Gå til indhold

Beregningslinier, -arter og -tekster

Hent beregningslinjer, -arter og -tekster i CSV-format

Hent beregningslinjer, -arter og -tekster i Excel-format

Ajourført 02.10.2023.

NB. Ved punktafgifter skal beregningsart (ber. art) angives i rubrik 44.9

Beregningslinjer, -arter og -tekster
 Ber. linje art Ber. art  Punkt afgift pligt kode  Tekst 
0 103 000 Enhedstoldsats (Private til Private)
1 103 000 Tarifmæssig told
1 105 000 Ikke preferentiel End-use
1 106 000 Toldunionsaftalen Tyrkiet, Andorra og San Marino
1 112 000 Toldsuspension
1 115 000 Toldsuspension - End-use (artikel 82)
1 117 000 Suspension - Varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme
1 119 000 Luftdygtighed - Toldsuspension
1 122 000 GATT-bundne/autonome toldkontingenter
1 123 000 Ikke preferentiel
1 140 000 Toldpræference vedrørende genindførsel af forarbejdede tekstilvarer (økonomisk passiv forædling)
1 141 000 Toldpræference i forbindelse med toldsuspension
1 142 000 Toldpræference i øvrigt (uden kontingent eller loft)
1 143 000 Toldpræference med kontingent
1 144 000 Toldpræference med loft
1 145 000 Præferencetoldsats under End-use
1 146 000 Præferencetoldsats under End-use
1 147 000 Toldkontingent - Toldunionsaftaler
1 150 000 End-use
1 551 000 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold (opkrævning via toldkreditordningen)
1 552 000 Definitiv antidumpingtold
1 553 000 Sikkerhed for midlertidig udligningstold (opkrævning via toldkreditordningen).
1 554 000 Definitiv udligningstold
1 555 000 Antidumpingtold - opkrævning af tolden afventes
1 562 000 Suspension af antidumping- og udligningstold
1 564 000 Registrering af antidumpingtold og udligningstold
1 651 000 Sikkerhed baseret på de repræsentive priser
1 652 000 tillægstoldbaseret på CIF prisen
1 653 000 Sikkerhed baseret på de repræsentative priser, reduceret under et toldkontingent
1 654 000 Tillægstold baseret på CIF-prisen, reduceret under et toldkontingent
1 657 000 Reduceret sikkerhed baseret på de repræsentative priser
1 658 000 Reduceret tillægstold baseret på CIF-prisen
1 670 000 Importafgift (I)
1 672 000 Tillægstold, sukker (tts)
1 673 000 Tillægstold, mel (ttm)
1 674 000 Landbrugselement (le)
1 690 000 Udligningsafgift
1 695 000 Tillægstold
1 696 000 Beskyttelsestold (Safeguard duties)
1 700 000 Depositum for manglende faktura
1 775 000 CO2 Grænsetilpasningsmekanisme
1 800 000 Depositum for manglende præference dok.
2 900 000 Merværdiafgift
3 010 069 Spiritus, literafgift
3 020 076 Vin mm> 1,2% og <= 6% vol (afgiftsklasse 1)
3 021 076 Vin mm > 6% og <= 15% vol (afgiftsklasse 2)
3 022 076 Vin mm> 15% og <= 22% vol (afgiftsklasse 3)
3 023 076 Vin mm> 1,2% og <= 6% vol, mousserende (afgiftsklasse 1)
3 024 076 Vin mm> 6% og <= 15% vol, mousserende (afgiftsklasse 2)
3 025 076 Vin mm> 15% og <= 22% vol, mousserende (afgiftsklasse 3)
3 030 077 Øl <= 11% Plato (skatteklasse 1)
3 031 077 Øl > 11% og <= 14 % Plato (skatteklasse 2)
3 032 077 Øl > 14% og <= 18 % Plato (skatteklasse 3)
3 033 077 Øl > 18% og <= 22 % Plato (skatteklasse 4)
3 034 077 Øl > 22 % Plato (skatteklasse 5)
3 040 053 Mineralvand mm
3 041 053 Læskedrikkoncentrat (sirup)
3 048 053 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold < 10 cl (stykafgift)
3 049 030 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold >= 10 og <= 40 cl (stykafgift)
3 050 030 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 40 og <= 60 cl (stykafgift)
3 051 030 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 60 og <= 110 cl (stykafgift)
3 052 030 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 110 og <= 160 cl (stykafgift)
