 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Varebeskriv
1214 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Brutto_vgt
1215 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Rubrik 30 SE nr. i varens placering
1216 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 vp_Bevilling_type
1217 Feltet er ikke udfyldt korrekt               Faktisk_ank_dto
1218 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Faktisk_ank_tid
1219 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Ang_type
1220 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Aktiv_trspm_nat
1221 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Fakt_moent_kod
1222 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 oplag_nr
1223 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Afsend_nvn
1224 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Afsend_adr
1225 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 cont_kod
1226 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Varepost_ant
1227 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Transportmaade_kod
1228 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Indl_transportmaade_kod
1229 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Kolli_ialt_ant
1230 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Int_EU_lev_blb
1231 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Fakt_blb
1232 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 vp_Adr_lobe_nr
1233 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Forud_ref_nr
1234 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Praef_dok_kod
1235 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Praef_dok_nr
1236 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 VAB_best
1237 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 suppl_vare_opl
1238 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Intern_nr
1239 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Vare_kod
1240 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Opr_land_kod
1241 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Praef_kod
1242 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Proc_kod
1243 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Netto_vgt
1244 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Ktin_nr
1245 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Summarisk_ang
1246 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Suppl_enh
1247 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Toldvaerdi_blb
1248 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Kolli_mrk
1249 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Container_nr
1250 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Kolli_ant
1251 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Kolli_ark
1252 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trsp_doku_nr_1
1253 Feltet er ikke udfyldt korrekt               Trsp_doku_nr_2
1254 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trsp_doku_nr_3
1255 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trsp_doku_nr_4
1256 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Trsp_doku_nr_5
1257 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Bev_journal_nr
1258 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Cert_nr
1259 Feltet er ikke udfyldt korrekt                 Cert_kod
1260 NettoVægt er større end bruttovægt               
1261 Sikk_stil_opl er ikke korrekt sat
1262 Ber_linie_art er ikke korrekt
1263 Frigiv_kod er ikke valid
1264 Angivelses arten er ikke valid
1265 Angivelse medie er ikke valid
1266 SE nummeret er ikke korrekt
1267 Container kode er ikke valid
1268 Varepost nr. er ikke valid
1269 Summarisk ang. ikke valid
1270 Risiko resultat 0 = intet
1271 Risiko resultat 1 = Frigivet
1272 Risiko resultat 2 = Vurdering
1273 Risiko resultat 3 = Udtaget
1274 Risiko ang fase1 resultat 0 = intet
1275 Risiko ang fase1 resultat 1 = Frigivet
1276 Risiko ang fase1 resultat 3 = Udtaget
1277 Risiko ang fase2 resultat 0 = intet
1278 Risiko ang fase2 resultat 1 = Frigivet
1279 Risiko ang fase2 resultat 2 = Vurdering
1280 Risiko ang fase2 resultat 3 = Udtaget
1281 Risiko ang fase2 niveau 0 = RØD (Udtaget)
1282 Risiko ang fase2 niveau 1 = GUL (Udtaget til vurdering)
1283 Risiko ang fase2 niveau 2 = GRØN (Frigivet)
1284 Risiko ang fase2 spærre 0 = nej
1285 Risiko ang fase2 spærre 1 = ja
1286 Risiko ang fase3 resultat 0 = intet
1287 Risiko ang fase3 resultat 1 = frigivet
1288 Risiko ang fase3 resultat 3 = udtaget
1289 Risiko ang fase2 værdi
1290 Fejl i Risiko analysen (Resultat udenfor værdisæt)
1291 Forudanmeldelsen er ikke afsluttet
1292 Forudanmeldelsen er afsluttet
1294 Rubrik 44.9 B Formatet skal være ååååmmdd
1295 Enten er varemodtagers SE nr i rubrik 8 forkert, eller også har registrator ikke adgang til at oprette/rette angivelsen (er ikke godkendt registrator)
1296 SE nummeret er ikke korrekt [Rubrik 14]
1297 SE nummeret er ikke korrekt [Rubrik 30]
1298 SE nummeret er ikke korrekt [Reg. SE nr]
1299 Der kan ikke gemmes da det indtastede ikke er validt
1300 Fejl angivelse kan ikke opsplittes         (Ang_art !=06)
1301 Fejl angivelse kan ikke opsplittes         (Status_kod != 40 || 45)
1302 Fejl angivelse kan ikke opsplittes         (Faktisk_ank_dto_tid older than 14 days)
1303 Kombinationen af gennemført kontrol er ikke korrekt
1304 Varemodtager har ikke godkendt denne registrator
1305 Angivelse med denne certifikatkode kræver at feltet "Varebestemmelse" er udfyldt.
1306 Angivelsen kan ikke fastholdes. Status != 15.
1307 Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt (Art != 02, 04, 05, 06)
1308 Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt (Status != 11)
1309 Der kan ikke foretages opsplitning til ekspresfortoldning. (Bev-kod != 184)
1310 Transaktionen afvises, da angivelsen er behandlet tidligere i filen.
1311 Feltet er ikke udfyldt korrekt   EU_ang_type
1312 Feltet er ikke udfyldt korrekt   Repr_status
1313 Feltet er ikke udfyldt korrekt   Varens_pris
