Gå til indhold

Procedurekoder for DMS Eksport

10 - Endelig udførsel
10 00 000 Endelig eksport af varer, uden forudgående procedure
10 00 500 Endelig eksport af varer til anvendelse på den danske fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
10 00 550 Endelig eksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
10 00 888 Endelig eksport af flydele i særlige tilfælde, uden forudgående procedure. Anvendes efter aftale med Toldstyrelsen.
10 00 999 Endelig eksport af varer - Anden særlig eksport, uden forudgående procedure.
10 00 C71 Endelig eksport af husdyr, der eksporteres som følge af en landbrugsbedrift flyttes fra Unionen til et tredjeland, uden forudgående procedure.
10 00 C72 Endelig eksport af foder, der medbringes ved eksport af dyr, uden forudgående procedure.
10 00 C73 Endelig eksport af varer af ringe værdi, uden forudgående procedure.
10 00 C74 Endelig eksport af agerbrugs- og husdyrbrugsprodukter, der fremstilles i Unionens toldområde, fra ejendomme i umiddelbar nærhed af et tredjeland, når disse ejendomme drives af ejere eller forpagtere, der har deres hovedvirksomhed i et tredjeland, der grænser op til Unionens toldområde, uden forudgående procedure.
1000 C75 Endelig eksport af frø og sædekorn, der skal anvendes på ejendomme, der er beliggende i et tredjeland i umiddelbar nærhed af Unionens toldområde, og som drives
af ejere eller forpagtere, der har deres hovedvirksomhed i dette toldområde i umiddelbar nærhed af tredjelandet, uden forudgående procedure.
1 000 E51 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
10 00 E52 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
10 00 E53 Endelig eksport af landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
10 00 E61 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
10 00 E62 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
10 00 E63 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter (små mængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde
i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
10 00 E64 Endelig eksport af varer til proviantering, der er berettiget eksportrestitutioner jf. (EF) 612/2009, Art. 33, uden forudgående procedure.
10 00 E65 Endelig eksport af varer til proviantoplag jf. (EF) 612/2009, Art. 37, uden forudgående procedure.
10 00 E71 Endelig eksport af landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, uden forudgående procedure.
10 00 F61 Endelig eksport af varer til proviantering og bunkring, uden forudgående procedure.
10 00 F65 Endelig eksport af varer i forbindelse med forenkling af udarbejdelsen af toldangivelser for varer, der henhører under forskellige underpositioner i toldtariffen jf.
(EU) 952/2013, Art. 177, uden forudgående procedure.
10 00 F75 Endelig eksport af varer afsendt i forbindelse med handel med de særlige fiskale områder jf. (EU) 952/2013, Art. 1, stk. 3, uden forudgående procedure.
10 40 000 Endelig eksport af varer, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
10 40 500 Endelig eksport af varer til anvendelse på den danske fastlandssokkel, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
10 40 550 Endelig eksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
10 42 000 Endelig eksport af varer, der har været importeret under en afgiftsfri ordning til fri omsætning (returvarer).
10 44 000 Endelig eksport af varer, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug under proceduren særligt anvendelsesformål - End Use.
10 76 E51 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E52 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E53 Endelig eksport af landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E61 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E62 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E63 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter (små mængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag.
10 76 E71 Endelig eksport af landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, der fraføres et Toldoplag.
10 76 F61 Endelig eksport af varer i uforandret stand til proviantering og bunkring, der fraføres et Toldoplag.
10 77 E51 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E52 Endelig eksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E53 Endelig eksport af landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E61 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E62 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E63 Endelig eksport af forarbejdede landbrugsprodukter (små mængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 E71 Endelig eksport af landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
10 77 F61 Endelig eksport af varer til proviantering og bunkring, der fraføres et Toldoplag eller fra forarbejdning.
11 - Eksport af forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer under aktiv forædling inden ikke-EU-varer henføres under aktiv forædling
11 51 000 Eksport af forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E51 Eksport af landbrugsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E52 Eksport af landbrugsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E53 Eksport af landbrugsprodukter (små mængder) fremstillet af ækvivalente varer, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E61 Eksport af forarbejdede landbrugsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E62 Eksport af forarbejdede landbrugsprodukter fremstillet af ækvivalente varer, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E63 Eksport af forarbejdede landbrugsprodukter (små mængder) fremstillet af ækvivalente varer, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 E71 Eksport af landbrugsvarer (små mængder) fremstillet af ækvivalente varer i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
11 51 F61 Eksport af varer til proviantering og bunkring fremstillet af ækvivalente varer, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
21 - Midlertidig eksport under proceduren for passiv forædling, hvis ikke omfattet af kode 22
21 00 100 Midlertidig eksport varer under proceduren Passiv Forædling til reparation, når færdigvaren efter returnering skal toldangives under procedurekoderne 61 21 B02, 61 21 B03 eller 61 21 100, uden forudgående procedure.
21 00 199 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling til reparation, uden forudgående procedure.
21 00 200 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling til forarbejdning, når færdigvaren efter returnering skal toldangives under procedurekode 61 21 100, uden forudgående procedure.
21 00 299 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling, når færdigvaren efter returnering skal toldangives under procedurekoderne 51 21 199, 51 21 E01 eller 51 21 E02, uden forudgående procedure.
21 00 B53 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt. kombineret med moms, uden forudgående procedure.
21 00 B54 Midlertidig eksport af varer under proceduren momspassiv Forædling, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 61 21 154 eller
61 21 B06, uden forudgående procedure.
