Gå til indhold

Procedurekoder

Hent procedurekoder i Excel-format

Hent procedurekoder i CSV-format

Procedurekoder (Rubrik 37)

Gruppe

Procedure

01

Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF).  

Overgang til fri omsætning af varer, der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino

07

Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning

40

Varer, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug 

42

Varer, der er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning 

48

Samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af ombytningsvarer under proceduren for passiv forædling, inden varerne udføres midlertidigt. 

49

Overgang til fri omsætning af varer som led i samhandlen mellem dele af EU's toldområde omfattet af EU's afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder eller som led i samhandlen mellem disse områder (Rådets direktiv 77/388/EØF).  

Overgang til fri omsætning af varer der samtidig videresendes som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra samt mellem EU og Republikken San Marino. 

51

Varer, der ønskes henført under ordningen for aktiv forædling, suspension 

53

Varer, der midlertidigt indføres med henblik på returnering i uforandret stand 

61

Varer, der genindføres til fri omsætning og frit forbrug 

68

Genindførsel med samtidig delvis overgang til frit forbrug og overgang til fri omsætning og henførsel under andre oplagsprocedurer end toldoplagsprocedure 

71

Oplæggelse af varer på toldoplag 

91

Indførsel af varer til forarbejdning under toldkontrol 

99

Anden særlig indførsel 

 

Oversigt over procedurekoder - Gældende fra 21.03.2023
Procedurekode Tekst

0100009

Fortoldning af varer til fri omsætning uden forudgående procedure, der samtidig videresendes som led i samhandelen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra eller, samt Republikken San Marino.

0700009

Fortoldning af varer uden forudgående procedure, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed, bliver bragt i fri omsætning. Anvendelse af fast importværdi.

0700E01

Fortoldning af varer uden forudgående procedure, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed, bliver bragt i fri omsætning, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og 248, stk. 1 2. Anvendelse af enhedsværdi.

70000

Fortoldning af varer uden forudgående procedure, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed, bliver bragt i fri omsætning. Anvendelse af fast importværdi.

0751F42

Fortoldning af forædlingsprodukter, når de pålægges, de for disse varer gældende importafgifter. Gældende for varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning, jf. (EU) 952/2013, Art. 86

0751F43

Fortoldning af varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning under ordningen Aktiv Forædling, eller fortoldning af forædlingsprodukter, der bliver bragt i fri omsætning.

0754F42

Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning, eller fortoldning af forædlingsprodukter, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat, og når der pålægges for dem gældende importafgifter.

0754F43

Varer, der ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed bliver bragt i fri omsætning uden at der er betalt moms, eller hvor det er relevant, punktafgifter, eller fortoldning af forædlingsprodukter, der har været henført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat, eller overgår til til fri omsætning.

0771009

Fortoldning af varer, der fraføres et Toldoplag, og som bliver bragt i fri omsætning ved oplæggelse i provianteringsvirksomhed.

2100100

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 6121B02, 6121B03 eller 6121100. 

2100199

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03 eller 5121A08.

2100200

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 6121200.

2100299

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 5121199, 5121A02, 5121A03, 5121A08, 5121E01 eller 5121E02.

2100B54

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 6121154 eller 6121254

2200B53

Udførte varer, når færdigvaren efter returnering skal fortoldes under procedurekode 5122299 eller 6122200.

4000000

Fortoldning af varer uden forudgående procedure.

4000008

Fortoldning af visse kunstgenstande, antikviteter eller samlerobjekter uden forudgående procedure.

4000009

Fortoldning af varer uden forudgående procedure, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug. Momsfrit jf. Momsloven §36, stk. 2.

4000128

Fortoldning af varer, som er toldfri og omfattet af konventionen om den Europæiske Rumfarts Organisation, jf. (EF) 1186/2009, Art. 128.

4000162

Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål - End Use.