1314 Feltet er ikke udfyldt korrekt     Suppl_vare_opl_kode
1315 Bruttovægt i rubrik 35 indeholder en ugyldig værdi
1316 Rubrik 2, 6, 12, 18, 21, 22, 36 eller 39 er ikke udfyldt
1317 Rubrik 42 skal udfyldes
1320 Kontonummeret kan ikke findes for en eller flere beregningsarter på angivelsen.
1350 P19 kan ikke udføres
1400 Risiko ang fase2 værdi = 0
1401 Risiko ang fase2 værdi = 1
1402 Risiko ang fase2 værdi = 2
1403 Risiko ang fase2 værdi = 3
1404 Risiko ang fase2 værdi = 4
1405 Risiko ang fase2 værdi = 5
1406 Risiko ang fase2 værdi = 6
1407 Risiko ang fase2 værdi = 7
1408 Risiko ang fase2 værdi = 8
1409 Risiko ang fase2 værdi = 9
1410 Risiko ang fase2 værdi = 10
1411 Risiko ang fase2 værdi = 11
1412 Risiko ang fase2 værdi = 12
1413 Risiko ang fase2 værdi = 13
1414 Risiko ang fase2 værdi = 14
1415 Risiko ang fase2 værdi = 15
1416 Risiko ang fase2 værdi = 16
1417 Risiko ang fase2 værdi = 17
1418 Risiko ang fase2 værdi = 18
1419 Risiko ang fase2 værdi = 19
1420 Risiko ang fase2 værdi = 20
1421 Risiko ang fase2 værdi = 21
1422 Risiko ang fase2 værdi = 22
1423 Risiko ang fase2 værdi = 23
1424 Risiko ang fase2 værdi = 24
1425 Risiko ang fase2 værdi = 25
1426 Risiko ang fase2 værdi = 26
1427 Risiko ang fase2 værdi = 27
1428 Risiko ang fase2 værdi = 28
1429 Risiko ang fase2 værdi = 29
1430 Risiko ang fase2 værdi = 30
1431 Klarerens SE nr er ikke valid
1432 Registrators SE-nr er valid
1433 Registrators SE-nr findes ikke
1434 Der må ikke indtastes negativt beregningsgrundlag for denne procedurekode.
1435 Oplagsadressen er beliggende i et andet skattesamarbejde. Opsplitning/omregistrering kan ikke foretages til dette ekspeditionssted.
1436 Standardfortoldning skal angives til et ekspeditionssted under varemodtagerens skattesamarbejde.
1437 Bevillingsnr rubrik 44.1, skal ikke angives i denne procedure.
1438 Faktisk ankomst vedrørende lastbiler skal indsættes af Toldstyrelsen
1439 Reference-nr.
1440 Statistisk værdi kan ikke findes automatisk. Rubrik 46 skal udfyldes.
1441 Data som vedrører tildelt kontingent mængde kan ikke rettes på denne varepost. Hvis der skal anmodes om yderligere kontingenttildeling, skal regulering ske ved tilføjelse af en ny varepost.
1442 Der er tidligere tildelt kontingent. Ændringer af vareposten skal derfor ske ved "nul"-stilling af varepostens data, samt ved oprettelse af en ny varepost med de nye data.
1443 Der er tidligere anmodet om kontingenttoldbehandling på denne varepost. Kontingent nr kan ikke rettes. Evt regulering skal ske ved oprettelse af en ny varepost.
1450 Varemodtager er ikke importørregistreret.
1451 Rubrik 44.4: Nummer på præferencedokumentation mangler
1452 Reguleringen kan ikke gennemføres. Funktionen "Regulering med evt. tilbagebet. af moms" skal anvendes i stedet.
1460 Privat varemodtager - indsæt navn og adresse i dialogboksen
1500 Fejl i MiO referencenummer: Kan ikke udføres - forkert angivelsesart.
1501 Fejl i MiO referencenummer: Kan ikke udføres - forkert statuskode.
1502 Fejl i MiO referencenummer: Uoverensstemmelse mellem Ref_nr og varemodtager.
1503 Er allerede reserveret i Eksport.
1505 Importsystemet er ikke tilgængelig.
1506 Exportsystemet er ikke tilgængelig.
1507 Rubrik 31.4: Emballagekoden findes ikke .
1508 Rubrik 40: Dokumenttype og eller dokumentkode findes ikke.
1509 Rubrik 40.3: Identifikationsnummeret for det anvendte dokument eller anden henvisning skal angives.
1510 Rubrik 40: Transportdokument (summarisk angivelse) eller Forudgående angivelse (kategori X eller Z) stemmer ikke overens med den angivne transportkode.
1511 Rubrik 40: Dokumentet (kategori Y, X eller Z) stemmer ikke overens med den angivne transportkode.
1512 Rubrik 42: Beløbet overstiger angivet beløb i rubrik 22.
1513 Rubrik 44.1: Forenklet bevillingsudstedelse ikke mulig for den angivne procedure.
1514 Rubrik 44.6a: Forenklet bevillingsudstedelse kan ikke anvendes for denne angivelsesart.
1520 Rubrik 1.1: Angivelsen vedr. samhandel med EFTA, men det anførte afsendelsesland (angivet i rubrik 15) er ikke et EFTA land.
1521 Rubrik 1.1: Angivelsen vedr. samhandel med fælleskabsvarer, men det anførte afsendelsesland (angivet i rubrik 15) er ikke et EU medlemsland land.
1522 Rubrik 14.1: Repræsentationsstatus angivet forkert.
1523 Rubrik 14.1: Der findes ikke en gyldig tilladelse til indirekte repræsentation.
1524 Rubrik 31.2: Forkert format. Container nummer har prefix 4 bogstaver efterfulgt af et 7 cifret nummer f.eks. TULU3295052.
1525 Rubrik 38: Nettovægten skal angives til 1 kg når bruttovægten er under 1 kg.
1526 Bevillings journal nr skal angives i rubrik 44.1. Såfremt der ansøges om forenklet bevillingsudstedelse skal der i stedet anføres 00100 i rubrik 44.6a, samt erklæring mm i 44.6b.
1527 Rubrik 40: Summarisk angivelse/Forudgående dokument. Feltet er ikke udfyldt.
1528 Rubrik 44.6a: Den angivene kode findes ikke.
1529 Rubrik 49: Forkert oplagsnummer (oplagstypen).
1530 Rubrik 49: Forkert oplagsnummer (landekoden).
1531 Rubrik 49/37: Oplagsnummer skal ikke angives i denne procedure.
1532 Rubrik 44.9b: Yderligere supplerende oplysninger. Den angivne kode findes ikke.
1533 Rubrik 36 og 37. Der skal angives en procedurekode og en præferencekode til import til end-use til denne varekode.
1534 Rubrik 44.1 Det anførte journalnummer er forkert.
1535 Rubrik 39. Der skal ikke angives kontingent-nummer for den anførte præferencekode (rubrik 36).
1536 Rubrik 39. Der kan ikke ansøges om kontingenttoldbehandling på depositumsangivelser. Værdien for DEPOSITUM koderne i 44.9b skal være 200 eller 300.
1537 44.9 Værdien for DEPOSITUM-FAKT-PREF skal være 200, 300 eller 400 afhængig af præferenceengagementet.
1538 44.9 Værdien for DEPOSITUM-PREF skal være 200, 300 eller 400 afhængig af præferenceengagementet.
1539 Rubrik 36. Præferencekoden er angivet forkert da der i rubrik 44.9 er anmodet om depositumtoldbehandling.
1540 Rubrik 44.9b: Beregningarten for PUNKTAFGIFT er ikke korrekt angivet.
1541 Rubrik 44.9b: Kode for type af sikkerhedsstillelse skal anføres.