3 053 030 Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 160 cl  (stykafgift)
3 054 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold < 10 cl (stykafgift)
3 055 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold >= 10 og <= 40 cl (stykafgift)
3 056 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold > 40 og <= 60 cl (stykafgift)
3 057 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold > 60 og <= 110 cl (stykafgift)
3 058 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold > 110 og <= 160 cl (stykafgift)
3 059 030 Beholdere af andre materialer, rumindhold > 160 cl  (stykafgift)
3 060 057 Gas- og dieselolie (motorbrændstof)
3 061 057 Anden gas- og dieselolie
3 062 057 Let/ultralet dieselolie
3 063 057 Fuelolie
3 064 057 Fyringstjære
3 065 057 Petroleum (motorbrændstof)
3 066 057 Anden petroleum
3 067 057 Spildolie
3 070 097 Afgift af svovl, gas- og dieselolie og petroleum
3 071 097 Afgift af svovl, fuelolie og fyringstjære
3 071 098 Afgift af svovl, bitumen, tallolie, trætjære mv
3 072 098 Afgift af svovl, stenkul og koks mv., jordoliekoks og brunkul mv.
3 073 133 Afgift af svovl, autogas og anden flaskegas (LPG),  og raffinaderigas
3 073 134 Afgift af svovl og naturgas
3 073 135 Afgift af svovl og benzin
3 075 099 Særlig svovlafgift af el
3 077 162 Afgift af kvælstofoxid
3 080 056 Benzin, blyholdig
3 081 056 Benzin, blyfri
3 082 056 Regulering for benzenindhold mindre end 1 pct.
3 083 056 Regulering for benzenindhold lig med 1, men mindre end 2 pct.
3 084 056 Regulering for benzenindhold lig med eller større end 3 pct.
3 085 160 Smøreolie mv.
3 086 136 Kaburatorvæske
3 090 070 Cigaretter
3 091 108 Cigaretpapir, herunder cigarethylstre
3 092 071 Pibetobak (grov)
3 093 071 Finskåren røgtobak
3 094 109 Kardusskrå og snus
3 095 109 Spunden skrå
3 096 072 Cigarer, cerutter og cigarillos
3 100 016 Chokolade- og sukkervarer mv
3 101 018 Chokolade/råstofafgift (mandler, nødder, kerner mv)
3 102 017 Chokolade/dækningsafgift (visse kager)
3 103 171 Fedtafgift
3 104 171 Fedtafgift/Dækningsafgift
3 120 024 Glødelamper med største bredde over 19 mm eller største længde over 35 mm
3 121 024 Andre glødelamper (små)
3 122 024 Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør
3 123 024 Sikringer til stærkstrømsanlæg
3 130 139 PVC-folier
3 140 032 Konsum-is
3 141 032 Konsum-is-mix
3 160 025 Rå kaffe
3 161 025 Brændt kaffe
3 162 025 Kaffeekstrakter
3 163 025 Kaffeerstatning
3 170 027 Te
3 171 027 Te-ekstrakt
3 240 138 Kvælstof indeholdt i kemiske og mineralske gødninger
3 241 138 Kvælstof indeholdt i organiske handelsgødninger
3 242 138 Dækningsafgift i kvælstof
3 245 137 Antibiotika og vækstfremmere til anvendelse som tilsætningsstoffer i foderstoffer
3 246 137 Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter vægten af afgiftspligtige bestanddele
3 247 137 Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter standardsats
3 250 021 El til opvarmning af helårsboliger
3 251 021 Anden el
3 260 054 Engangsservice
3 271 095 Bekæmpelsesmidler (gruppe A)
3 272 095 Bekæmpelsesmidler (gruppe B)
3 273 128 Bekæmpelsesmidler (gruppe C)
3 276 085 Afgift af visse klorede opløsningsmidler
3 277 085 Dækningsafgift af visse klorede opløsningsmidler
3 280 061 Autogas (LPG)
3 281 061 Anden flaskegas (LPG)
3 282 061 Raffinaderigas
3 283 061 Flaskegas til motorbrændstof
3 290 033 Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus
3 291 033 Brunkulsbriketter og brunkul
3 292 033 Jordoliekoks
3 293 033 Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l.
3 294 033 Bitumen - vandindhold >= 27%
3 295 033 Bitumen - vandindhold < 27%
