Gå til indhold

Præferencekoder

Ajourført 01.07.09.

Præferencekoder - sammenhæng med toldordninger og noter
Præference kode Rubrik 36  Tekst Toldordning i TARIC  TARIC fodnoter 

100

 

Den normale toldordning

103

 

110

 

Den normale toldordning - toldsuspension

112

 

115

Den normale toldordning - toldsuspension - End use (artikel 82 - TK)

115

112  + Measure 464 i betingelser

EU001

EU003

119

 

Den normale toldordning - luftdygtighed

119


CD333

120

 

Den normale toldordning - ikke-præferentiel toldkontingent

122

 

123

 

Den normale toldordning - ikke præferentiel toldkontingent - End use (artikel 82 - TK)

123

122 + Measure 464 i betingelser

 

 

EU001

EU003

125

Den normale toldordning - ikke-præferentiel toldkontingent - betinget af særligt certifikat (f.eks. handicraft)

122

 

128

Den normale toldordning - ikke-præferentiel toldkontingent efter passiv forædling.

122

 

140

Den normale toldordning -End use iht. dem fælles toldtarif

105

103 + Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

150

Den normale toldordning - - betinget af særligt certifikat

103

 

200

 

Generel præferenceordning (GSP)

142

 

220

 

Generel præferenceordning (GSP) - toldkontingent

143

 

223

Generel præferenceordning (GSP) - toldkontingent - End use

146

143 + Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

225

Generel præferenceordning (GSP) - toldkontingent - betinget af særligt certifikat

143

 

240

Generel præferenceordning (GSP) - End use

145

142 + Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

300

Andre toldpræferencer (inkl. importlofter)

142

144

 

310

Andre toldpræferencer - toldsuspension

141

 

 

315

Andre toldpræferencer - toldsuspension - End use

141

141 +Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

320

Andre toldpræferencer - toldkontingent

143

 

 

323

Andre toldpræferencer - toldkontingent - End use (artikel 82 - TK)

146

143 + Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

325

Andre toldpræferencer - toldkontingent - betinget af særligt certifikat

143

 

340

Andre toldpræferencer - End use

145

142 + Measure 464 i betingelser

 

EU001

EU003

400

Ikke-opkrævning af told iht. til bestemmelser i toldunionsaftaler indgået af Fællesskabet

106

 

 

420

 

Toldkontingent - toldunion

 

147

 

 

01.04.07: END-USE:  Kommissionen har kun oprettet end-use toldordninger og dermed krav om end-use bevilling i TARIC på varekoder, der medfører en satsmæssig fordel for importøren. Der er dog krav om end-use bevilling på visse varekoder/oprindelser, hvor der ikke i TARIC ikke er en end-use toldordning: Varekoder, hvor der på den "alternative" varekode er antidumping. I stedet for end-use toldordninger er der under betingelse sat en toldordning 464 - krav om end-use bevilling. (hovedsagelig i kap. 73)

 

Kombinationen præferencekode 420/measure 147 kan anvendes fra og med 01.07.08 (forordning 816/2007)