1542 Rubrik 44.6b: Identifikationsnummer og/eller journalnummer for sikkerhedsstillelse for midlertidig antidumpingtold skal angives.
1543 Rubrik 44.9b: Der skal angives kodeværdi til alle oplysningskoder.
1544 Rubrik 44.9: Til manuel angivelse af beregningslinier skal der anføres følgende 4 koder: MAN-BER-TOLDORDNING,MAN-BER-SATS, MAN-BER-GRUNDLAG,MAN-BER-BLB samt deres værdier.
1545 Rubrik 44.9b. For delsendinger skal der angives en 5. cifre kode jf. Toldvejl. afsnit A.1.4.2
1546 Rubrik 44.9a. Særlige regler for angivelse af informationsmedier kan ikke anvendes for denne varekode
1547 Rubrik 44.9b. Værdi for importtilladelser mm udstedt i et andet EU medlemsland er 3
1548 Rubrik 37: Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med en fuldstændig ekspresangivelse
1549 Rubrik 36 og 37. Der skal angives en End-Use præferencekode til denne procedure.
1550 Rubrik 37: Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med indførsel af varer fra private til private varemodtagere. Der skal muligvis anføres PRIVAT-PRIVAT i rubrik 44.9.
1551 Rubrik 44.9.a og 46: Enhedstold kan kun anvendes for forsendelser med en toldværdi under 5250 DKK.
1552 Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med indførsel af varer til med en toldværdi under 1.150 DKK
1553 Rubrik 1: Den angivne angivelsestype stemmer ikke overens med den valgte angivelsesart.
1554 Rubrik 8.1: Den angivne ISO landekode er forkert. p.t. accepteres kun værdien DK.
1555 Rubrik 14.2: Den angivne ISO landekode er forkert. p.t. accepteres kun værdien DK.
1556 Rubrik 30.1: Den angivne ISO landekode er forkert. p.t. accepteres kun værdien DK.
1557 Rubrik 31.2: Er varerene forsendt i container, skal container-nummer oplyses for alle vareposter.
1558 Rubrik 22.1 Fakturerede møntsort er angivet forkert. Valutakoden findes ikke.
1559 Rubrik 40: Den forudgående/summariske/oprindelige angivelse (dokument kategori X, Z eller Y) stemmer ikke overens med den angivne transport kode.
1560 Rubrik 36 og 37. Præferencekode 400 må ikke anføres sammen med denne procedurekode. Toldunionsaftale med EU.
1561 Rubrik 37: Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med indførsel af varer til en værdi der ikke overstiger 1150 DKK (Rfo 918/83)
1562 Rubrik 44.9a Den angivne kode er ikke korrekt (yderligere supplerende oplysninger).
1563 Rubrik 37: Den angivne procedurekode er ikke gyldig.
1564 Rubrik 37: Der er ikke defineret regler den til anførte procedurekode. Kontakt evt. systemansvarlig.
1567 Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med indførsel af varer til en værdi der ikke overstiger 150 euro (Rfo 918/83)
1568 Rubrik 44.9.a og rubrik 46: Enhedstold kan kun anvendes for forsendelser med en toldværdi under 5250 DKK.
1569 Denne procedure kan kun anvendes i forbindelse med indførsel af varer med en toldværdi under 1150 DKK
2000 Betingelse for at få varen i fri omsætning er ikke opfyldt - tjek certifikater m.m.
2001 Der er uoverenstemmelse mellem varekode/oprindelsesland/tillægskode eller for præferencekode (toldordning) ikke opfyldt
2002 Betingelse for at importere/eksportere varen er ikke opfyldt - tjek certifikater m.m.
2003 Anvendelse under denne varekode er kun tilladt, såfremt tærskelværdierne (nettovægt/suppl enhed eller værdi/suppl enhed) overholdes. Tjek de respektive værdier og korrigér om nødvendigt. Ellers skal der anvendes en anden varekode.
2004 Varen er omfattet tillægstold for sukker eller mel. Der skal angives beregningsgrundlag.
2005 Varen er omfattet af udligningsafgift eller tillægsbeløb. Der skal angives beregningsgrundlag.
2006 Kontingentet er lukket.
2007 Rubrik 39: Kontingent-nr er forkert.
2008 Der skal angives tillægskode, da varekoden er omfattet af antidumpingtold
2009 Der er uoverensstemmelse mellem varekode, oprindelsesland og tillægskode.
2010 Der er uoverensstemmelse mellem varekode og tillægskode.
2011 Satsen fastsættes på grundlag af enhedsværdi.
2012 Satsen fastsættes på grundlag af forudfastsat værdi.
2013 Der skal angives udligningsafgift.
2014 Der skal angives tillægsafgift.
2015 Der findes ingen gyldig sats.
2016 Der er uoverensstemmelse mellem varekode, oprindelsesland og toldordning.
2017 Varekode findes ikke.
2018 Varekoder er forkert.
2019 Landekode findes ikke.
2020 Landekode er forkert.
2021 Beregningsart findes ikke.
2022 Der er uoverensstemmelse mellem præferencekode (rubrik 36) og kontingentnr. (rubrik 39).
2023 Kontingent findes ikke.
2024 Gyldig kurs findes ikke
2025 For mange komponenter (til manuel kontrol).
2026 Tillægskode findes ikke/mangler
2027 Der skal angives tillægskode, da varen er omfattet af landbrugselement.
2028 Til manuel kontrol da satsen er omfattet af betingelser.
2029 Der er angivet forkert beregningsgrundlag.
2030 Sats forkert.
2031 Varen er omfattet af tillægstold/sikkerhed. Der skal angives beregningsgrundlag.
2032 Betingelse for anvendelse af tarickoden er ikke opfyldt - tjek certifikater m.m.
2033 Præferencekoden er ikke korrekt angivet i rubrik 36 (evt. rubrik 44.9b DEPOSITUM-PREF).
2034 Rubrik 36: Præferencekode kan ikke anvendes.
2035 Rubrik 44.9: Der skal angives minimumspris (TARIC-MIN-PRIS) i øre pr kg gange 1000. (eks. 855,7 øre/kg angives således: 855700).
2036 Rubrik 44.9: Der skal angives indgangsspris (TARIC-INDG-PRIS) i øre pr kg gange 1000. (eks. 855,7 øre/kg angives således: 855700).
2037 Rubrik 44.2: Certifikat mangler.
2038 Rubrik 44.9: Netto pris frit grænse skal angives (TARIC-NETTO-PRIS) i øre pr kg gange 1000 (eks. 855,7 øre/kg angives således: 855700).
2039 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram (TARIC-MU-KGM) i hele kilogram gange 1000 (eks. 781 kg = 781000).
2040 Rubrik 44.9: Antal liter skal angives (TARIC-MU-LTR) i hele liter gange 1000 (eks. 781 ltr = 781000).
2041 Rubrik 44.9 : Der skal angives antal styk (TARIC-MU-NAR) i hele antal gange 1000 (eks. 781 stk. = 781000).
2042 Rubrik 44.9 : Der skal angives antal meter (TARIC-MU-MTR) i hele meter gange 1000 (eks. 781 mtr = 781000).
2043 Rubrik 44.9 : Der skal angives antal %vol (TARIC-MU-ASV) gange 1000 (eks. 42 pct = 42000).
