Gå til indhold

Oplysningstypekoder

Hent oplysningstypekoder (rubrik 44.9) i Excel-format

Hent oplysningstypekoder (rubrik 44.9) i CSV-format

Ajourført 27.08.2020.

Oplysningstypekoder (rubrik 44.9)
Kode Tekst  Værdisæt
ADD-44.6A Anvendes hvor det er nødvendig at tilføje (add) yderligere koder til rubrik 44.6a fordi der forekommer flere end én kode til vareposten Supplerende oplysningskode jf. bilag IV (bilag 38) til RFO 2286/2003.
Koder med regelkode 2
ANTIDUMP-SIKKERHED Anvendes såfremt sikkerhedsstillelsen for midlertidig antidumping og udligningstold sker udenom Toldstyrelsens toldkreditordning Bankgaranti: 1
    Kautionsattest: 2
    Kontant: 3
    Med flere...
DELSENDING Afsnit F.A.33.8 Delsendinger 5 cifret kode
    1. karakter:
      1 første leverance
      2 løbende leverance
      9 sidste leverance
      2.-5. karakter løbenr. i leverancen
    (Supplerende enheder angives i rubrik 41)
DEPOSITUM-FAKT Depositums for manglende værdi dokumentation (faktura) 100
DEPOSITUM-FAKT-PREF Depositums for manglende præference- og værdi dokumentation Præferencekoden der deponeres for: for eksempel 200, 300, 400
DEPOSITUM-PREF Depositums for manglende præference dokumentation Præferencekoden der deponeres for: for eksempel 200, 300, 400
DIPLOMATGODS Toldlovens § 4 og toldvejl. afsnit D5 13004, 13005 eller 13006 (Tolddeklaration formular nummer)
EMERGENCY-AID Nødhjælpsudstyr Toldværdien
MAN-BER-BLB Manuel beregningslinie - Beregnet beløb Beregnet beløb
MAN-BER-GRUNDLAG Manuel beregningslinie - Grundlag Grundlag på satsdato, jf. TARIC
MAN-BER-SATS Manuel beregningslinie - Sats Gyldig sats på satsdatoen, jf. TARIC
MAN-BER-TOLDORDNING Manuel beregningslinie - Toldordning (beregnings art) 103,119 osv.
MASSE Massefremstillet INFORMATIONSMEDIER Værdien af det lagrede software.
  Afsnit F.A.33.8 Film og data mv.  
OFFENTLIG-UDSTIL Anvendes når varerne indføres til udstilling på en offentlig institution Toldværdien
OPLAGSHAVER Bevillingshaver til oplæggelse toldoplag Oplagshavers CVR nr
PRIVAT-PRIVAT Private forsendelser til private modtagere RFO 918/83 art 29 (C08) Værdien for forsendelsen (som rubrik 46)
PUNKTAFGIFT Tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed Beregningsarten for punktafgiften
PUNKTAFGIFT1 Tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed (i tilfælde af mere
end en punktafgiftslinie pr varepost)
Beregningsarten for punktafgiften
PUNKTAFGIFT2 Tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed (i tilfælde af mere
end to punktafgiftslinier pr varepost)
Beregningsarten for punktafgiften
PUNKTAFGIFT3 Tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed (i tilfælde af mere
end tre punktafgiftslinier pr varepost)
Beregningsarten for punktafgiften
REX-DATO Udstedelsesdatoen for udtalelse om oprindelse REX (GSP) ååååmmdd
 SPEC

Specialudviklet INFORMATIONSMEDIER

Afsnit F.A.33.8 Film og data mv.

Værdien af det lagrede software

I rubrik 46 angives alene det databærende medies værdi.  I rubrik 46 angives alene det databærende medies værdi