21 51 200 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling til forarbejdning, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
21 51 B51 Midlertidig eksport af varer til reparation under proceduren Passiv Forædling, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
21 51 B52 Midlertidig eksport af varer til ombytning under garanti under proceduren Passiv Forædling, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
21 51 B53 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt. kombineret med moms, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
21 51 B54 Midlertidig eksport af varer under proceduren momspassiv Forædling, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 61 21 154 eller 61 21 B06, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
22 - Andre former for midlertidig eksport end dem, der er omfattet af kode 21 og 23
22 00 100 Midlertidig eksport af varer til reparation, uden forudgående procedure.
22 00 200 Midlertidig eksport af varer til forarbejdning, uden forudgående procedure.
22 00 500 Midlertidig eksport af varer til anvendelse på den danske fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
22 00 550 Midlertidig eksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
22 00 B53 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt. kombineret med moms, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 51 22 299 eller 61 22 200, uden forudgående procedure.
22 00 B54 Midlertidig eksport af varer under proceduren momspassiv Forædling, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 61 21 154 eller 61 21 B06, uden forudgående procedure.
22 51 200 Midlertidig eksport af varer til forarbejdning, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
22 51 B51 Midlertidig eksport af varer til reparation under proceduren Passiv Forædling, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
22 51 B52 Midlertidig eksport af varer til ombytning under garanti under proceduren Passiv Forædling, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
22 51 B53 Midlertidig eksport af varer under proceduren Passiv Forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt. kombineret med moms, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 51 22 299 eller 61 22 200, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
22 51 B54 Midlertidig eksport af varer under proceduren momspassiv Forædling, når færdigvaren skal toldangives under procedurekoderne 61 21 154 eller 61 21 B06, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
23 - Midlertidig eksport med henblik på senere returnering i uforandret stand
23 00 000 Midlertidig eksport af varer med henblik på senere returnering i uforandret stand, uden forudgående procedure.
23 00 101 Midlertidig eksport af varer med henblik på senere returnering i uforandret stand - Særlige varebevægelser, uden forudgående procedure.
23 00 500 Midlertidig eksport af varer med henblik på senere returnering i uforandret stand til anvendelse på den danske fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
23 00 550 Midlertidig eksport af varer med henblik på senere returnering i uforandret stand til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, uden forudgående procedure.
23 51 000 Midlertidig eksport af varer med henblik på senere returnering i uforandret stand, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 - Reeksport
31 51 100 Reeksport af varer til reparation, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 200 Reeksport af varer til forarbejdning, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 500 Reeksport af varer til anvendelse på den danske fastlandssokkel, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 550 Reeksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 600 Reeksport af varer til reparation i forbindelse med handel med særlige fiskale områder jf. (EU) 952/2013, Art. 1, stk. 3, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 700 Reeksport af varer til forarbejdning i forbindelse med handel med særlige fiskale områder jf. (EU) 952/2013, Art. 1, stk. 3, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E51 Reeksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E52 Reeksport af landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E53 Reeksport af landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E61 Reeksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E62 Reeksport af forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E63 Reeksport af forarbejdede landbrugsprodukter (små mængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 E71 Reeksport af landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 51 F61 Reeksport af varer til proviantering og bunkring, der har været importeret under proceduren Aktiv Forædling.
31 53 000 Reeksport af varer, der har været importeret under proceduren Midlertidig Import.
31 53 500 Reeksport af varer til midlertidig anvendelse på den danske fastlandssokkel, der har været importeret under proceduren Midlertidig Import.
31 53 550 Reeksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, der har været importeret under proceduren Midlertidig Import.
31 71 000 Reeksport af varer, der fraføres et Toldoplag.
31 71 500 Reeksport af varer til anvendelse på den danske fastlandssokkel, der fraføres et Toldoplag.
31 71 550 Reeksport af varer til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel, der fraføres et Toldoplag.
31 71 810 Reeksport af varer til kiosker under toldkontrol i lufthavne (duty- og taxfreeshops), der fraføres et Toldoplag.
31 71 F61 Reeksport af varer til proviantering og bunkring, der fraføres et Toldoplag.
76 - Henførsel af EU-varer under toldoplagsproceduren i overensstemmelse med kodeksens artikel 237, stk. 2
76 40 000 Henførsel af EU-varer under toldoplagsproceduren, der er omfattet af en afgørelse, der indrømmer godtgørelse af, eller fritagelse for, importafgifter jf. (EU) 952/2013, Art. 237, stk. 2, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E51 Henførsel af EU-landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
76 40 E51 Henførsel af EU-landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves eksportlicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E52 Henførsel af EU-landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
76 40 E52 Henførsel af EU-landbrugsprodukter, der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E53 Henførsel af EU-landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, uden forudgående procedure.
76 40 E53 Henførsel af EU-landbrugsprodukter (små mængder), der er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves eksportlicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E61 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
76 40 E61 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der kræves restitutionslicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E62 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
76 40 E62 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter, der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E63 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter (små mængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, uden forudgående procedure.
76 40 E63 Henførsel af forarbejdede EU-landbrugsprodukter (småmængder), der ikke er opført i Bilag I til traktaten om den Europæiske Unions funktionsområde i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution hvortil der ikke kræves restitutionslicens, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.
76 00 E71 Henførsel af EU-landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, uden forudgående procedure.
76 40 E71 Henførsel af EU-landbrugsvarer (små mængder) i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, der ikke påvirker de minimale kontrolsatser, der har været bragt i fri omsætning og frit forbrug.