2044 Rubrik 44.9 : Der skal angives antal kilogram pr. 1 vægtprocent saccharose (TARIC-MU-KGM-Z) i hele kilogram gange 1000 (eks. 781 kg = 781000).
2045 Rubrik 44.9 : Der skal angives antal par (TARIC-MU-NPR) i antal par gange 1000 (eks. 781par = 781000).
2046 Ordning kan ikke anvendes
2047 Rubrik 34: Oprindelsesland indgår ikke i landegruppen anført i rubrik 44.9b.
2048 Rubrik 36: Der er for denne toldordning flere aftaler. Anfør i rubrik 44.9a TARIC-LAND-GRP-KOD samt koden for relevant landegrup i 44.9b (f.eks. 1021)
2049 Rubrik 44.9b. Den angiven landegruppe kode eksisterer ikke.
2050 Rubrik.44.9a og b: Det er ikke mulig at anvende enhedsværdi på denne varekode.
2051 Rubrik 44.9a og b: Den anførte enhedsværdi er forkert for denne varekode.
2052 Rubrik 44.9a: Der skal angives netto afløb (TARIC-MU-KGM-E) i kilogram gange 1000 (f.eks. 855 kg angives således 885000).
2053 Rubrik 44.9a: Der skal angives vægten af det totale alkoholindhold (TARIC-MU-KGM-A) i kilogram gnage 1000 (f.eks. 855 kg angives således 885000).
2054 End-use varekode, der skal angives certifikat nummer i 44.2. N990 eller 0501 for skriftlig bevilling/forenklet bevillings anmodning
2055 Rubrik 44.9 - Der skal angives brændsel indhold (stearin, paraffin, talg og voks mm.) (TARIC-MU-KGM-J) i hele kilogram * 1000
2056 Der skal angives indholdet af Bio diesel (kilogram x 1000) (TARIC-MU-KGM-I)*1000
2057 De angivne varer kan være omfattet af RFO 1005/2008. Der skal angives relevant certifikat i rubrik 44.2 (C673 for fangstattest eller Y927 såfremt de angivne varer ikke er omfattet af forordningen)
2058 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram netto tørstof
(TARIC-MU-HGM-M)* 1000
2059 Rubrik 44.9: Der skal angives antal metrisk tons (TARIC-MU-CCT)*1000
2060 Rubrik 44.9. Der skal angives antal karat (TARIC-MU-CTM)*1000
2061 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram dihydrostreptomycin* 1000
2062 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kigogram blød hvede
(TARIC-MU_KGM-F)*1000
2063 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram brutto
(TARIC-MU-KGM-G)*1000
2064 Rubrik 44.9: Der skal angives kilogram råsukker med et udbytte på 92% (TARIC-MU-KGM-R)*1000
2065 Rubrik 44.9: Der skal angives kilogram hvidt sukker
(TARIC-MU-KGM-S)*1000
2066 Rubrik 44.9: Der skal angives antal spaltelige isotoper
(TARIC-MU-GFI)*1000
2067 Rubrik 44.9: Der skal angives antal gram (TARIC-MU-GRM)*1000
2068 Rubrik 44.9: Der skal angives antal meter (TARIC-MU-MTR)*1000
2069 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram cholinchlorid
(TARIC-MU-KCC)*1000
2070 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram kalicumchlorid
(TARIC-MU-KCL)*1000
2071 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram methylaminer
(TARIC-MU-KMA)*1000
2072 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilometer (TARIC-MU-KMT)*1000
2073 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram kvælstof
(TARIC-MU-KNI)*1000
2074 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram hydrogenperoxid
(TARIC-MU-KNS)*1000
2075 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram kaliumhydroxid
(TARIC-MU-KPH)*1000
2076 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram kaliumoxid
(TARIC-MU-KPO)*1000
2077 Afsendelsesland skal være enten ES, FR, FI, AD, SM eller TR
2078 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram phosphorsyreanhydrid
(TARIC-MU-KPP)*1000
2079 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram tørvægt 90%
(TARIC-MU-KSD)*1000
2080 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram natriumhydroxid
(TARIC-MU-KSH)*1000
2081 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram uran (TARIC-MU-KUR)*1000
2082 Rubrik 44.9: Der skal angives antal liter ren alkohol (TARIC-MU-LPA)*1000
2083 Rubrik 44.9: Der skal angives antal liter total alkohol (TARIC-MU-LTR)*1000
2084 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kvadratmeter (TARIC-MU-MTK)*1000
2085 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kubikmeter (TARIC_MU-MTO)*1000
2086 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram levende vægt
(TARIC-MU-KGM-L)*1000
2087 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilowatt timer (TARIC-MU-MWH)*1000
2088 Rubrik 44.9: Der skal angives antal flasker (TARIC-MU-NAR-B)*1000
2089 Rubrik 44.9: Der skal angives antal celler   (TARIC-MU-NCL)*1000
2090 Rubrik 44.9: Der skal angives antal terajoule (kalorimetisk brændværdi)
(TARIC-MU-TJO)*1000
2091 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram mælkebestanddel
(TARIC-MU-KGM-P)*1000
2092 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram mælketørstof
(TARIC-MU-KGM-T)*1000
2093 Rubrik 44.9: Der skal angives antal VOL med qualifier (X)
TARIC-MU-ASV-X)*1000
2094 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram netto
(TARIC-MU-KGM-N)*1000
2095 Rubrik 44.9: Der skal angives kubikmeter med qualifier ( C)
(TARIC-MU-MTQ-C)*1000
2096 Validering kan ikke gennemføres med de angivne data - tjek evt. rubrik 44.2. Der må f.eks kun angives ET præferencedokument. Se evt. i TARIC
2097 Rubrik 44.2: Der skal angives antial kilogram bioethanol (TARIC-MU-KGM-K)*1000
2099 Format fejl (intern)
2100 De angivne datal kan ikke valideres i TARIC
2101 Der skal angives antal kilogram acesulfamkalium (TARIC-MU-KAC) i hele kilogram*1000
2102 Toldværdi mangler
2103 Format for supplerende enhed er forkert
2104 Dokumenter konflikter - beregning kan ikke gennemføres
2105 Betingelser ikke opfyldt
2110 Der må kun angives en certifikatkode pr. betingelse. Tjek betingelserne i TARIC
2111 Kontingent suspenderet
2112 Manuel beregning nødvendig
2113 Der skal angives udligningsafgift.
2114 Angivelse skal rettes - nettovægten er højere end i betingelsen i TARIC
2115 Angivelse skal rettes - supplerende enhed er højere end i betingelsen i TARIC
2116 Rubrik 44.9: Der skal angives antal kilogram, korrigeret iht. polarisering. (TARIC-MU-DAP) i hele kilogram gange 1000 (eks. 781 kg = 781000)
2117