TARIC-ENHED Når varemodtager anvender reglerne om enhedsværdi til at fastsætte toldværdien  Enhedværdien for den relevante periode i øre * 1000
TARIC-IMPORT Til ønske om behandling af importværdi Importværdien for den relevante periode * 1000
TARIC-ALT-GYLDIG-DTO Alternativ gyldighedsdato. Anvendes til at undertrykke den oprindelige satsdato. Anvendes blandt andet til reguleringer i forbindelse med ophør af midlertidig antidumping foranstaltning Dato format: ååååmmdd
TARIC-CIF-PRIS Varens CIF Pris - grænse Cif-prisen i øre * 1000, f.eks angives 287 øre som 287000
TARIC-CIF-REGL Efterfølgende regulering for sikkerhed for overholdelse af mindstepriser Cif-prisen i øre * 1000, f.eks angives 287 øre som 287000
TARIC-INDG-PRIS Toldbehandling på grundlag af indgangspriser Indgangsprisen i øre * 1000, f.eks angives 287 øre som 287000
TARIC-LAND-GRP Landegruppekode. I tilfælde hvor et land er medlem af to eller flere landegrupper, som hver for sig har aftaler under samme toldordning, skal lande gruppe koden anføres Landegruppen som den fremgår af edb-tariffen.
TARIC-MIN-PRIS Minimumspriser (reference priser) Minimusprisen i øre * 1000, f.eks angives 287 øre som 287000
TARIC-MU-ASV % vol  % volumen i * 1000
TARIC-MU-ASV-X % vol/liter %vol/liter*1000
TARIC-MU-CCT Lastekapacitet i metriske tons Metriske tons * 1000
TARIC-MU-CTM Antal karat (1 metriske karat = 2 x 10-4 kg) Antal karat * 1000
TARIC-MU-DAP Antal kilo, korrigeret iht. polarisering Antal kilogram * 1000
TARIC-MU-DHS Kilogram dihydrostreptomycin Antal kilogram dihydrostreptomycin*1000
TARIC-MU-EUR Euro (foranstaltningstype 468 og 469) *1000
TARIC-MU-GFI Gram spaltelige isotoper Antal gram spaltelige isotoper*1000
TARIC-MU-GRM Gram Antal gram*1000
TARIC-MU-KAC Kilogram acesulfamkalium Antale kilogram acesulfamkalium*1000
TARIC-MU-KCC Kilogram cholinchlorid Antal kilogram cholinchlorid*1000
TARIC-MU-KCL kilogram kaliumchlorid Antal kilogram kaliumcholrid*1000
TARIC-MU-KGM Kilogram Antal kilogram*1000
TARIC-MU-KGM-A Kilogram - Total alkohol Vægten af den totale alkohol*1000
TARIC-MU-KGM-E Kilogram - Netto drænet vægt (afløbne) Netto afløbne*1000
TARIC-MU-KGM-F Kilogram - Blød hvede Antal kilogram blød hvede*1000
TARIC-MU-KGM-G Kilogram - Brutto Antal kilogram brutto*1000
TARIC-MU-KGM-I kilogram Bio Diesel indhold Antal kilogram Bio Diesel indhold*1000
TARIC-MU-KGM-J Kilogram - brændsel indhold (paraffin, stearin. Talg og voks mm Brændsel indhold (paraffin, stearin. Talg og voks mm*1000
TARIC-MU-KGM-K Kilogram bioethanol Antal kilogram bioethanol * 1000
TARIC-MU-KGM-L Kilogram - Levende vægt Antal kilogram levende vægt*1000
TARIC-MU-KGM-M Kilogram - Netto tørstof Antal kilogram netto tørstof*1000
TARIC-MU-KGM-N Kilogram - Netto  Antal kilogram netto*1000
TARIC-MU-KGM-R Kilogram - Råsukker med et udbytte på 92% Antal kilogram råsukker med et udbytte på 92%
TARIC-MU-KGM-S Kilogram - Hvidt sukker Antal kilogram hvidt sukker*1000
TARIC-MU-KGM-T Kilogram mælketørstof Antal kilogram mæketørstof*1000
TARIC-MU-KGM-Z Kilogram - pr. 1 vægtprocent saccharose Antal kilogram pr 1 vægtprocent saccarose*1000
TARIC-MU-KMA Kilogram methylaminer Antal kilogram methylaminer*1000
TARIC-MU-KMT Kilometer Antal kilometer*1000
TARIC-MU-KNI Kilogram kvælstof Antal kilogram kvælstof*1000
TARIC-MU-KNS Kilogram hydrogenperoxid Antal kilogram hydrogenperoxid*1000
TARIC-MU-KPH Kilogram kaliumhydroxid Antal kilogram kaliumhydroxid*1001
TARIC-MU-KPO Kilogram kaliumoxid Antal kaliumoxid*1000
TARIC-MU-KPP Kilogram phosphorsyreanhydrid Antal kilogram phosphorsyreanhydrid*1000
TARIC-MU-KSD Kilogram tørvægt 90 % Antal kiogram tørvægt 90%*1000
TARIC-MU-KSH Kilogram natriumhydroxid Antal kilogram natriumhydroxid*1000
TARIC-MU-KUR Kilogram uran Antal kiogram uran*1000
TARIC-MU-LPA Liter ren alkohol (100 %) Antal liter ren alkohol (100%)*1000
TARIC-MU-LTR Liter Antal liter*1000
TARIC-MU-LTR-A Liter - Total alkohol vægten af det totale alkoholindhold*1000
TARIC-MU-MTK Kvadratmeter Antal kvadratmeter*1000
TARIC-MU-MTQ Kubikmeter Antal kibukmeter*1000
TARIC-MU-MTQ-C Kubikmeter med qualifier © Antal kubikmeter med qualifier*1000
TARIC-MU-MTR Meter Antal meter*1000
TARIC-MU-MWH Megawatt timer Antal megawatt timer*1000
TARIC-MU-NAR Antal stykker Antal stykker*1000
TARIC-MU-NAR-B Antal stykker - flasker Antal flasker*1000
TARIC-MU-NCL Antal celler Antal celler*1000
TARIC-MU-NPR Antal par Antal par*1000
TARIC-MU-TJO Terajoule (kalorimetisk brændværdi) Terajoule (kalorimetisk brændværdi)*1000
TARIC-MU-KGM-R Antal kilogram råsukker med et udbytte på 92% Antal kilogram råsukker med et udbytte på 92%*1000
TARIC-MU-KGM-P Antal kilogram mælkebestanddel  Antal kilogram mælkebestanddel*1000
TARIC-MU-WATT Antal watt Antal hele watt * 1000
TARIC-NETTO-PRIS Varens Netto pris grænse Nettoprisen i øre * 1000
UDENLANDSK-CERT Importtilladelser mm udstedt i et andet medlemsland 3
YDER-SUPP-OPLYSN Supplerende oplysninger XXX koder iht. bilaget til 2286. Koder med regelkode 2 Kan ikke anvendes.
Er ikke implementeret
FRITAGET-SIKKERHED Anvendes i tilfælde hvor importøren er fritaget for at stille sikkerhed for told ved midlertidig indførsel eller ved indførsel til økonomiske procedurer. Toldværdien
MANUEL-SIKKERHED Anvendes såfremt sikkerhedsstillelsen for told- og afgifter ved midlertidig indførsel, eller ved indførsel til økonomiske procedurer mm sker udenom Toldstyrelsens toldkreditordning. Toldværdien 
FRITAGET-SIKH-MOMS Anvendes i tilfælde hvor importøren er fritaget for at stille sikkerhed for moms ved midlertidig indførsel eller ved indførsel til økonomiske procedurer Toldværdien