3 296 033 Stenkul og koks mv - brændværdi
3 297 033 Andre varer - brændværdi
3 300 019 Afgift af CFC
3 301 019 Fjernvarmerør, ydre diameter under 130 mm
3 302 019 Fjernvarmerør, ydre diameter 130 - 230 mm
3 303 019 Fjernvarmerør, ydre diameter 231 - 330 mm
3 304 019 Fjernvarmerør, ydre diameter 331 - 530 mm
3 305 019 Fjernvarmerør, ydre diameter over 530 mm
3 310 019 Køleskabe
3 311 019 Kølemiddel til vedligeholdelse af køleskabe
3 320 019 Frysere og køle-/frysekombinationsskabe
3 321 019 Kølemiddel til vedligeholdelse af frysere og køle-/frysekombinationsskabe
3 330 019 Køle- og frysediske, og frysereoler, herunder køle- og fryseskabe, til kommerciel brug
3 331 019 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle og frysediske mv til kommerciel brug
3 340 019 Køle- og fryseanlæg til industriel brug
3 341 019 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til industriel brug
3 350 019 Køle- og fryseanlæg til transportmidler
3 351 019 Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til transportmidler
3 360 019 Paneler til køle- og fryserum, herunder transportmoduler (køle- og frysecontainere)
3 370 019 Isolerede porte og døre
3 380 019 Ekstruderet polystyren (XPS) til isolering
3 400 019 Fugeskum
3 403 087 Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak
3 404 087 Afgift af sammenbyggede nikkel-cadmium-batterier, rundceller
3 405 087 Nikkel-cadmium-batterier, brugte varer
3 406 087 Dækningsafgift, nikkel-cadmium-batterier
3 410 019 Slipmidler indeholdende CFC
3 420 019 Spraydåser indeholdende CFC, dog ikke dåser indeholdende fugeskum og slipmiddel
3 430 019 Dåser indeholdende CFC, bl.a. beregnet til at frembringe støj (tågehorn)
3 440 019 Brandslukningsanlæg indeholdende haloner
3 441 019 Haloner til vedligeholdelse af brandslukningsanlæg indeholdende haloner
3 451 091 Nye dæk
3 452 091 Regummierede dæk
3 453 091 Brugte dæk
3 500 019 CFC-dækningsafgift efter fabrikanterklæring
3 501 086 Gebyr af blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af stempelmotorer
3 502 086 Gebyr på blyakkumulatorer på 100 Ah derover til start af stempelmotorer
3 503 086 Gebyr på andre blyakkumulatorer
3 600 009 Afgifter af råstoffer (sten, sand, grus mv.)
3 620 039 CO2 - Gas- og diselolie
3 621 039 CO2 - Fuelolie
3 622 039 CO2 - Fyringstjære
3 623 039 CO2 - Petroleum
3 624 039 CO2-spildolie
3 630 040 CO2 - Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, og koksgrus
3 631 040 CO2 - Jordoliekoks
3 632 040 CO2 - Brunkulsbriketter og brunkul
3 633 040 CO2 - Bitumen - vandindhold >=27 %
3 634 040 CO2 - Bitumen - vandindhold < 27 %
3 635 111 CO2 - Autogas (LPG)
3 636 111 CO2 - Anden flaskegas (LPG)
3 637 111 CO2 - Raffinaderigas
3 638 041 CO2 - Afgift af el
3 639 161 CO2 afgift af smøreolier og hydraulikolier mv.
3 640 031 Afgift af poser, papir mv.
3 641 031 Afgift af poser, plast mv.
3 645 140 Emballage, vægtafgift: Div
3 650 142 Polyvinylklorid og ftalater (Pvc og blødgøringsmidler).
3 660 146 Afgift af HFCer, PFCer og SF6
3 661 146 Dækningsafgift, HFCer, PFCer og SF6.
3 672 231 PVC folier
3 673 232 PVC og ftalater
3 674 238 Røgfri tobak
3 675 239 Nikotinprodukter
3 676 240 Nikotinholdige væsker
4 103 000 Manuel sikkerhedsstillelse i øvrigt, f.eks. i forbindelse med midlertidig indførsel, økonomiske procedurer o. lign.
4 551 000 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold (manuel opkrævning)
4 553 000 Sikkerhed for midlertidig udligningstold (manuel opkrævning)
5 103 000 Fritagelse for sikkerhedsstillelse for told (midlertidig indførsel).
5 900 000 Fritagelse for sikkerhedsstillelse for moms ved midlertidig indførsel offentlig udstilling.