Rubrik 44.9: Der skal angives antal watt (TARIC-MU-WAT) i hele watt gange 1000 (eks. 781 watt = 781000)

3003 Reference-nr er berigtiget via genudførsel
3004 Reference-nr er midlertidigt berigtiget via genudførsel
3010 Reference-nr findes ikke i Mio-tabel
3020 Reference-nr findes allerede i Midl_mio-tabel
3021 Reference-nr findes allerede i Mio-tabel
3099 Fejl ved opdatering i Eksportsystemet - systemfejl.
4000 Fejl i data fra Erhvervssystemet
4001 Fejl i ber linier (Regulering)
4002 Valideringen kunne ikke gennemføres (Regulering)
5001 Elementnavn findes ikke, formatfejl
5002 Elementnavn er ikke validt, Formatfejl
5003 Elementet indeholder forkert antal felter, formatfejl
5004 Ajour_type er ikke numerisk , Formatfejl
5005 Amtrix_dto_tid er ikke numerisk, Formatfejl
5006 Amtrix_dto_tid er ikke valid, Formatfejl
5007 Ang_art er ikke numerisk, Formatfejl
5008 Antal angivelser er ikke numerisk,   Formatfejl
5009 BatchID er ikke numerisk, Formatfejl
5010 Beregn_grundlag er ikke numerisk, Formatfejl
5011 Beregn_lin_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5012 Brutto_vgt er ikke numerisk, Formatfejl
5013 Brutto_vgt er ikke valid, Formatfejl
5014 Cont_kod er ikke numerisk, Formatfejl
5015 Cont_kod er ikke valid, Formatfejl
5016 Dato er ikke numerisk, Formatfejl
5017 Fakt_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5018 Henvisnings_ref_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5019 Int_EU_lev_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5020 Kl_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5021 Kolli_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5022 Kolli_ialt_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5023 Ktin_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5024 Media_typ er ikke numerisk, Formatfejl
5025 Netto_vgt er ikke numerisk, Formatfejl
5026 Ref_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5027 Ref_nr er ikke validt, Formatfejl
5028 Reg_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5029 Sats_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5030 Suppl_enh er ikke numerisk, Formatfejl
5031 Tid er ikke numerisk, Formatfejl
5032 Toldvaerdi_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5033 Trsp_doku_nr er ikke validt, Formatfejl
5034 Trspm_dok Loebe_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5035 Trspm_dok Loebe_nr er ikke validt, Formatfejl
5036 Varepost_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5037 Varepost_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5038 Vm_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5039 Afs_land_kod er ikke valid
5040 Aktiv_trspm_nat er ikke valid
5041 Ber_art er ikke numerisk
5042 Ber_art er ikke valid
5043 Ber_linie_art er ikke numerisk
5044 Ber_linie_art er ikke valid
5045 Bev_journal_nr er ikke numerisk
5046 Bev_journal_nr er ikke validt
5047 Bev_journal_nr_fra_dto er ikke numerisk
5048 Bev_journal_nr_fra_dto er ikke valid
5049 Bev_kod er ikke numerisk
5050 Bev_kod er ikke valid
5051 Fakt_moent_kod er ikke valid
5052 Faktisk_ank_dto_tid er ikke numerisk
5053 Faktisk_ank_dto_tid er ikke valid
5054 Forv_ank_dto_tid er ikke numerisk
5055 Forv_ank_dto_tid er ikke valid
5056 Indl_transpmade_kod er ikke numerisk
5057 Korr_tidsfrist_dto er ikke numerisk
5058 Korr_tidsfrist_dto er ikke valid
5059 Ktin_mngd er ikke numerisk
5060 Opr_land_kod er ikke valid
5061 Pligt_kod er ikke numerisk
5062 Pligt_kod er ikke valid
5063 Praef_kod er ikke numerisk
5064 Praef_kod er ikke valid
5065 Proc_kod er ikke numerisk
5066 Proc_kod er ikke valid
5067 Reg_told_sted er ikke numerisk
5068 SE_nr er ikke numerisk
5069 Transpmade_kod er ikke numerisk
5070 Trspm_nat er ikke valid
5071 Vare_kod er ikke valid
5072 Virk_adr_kod er ikke numerisk
5073 Virk_adr_kod er ikke valid
5074 Virk_adr_lb_nr er ikke numerisk
5075 Virk_adr_lb_nr er ikke valid
5076 IOSS nr. er ikke validt
5077 Afsendelsesland skal enten være ES, FR, FI, AD, SM eller TR
5078 Forventet ankomst ligger mere end 180 dage ude i fremtiden
5079 Varekode 9919000000 kan kun anvendes ved fuldstændig toldfrihed i visse tilfælde omfattet af RFO 1186/2009
5080 Varekode 9990999000 kan kun anvendes ved import af diplomatgods
5081 Varekode 9990999500 kan kun anvendes ved fuldstændig toldfrihed i visse tilfælde omfattet af RFO 1186/2009
5082 Varekode 9905000000 kan kun anvendes ved fuldstændig toldfrihed i visse tilfælde omfattet af RFO 1186/2009
5083 Formatfejl: Segl nr
5084 Formatfejl: Indik_anden_sp_omst
5085 Formatfejl: UCR nr
5086 Formatfejl: Betal_trnsp_udg.
5087 Formatfejl: Repr ISO/SE nr
5088 Formatfejl: Transp EORI
5089 Formatfejl: Transp navn
5090 Formatfejl: Transp adr
5091 Formatfejl: Transp postnr
5092 Formatfejl: Transp by
5093 Formatfejl: Tranp land
5094 Formatfejl: Part EORI
5095 Formatfejl: Part navn
5096 Formatfejl: Part adr
5097 Formatfejl: Part postnr
5098 Formatfejl: Part by
5099 Formatfejl: Part land
5100 Total:
5101 Internt ref.nr.
5102 A Ekspeditionssted
5103 Forventet ankomst tidspunkt
5104 Faktisk Ankomst tidspunkt
5105 Ajourføringstype
5106 Fasthold Angivelse
5107 Angivelsestype (rubrik 1,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5108 Angivelsesart
5109 Afsender/eksportør (rubrik2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5110 Afsender/Eksportør (rubrik 2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5111 Vareposter (rubrik 5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5112 Kolli i alt (rubrik 6) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5113 Oprindeligt referencenummer (rubrik 7) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5114 Varemodtager (rubrik 8) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5115 Værdioplysninger (rubrik 12) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5116 Klarerer/Repræsentant (Rubrik 14) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5117 Afsendelsesland (rubrik 15) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5118 Transportmidlets identitet ved ankomsten (rubrik 18,1)   må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5119 Transportmidlets nationalitet ved ankomsten (rubrik 18,2)   må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5120 Containerkode (rubrik 19) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5121 Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (Rubrik 21) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5122 Faktura Møntsort (Rubrik 22,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5123 Faktura beløb (rubrik 22,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5124 Transportmåde ved grænsen (rubrik 25) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5125 Indenlandsk transportmåde (rubrik 26) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5126 Varernes placering (rubrik 30) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5127 Containernr. (rubrik 31,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5128 Kolli antal (rubrik 31,3) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5129 Kolli art (rubrik 31,4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5130 Varebeskrivelse (rubrik 31,5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5131 Kolli mærke og nummer (rubrik 31,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5132 Varepost nr. (rubrik 32) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5133 Varekode (rubrik 33) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5134 Sikkerhedsstillelse for midlertidig antidumpingtold
5135 Oprindelsesland (rubrik 34) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5136 Bruttovægt (rubrik 35) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5137 Præference (rubrik 36) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5138 Procedure (rubrik 37) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5139 Nettovægt (rubrik 38) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5140 Kontingentnr (rubrik 39) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5141 Sumarisk angivelse/Forudg. dokument (Rubrik 40) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5142 Suppl. enheder (rubrik 41) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5143 Bevillingsnr. (Rubrik 44,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5144 Certifikat kode (rubrik 44,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5145 Certifikat nr. (Rubrik 44,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5146 Varebestemmelse (Rubrik 44,3) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5147 Præferencedok.nr. (rubrik 44.4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5148 Præferencedokumentation
5149 Præferencedok.kode (rubrik 44.4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5150 Transportdokument (rubrik 44,5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5151 Supplerende oplysninger (rubrik 44.6) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5152 Statistisk værdi (rubrik 46) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5153 Linie art (Rubrik 47,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5154 Beregningsart (rubrik 47,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5155 Beregningsgrundlag (rubrik 47,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5156 Sats (rubrik 47,3)   må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5157 Beløb (Rubrik 47,4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5158 Identificering af oplag (rubrik 49) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5159 Faktisk ankomst tidspunkt er ikke udfyldt
5160 Der er ikke nogen vareposter
5161 Der er mere end en varepost på en FUA
5167 C715 og IOSS nr. i rubrik 44.2 må kun anvendes på angivelser med procedurekode xxxxC07
5168

IOSS nr. optræder flere gange. Tjek for dubletter

5169 Hvis rubrik 44.4 IKKE indeholder U164 eller U165, så må der IKKE angives et REX nummer i rubrik 44.2
5170 Den valgte værdi i feltet kolli art er ikke længere valid. Indholdet er blevet slettet. Vælg en anden værdi.
5171 Ref_bevilling_virk_adr skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5172 Feltet BEV_ISO i Ref_bevilling_virk_adr skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5173 Feltet Varens Pris skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5174 Feltet Varens Pris skal ikke være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5175 Den samlede varens værdi af vareposter er mere end den angivne faktura beløb.
5176 Feltet Vm_ISO (Rubrik 8.1) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5177 Feltet KL_ISO (Rubrik 14.2) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5178 Feltet EU_Ang_typ (Rubrik 1.2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5179 Feltet Beg_fasthold må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5180 Feltet Repræsentationsstatus (Rubrik 14.1) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5181 Feltet EU_Ang_typ (Rubrik 1.2) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5182 Supplerende oplysninger skal ikke være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5183 Rubrik 44.9b oplysnings typeværdi i Supplerende oplysninger er ikke nummerisk.
   
5184 Rubrik 14.1 Repræsentationsstatus er ikke numerisk.
5185 Rubrik 44.6a Supplerende vareoplysninger kode er ikke nummerisk.
5186 Rubrik 8.3 Modtager Navn og adresse må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5187 Rubrik 14.1 Repræsentationsstatus må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5188 Rubrik 30 varens placering skal udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5189 Rubrik 1.1 og 1.2 Angivelsestype og EU-angivelsestype stemmer ikke overens med angivelsesarten.
5190 Indsættelse af faktisk ankomst ikke tilladt
5191 Udenlandsk momsnummer i rubrik 44.2 er ikke gyldigt
5192 Der skal angives certifikatkode Y041 samt udenlandsk momsnummer i rubrik 44.2
5193 Den angivne toldoplagstype D er ikke tilladt
5194 Forbindelsen til udenlandsk momsnummer validering er midlertidig afbrudt. Prøv at sende angivelsen igen lidt senere.
5195 Der skal være angivet et REX nummer i rubrik 44.2
5196

Det angivne REX nummer i rubrik 44.2 eksisterer ikke eller er ikke gyldigt på den angivne dato i rubrik 44.9

5197 Det angivne REX nummer i rubrik 44.2 kunne ikke kontrolleres. Prøv igen senere
5198 Et REX nummer (rubrik 44.2) og en REX dato (rubrik 44.9) skal angives som et par
5199 Den angivne REX dato i rubrik 44.9 er ikke gyldig
5200 Formatfejl: Afsend EORI
5201 Formatfejl: Afsender adr
5202 Formatfejl: Afsender postnr
5203 Formatfejl: Afsender by
5204 Formatfejl: Afsender land
5205 Formatfejl: Repr EORI
5206 Formatfejl: Trspm_ref_no
5207 Formatfejl: Laststed
5208 Formatfejl: Losningssted
5209 Fejlagtigt svar fra ICS systemet
5210 Angivelsen kunne ikke findes i ICS systemet
6279 Hvis kg, suppl. enhed og varens pris i d. kr. er angivet korrekt iflg. fakturaen, så skal varekoden rettes.
8000 Angivelses arten er skiftet
8001 Angivelse er gemt           save Angivelse
8002 Angivelsen er sendt         send Angivelse
8003 Angivelsen er godkendt       accept Angivelse
8004 Funktionen er sendt
8005 Markeret for sikkerhedsstillelse midl. anti-dumpingtold. Angvielsen skal godkendes for at gå videre.
8006 Der er ikke foretaget kontrol i e-Export.
8010 Angivelsen er godtaget for opsplitning
8011 Midlertidig indførsel. Offentlig virksomhed fritaget for sikkerhedsstillelse for told.
8012 Sikkerhed for told og afgifter er stillet udenom toldkreditordningen. Henvisning til sikkerheden er anført i rubrik 44.6b.
8013 Fritaget for sikkerhed. Grundlaget anført i rubrik 44.6b
8020 Angivelsen har reserveret en mængde på importtilladelsescertifikatet. Angivelsen skal slettes for at frigive denne mængde igen.
8100 Der kan ikke fortrydes mere                                               no more undo
8101 Der kan ikke annulleres flere fortryd                               no more redu
8102 Kontingent præferencedokumentation er manuelt kontrolleret.
8103 På importtilladelsen er angivet en klausul, som varerne skal opfylde
8104 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold er stillet ved regionsbogholderiet . Sikkerheden er manuelt kontrolleret.
8105 Angivelsen kunne ikke antages manuelt. Status ændret til Fejl.
8106 Indførselsbestemmelser er manuelt kontrolleret.
8107 Kontant betaling af told- og afgifter er sikret
8108

Forudanmeldelsen er modtaget af Toldstyrelsen

8109 Der mulighed for toldsuspension. Eventuel regulering skal ske ved henvendelse til Toldstyrelsen
8113 Opsplitningen er OK
8114 Oprettelse af ekspeditonstedet er gennemført
8115 Ændring af ekspeditonstedet er gennemført
8116 Oprettelse af ekspeditonstider er gennemført
8117 Ændring af ekspeditonstider er gennemført
8118 Sletning af ekspeditonstider er gennemført
8119 Varerne er frigivet til oplæggelse på midlertidigt oplag på den i rubrik 30 angivne adresse.
8120 Varerne er frigivet.
8121

Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 16.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen

8122

Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 12.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen

8123 Angivelsen er antaget af Toldstyrelsen
8124 Angivelsen kan godkendes
8125 Der skal afgives en supplerende ekspresangivelse senest den 2. hverdag i næste måned.
8127 Tidligere antaget forudanmeldelsen er rettet
8128 Ekspeditionsstedet er åbent, forudanmeldelsen kan modtages
8129 Forudanmeldelsen er modtaget. Forsendelsesangivelsens eksemplar 4 og 5 skal indsendes til ekspeditionsstedet (rubrik A) umiddelbart efter ankomsten med henblik på afslutning.
8130 Virksomheden har 5-dagsafregning
8131 Oplysningerne er modtaget og registreret. Angivelsen er oprettet og har fået tildelt reference-nr. Kontrol af angivelsens oplysninger er endnu ikke afsluttet, resultatet heraf kan hentes senere.
8132 Angivelsen er manuelt satskontrolleret.
8133 Virksomhed er ikke importørregistreret.
8134 Summen af toldbeløb er negativ. Summen korrigeres automatisk til 0.
8135 Summen af toldbeløb vedrørende passiv forædling er negativ. Summen korrigeres automatisk til 0.
8136 Registrator har ikke adgang til denne angivelse
8137 Momsberegningsgrundlaget er korrigeret. Sat = EU-leveringsomkostninger
8138 Angivelsen kan ikke rettes
8139 Der er ikke foretaget fornyet momsberegning
8140 Der tages forbehold for kontingenttoldbehandling. Afventer svar fra EU kommissionen.
8141

Angivelsen kan godkendes af Toldstyrelsen. Når faktisk ankomst tidspunkt bliver indsat, vil den kunne antages

8142 Den definitive toldsats er flerledet. Reguleringen kan derfor ikke foregå automatisk i denne funktion. Reguleringen skal foretages manuelt.
8143 Funktionen Manuel Antagelse kan ikke anvendes på denne angivelse
8145 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 16.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen. Angivelsen skal dog forinden manuelt frigives af Toldstyrelsen
8146 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 12.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af SKAT. Angivelsen skal dog forinden manuelt frigives af SKAT.
8147 Der er indsat timeout resultatet af risikoanalysen foreligger først senere
8148 Resultatet af risikoanalysen var Grøn, men angivelsen skal manuelt frigives af SKAT.
8149 Angivelsen er udtaget til kontrol. De bedes rette henvendelse til ekspeditionsstedet forinden losning påbegyndes
8150 Risikoanalysen har vurderet angivelsen Gul, resultatet foreligger senere
8151 Funktionen Manuel Frigivelse kan ikke anvendes på denne angivelse.
8152 Funktionen omgør risikoanalyse resultat kan ikke anvendes her
8153 Resultatet af risikoanalysen var Grøn. Varen er frigivet.
8154 Ekspeditionsstedet er ikke åbent. Risikoanalysesvar foreligger først i ekspeditionsstedets åbningstid
8155 Angivelsen skal forinden manuelt frigives af Toldstyrelsen
8156 Angivelsen er udtaget til kontrol.
8157 Transportmåden er lastbil. Faktisk ankomst skal endelige indsættes af SKAT. Derefter vil angivelsen kunne antages.
8158 Det er klarerens ansvar at varerne ikke udleveres før de er berigtiget, da varemodtager ikke har tilladelse til midlertidig oplæggelse
8159 Angivelsen er skønsmæssig ansat af Toldstyrelsen
8161 Angivelsen er frigivet til oplæggelse hos godkendt modtager
8162 Angivelsen er frigivet til oplæggelse hos den godkendte importør (angivet i rubrik 30)
8163 Forudanmeldelsen er antaget og afsluttet
8164 Den midlertidige oplæggelse er samlet i en ny angivelse.
8165 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget
8166 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget ved oplæggelse på proviantlager
8167 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget ved genudførsel
8168 De supplerende oplysninger er antaget af Toldstyrelsen
8169 Der tages forbehold for kontingenttoldbehandling
8170 Der er deponeret på grund af manglende værdi og/eller præferencedokumentation. Angivelsen skal korrigers inden udløbet af korrektionsfristen (anført på faneblad 5).
8171 Varerne er beslaglagt. Kontakt venligst ekspeditionsstedet.
8172 Reguleringen kan ikke gennemføres. Funktionen "Regulering med evt. tilbagebet. af moms" skal anvendes i stedet.
8173 Der er anmodet om forenklet bevilling.
8174 Der er anmodet om forenklet bevilling.
8197 Rubrik 44.6: Bevillingsansøgningen skal antages af Toldstyrelsen
8198 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold skal stilles ved Toldstyrelsen. Rubrik 44.6 skal indeholde oplysninger om sikkerhedens art og identifikationsnummer.
8199 De har ikke adgang til angivelsen med det reference-nr. De har indtastet
8200 DI. De har anmodet om kontingenttoldbehandling, og ekspeditionen har været forelagt EU-Kommissionen. Kommissionen har meddelt, at tildelingen er udsat. Nærmere oplysninger om forventet tildelingsdato
8201 Varepost(er) med frigivelseskode 25 er tilbageholdt. Øvrige vareposter er frigivet
8202 Indsættelse af faktisk ankomst ikke tilladt
8203 Rettelse overføres ikke til ICS-systemet. ENS-oplysninger skal rettes via ICS-systemet
8500 Søgekriterier
8501 Bruger Id:
8502 EkspeditionsSted:
8503 Registrator:
8504 Hjem toldcenter:
8505 Klar/modt. repr.:
8506 Modtagers SE-nr.:
8507 1. Angivelser - Opbygning
8508 2. Angivelser fejl
8509 3. Angivelser - Venter
8510 3A: Faktisk Ankomst
8511 3B: Godkendelse
8512 3C: Manuel antaglese
8513 3D: Frigivelse
8514 3E: Supplerende oplysninger
8515 3F: Berigtigelse midl oplæg
8516 3G: Korrektion
8517 3H: Ansættelseliste
8518 3I: Skønsmæssige ansæt
8519 3J: Kontingentbehandling
8520 3K: Uafslut. forudanmeld
8521 4. Angivelser - Færdige
8522 5. Diverse (midlertidig status)
8523 6. Slettede angivelser
8524 Dato/Tid fra
8525 Dato/Tid til
8526 Oprettet
8527 Faktisk
8528 Forventet
8529 Frigivet
8530 Antaget
8531 Status:
8532 Ang. art:
8533 Søgeresultat
8534 Reference-nr.
8535 Statuskode
8536 Faktisk ankomstdato:
8600 Afslut
8601 Kan kontingengent præferencedokumentationen godkendes?
8602 Er der stillet sikkerhed for midlertidig antidumping told?
8603 Er indførselsbestemmelser iagttaget?
8604 Er de på angivelsen beregnede told og afgifter mm betalt?
8605 Betingelser er opfyldt
8606 Midlertidige ordninger er lukket
8607 Ingen toldordninger fundet
8608 Præferencekode kan ikke anvendes for afsendelsesland
8609 Accepteret
8610 Kontingent blokeret - tildeling udsat
8657 Forudanmeldelsen kan modtages. Ønsker du at angive denne?
8658 Angivelsen kan antages af Toldstyrelsen. Told- og momsbeløb er beregnet til: Told mv: Svar_txt_variabel1.Moms:Svar_txt_variabel2. Ønsker du at angive dette?
8659 Angivelsen kan antages af Toldstyrelsen. Ønsker du at angive de sendte oplysninger?
8660 Opmærksomheden henledes på, at varer i den angivne varekode kan være omfattet af bestemmelser
8661 Varerne er frigivet, såfremt de ikke er omfattet af andre bestemmelser som kræver fremlæggelse for SKAT.
8662 Ved at anvende den anførte certifikatkode har De erklæret, at den indførte vare er toldunionsvarer fra Tyrkiet. Varen er derfor frigivet.
8663 Der kræves vejningscertifikat jf. varebestemmelserne. Certifikattype og -nr skal angives i felt 44.2
8664 Varerne er frigivet såfremt de ikke er omfattet af andre bestemmelser, som kræver fremlæggelse for Toldstyrelsen
8700 Det er ikke muligt at indsætte eller redigere kontrolresultat i denne mappe.
8701 Det er ikke muligt at omgøre/fastholde kontrolresultat i denne mappe.
8859 Der kræves oprindelseserklæring jf. varebestemmelse kap. P eller kap M.
8860 Der skal fremlægges attest for oprindelsesbetegnelse
8889 Der kræves oprindelsescertifikat jf. varebestemmelserne. Certifikattype og -nr. skal angives i felt 44.2.
8988 Der skal fremlægges tilsynsdokument udstedt af Erhvervsstyrelsen
8997

Der skal fremlægges indførselstilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen

9700 Sikkerhed for tolden skal stilles ved Toldstyrelsens bogholderi
9701 Kontingentangivelse - skal manuelt antages. Præferencedokumentation skal fremlægges for Toldstyrelsen.
9702 Angivelsen skal manuel antages af Toldstyrelsen
9703 Der er muligvis midlertidig antidumpingtold eller midlertidig udligningstold på denne varekode.
9892 Afsendelses- og oprindelseslande synes forkert i forhold til procedurekode
9893 Afsendelsesland (rubrik15) og oprindelsesland (rubrik34) skal være et EU-land
9894 Afsendelses- og oprindelseslande synes forkert i forhold til procedurekode
9895 Statistisk værdi pr supplerende enhed synes for høj
9896 Statistisk værdi pr supplerende enhed synes for lav
9897 Statistisk værdi pr kg nettovægt synes for høj
9898 Statistisk værdi pr kg nettovægt synes for lav
9899 Transportmåden synes forkert i forhold til nettovægt
9900 Varerne må ikke fraføres opbevaringsstedet før dokumentation for betaling er fremlagt
9901 Virksomhed har ikke kredit. Varerne må ikke fraføres opbevaringsstedet før betaling er dokumenteret
9920 Fodnote TM565: TARIC note - Der skal foreligge et overensstemmelsescertifkat udstedt af Federal Grain Inspection Services (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) ved overgangen til fri omsætning,
9921 TARIC note DK315-fortoldning på grundlag af CIF-importprisen. Der skal stilles sikkerhed jf. RFO 1484/95. Sikkerheden opkræves manuelt.
9922 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9923 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9924 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9925 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9940 Der skal fremlægges Selvcertificering for vin, der produceres og importeres fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union. Varerne må ikke frigives.
9941 Der skal fremlægges sundhedscertifikat. Varerne må ikke frigives.
9942 Der skal fremlægges tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at varen må indføres til videnskabelige formål og prøver til forskning og diagnosticering. Varen må ikke frigives
9943 Der skal fremlægges officielt brev udstedt af ministeriet for industri i VPA landet, hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9944 Der skal fremlægges FLEGT importlicens. Varerene må ikke frigives før varebestemmelserne er iagttaget
9945 Der skal fremlægges kontrolattest for økologiske varer udstedt eller attesteret af Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9946

Der skal fremlægges fælles sundhedsdokument - CHED-D. Varerne må ikke frigives

9947 Der skal fremlægges certifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service
9948 Der skal fremlægges laboratorieanalyse
9949 Der skal fremlægges certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA
9950 Der skal fremlægges importtilladelse fra Toldstyrelsen. Varerne må ikke frigives
9951 Der skal fremlægges Kimberley certifikat (diamanter): Varerne må ikke frigives før varebestemmelserne er iagttaget.
9952 Der skal fremlægges importtilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen. Varerne må ikke frigives før varebestemmelserne er iagttaget
9953 Der skal fremlægges ledsagedokument. Varerne må ikke frigives før varebestemmelserne er iagttaget.
9954 Diplomatgods. Tolddeklaration 13.004, 13.005 eller 13006 skal afleveres i forbindelse med frigivelsen.
9955 VAB manuel frigivelse
9956 Nødhjælpsudstyr. Skal frigives manuelt af Toldstyrelsen
9957 I henhold til denne procedure, skal varerne frigives af Toldstyrelsen
9958 (Eksport) Manuel frigivelse pga anmodning om forenklet bevilling.
9959 Der skal fremlægges fælles sundhedsdokument for dyr CHED A. Varerne må ikke frigives
9960 Der skal betales udligningsrenter. Angivelsen må ikke frigives
9961 Der er anmodet om destruktion af varerne under toldkontrol. Angivelsen må ikke frigives
9962 Der er anmodet om forenklet bevilling
9963 Der skal fremlægges veterinærkontrolcertifikat udstedt i et andet EU-land. Varerne må ikke frigives.
9964 Der skal fremlægges indførselstilladels udstedt af Rigspolitiet. Varerne må ikke frigives
9965

Der skal fremlægges indførselstilladelse udstedt af Politiets Administrative Center

9966 Der skal fremlægges CITES-(re) eksporttilladelse fra Miljøstyrelsen
9967 Der skal fremlægges forhåndstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9968 Der skal fremlægges virksomhedstilladelse -lægemidler. Varerne må ikke frigives
9969 Der skal fremlægges tilladelse til videnskabeligt fra Landbrugsstyrelsen. Varerne må ikke frigives
9970 Der skal fremlægges statistisk dokument for tunfisk . Varerne må ikke frigives.
9971 Importtilladelsen, fx indførselstill. eller tilsynsdok., er udstedt på papir. Varerne skal frigives manuelt efter at varebestemmelserne er iagttaget. Importtilladelsen kopi af fort.ang. skal forelig
9972 Der kan kun foretages elektronisk afskrivning af (Variabel_1). Den resterende mængde på (variabel_2) skal afskrives på udenlandsk(e) tilladelse(r) (variabel_3)
9973 Indførselstilladelse/tilsynsdokument udstedt i andet EU-land. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9974 Der skal fremlægges fælles sundhedsdokument for produkter - CHED- P. Varerne må ikke frigives
9975 Der skal fremlægges en særlig tilladelse fra NaturErhvervstyrlesen, varerne må ikke frigives.
9976 Der skal fremlægges fælles sundhedsdokument - CHED-PP. Varerne må ikke frigives
9977 Der skal fremlægges re-eksportcertifikat fra myndighed i afsendelseslandet, varerne må ikke frigives.
9978 Der skal fremlægges kontrolattest fra Landbrugsstyrelsen. Varerne må ikke frigives
9979

Der skal fremlægges industriattest fra Landbrugsstyrelsen

9980 Der skal fremlægges kontroldokument fra NaturErhvervstyrlesen varerne må ikke frigives.
9981 Der skal fremlægges frigivelsesattest fra NaturErhvervstyrlesen, varerne må ikke frigives.
9982 Der skal fremlægges afvisningsattest fra NaturErhvervstyrlesen, varerne må ikke frigives.
9983 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Sundhedsministeriet. Varerne må ikke frigives.
9984 Der skal fremlægges importcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen
9985 Der skal fremlægges importcertifikat udstedt af Lægemiddelstyrelsen
9986 Der skal fremlægges tilladelse fra Sundhedsministeriet. Varerne må ikke frigives.
9987 Der skal fremlægges importlicens AGRIM. Varerne må ikke frigives
9988 Der skal fremlægges tilsynsdokument udstedt af Erhvervsstyrelsen. Varerne må ikke frigives føre varebestemmelserne er iagttaget
9989 Særlig indførsel foretaget af politiet eller militær myndighed. Varen må ikke frigives før bestemmelserne er iagttaget.
9990 Der skal fremlægges CITES importtilladelse udstedt af Miljøstyrelsen el. Landbrugsstyrelsen.
9991 Der skal fremlægges forhåndsbevilling udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagtaget
9992 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives
9993 Der skal fremlægges V1-Oprindelsescertifikat. Varerne må ikke frigives.
9994 Der skal fremlægges V2-Oprindelsescertifikat. Varerne må ikke frigives.
9995 Der skal fremlægges omladningsattest. Varerne må ikke frigives.
9996 Importtilladelsen kan ikke afskrives automatisk. Varebestemmelser skal iagttages. Varerne må ikke frigives.
9997 Der kræves indførselstilladelse udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9998 Varebestemmelser skal iagttages. Varerne må ikke frigives.
9999 Varekoden er omfattet af importforbud. Angivelsen frigives ikke automatisk. Henvendelse hos Toldstyrelsen