4000263

Fortoldning af varer til fri omsætning og frit forbrug i et andet EU-land, under en enhedsbevilling, hvor varerne befinder sig i Danmark - Statistikangivelse.

4000304

Fortoldning af forsvarsmateriel (kræver bevilling).

4000363

Fortoldning af varer til fri omsætning og frit forbrug under en enhedsbevilling, hvor varerne befinder sig i et andet EU-land.

4000780

Fortoldning af varer uden forudgående procedure, der ikke er genstand for en afgiftsfri leverance, der fortoldes til fri omsætning og frit forbrug fra Frizonen.

4000962

Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål, END-USE. Fritaget for moms iht. momsloven.

4000C01*

Fortoldning af personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 3.

4000C02*

Fortoldning af genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr, løsøre eller bohave). Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 1.

4000C03*

Fortoldning af genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver). Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 2.

4000C04*

Fortoldning af personlige ejendele fra en arv.  Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 17.

4000C06*

Fortoldning af elevers eller studerendes studierelevante udstyr eller andet personligt bohave. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 21.

4000C07*

Fortoldning af varer af ringe værdi. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 23.

4000C08*

Fortoldning af varer, som sendes fra en privatperson til en anden privatperson. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 25.

4000C09

Fortoldning af virksomheders investeringsgoder eller andet udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 28.

4000C10

Fortoldning af investeringsgoder eller andet udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, eller juridiske personer, der driver virksomhed uden vinding for øje. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 34.

4000C11

Fortoldning af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, samt videnskabelige instrumenter og apparater, jf. (EF) 1186/2009, bilag I. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 42.

4000C12

Fortoldning af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, eller instrumenter eller apparater til videnskabeligt brug jf. (EF) 1186/2009, bilag II. Fritagelse for importafgift, jf. (EF) 1186/2009, Art. 43.

4000C13

Fortoldning af blandt andet uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale er indføres uden erhvervsmæssigt øjemed. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 45.

4000C14

Fortoldning af udstyr, der indføres med ikke-erhvervsmæssigt sigte, eller for et institut eller organisation, der har hovedsæde udenfor EU, og som foretager videnskabelig forskning. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 51.

4000C15

Fortoldning af laboratoriedyr, biologiske eller kemiske stoffer til forskningsmæssig brug. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 53.

4000C16

Fortoldning af terapeutiske stoffer fra mennesker, eller reagensmidler til fastlæggelse af blodtyper eller vævstyper. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 54.

4000C17

Fortoldning af instrumenter eller apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 57.

4000C18

Fortoldning af referencestoffer til medicinalkontrollen. Fritaget for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 59.

4000C19

Fortoldning af farmaceutiske produkter til personer eller dyr til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 60.

4000C20

Fortoldning af varer af enhver art til godgørende eller velgørende organisationer. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 61.

4000C21

Fortoldning af effekter til blinde, jf. (EF) Nr. 1186/2009, bilag III. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 62.

4000C22

Fortoldning af genstande, jf. (EF) 1186/2009, bilag IV, beregnet til blinde, til personligt brug, når disse genstande indføres af de blinde selv. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4000C23

Fortoldning af genstande beregnet til blinde, jf. (EF) 1186/2009, bilag IV, der indføres af visse institutioner eller organisationer. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4000C24

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde) beregnet til personligt brug, der indføres af de handicappede selv. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4000C25

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner eller organisationer. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4000C26*

Fortoldning af varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 74.

4000C27*

Fortoldning af hædersbevisninger i form af ordner eller belønninger. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 81.

4000C28*

Fortoldning af gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 82.

4000C29*

Fortoldning af varer til statsoverhoveder eller statschefer. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 85.

4000C30

Fortoldning af vareprøver af ringe værdi, der indføres med henblik på salgsfremstød. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 86.

4000C31

Fortoldning af tryksager eller effekter af reklamemæssigt art, der indføres med henblik på salgsfremstød. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 87.

4000C32

Fortoldning af produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger eller lignende. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 90.

4000C33

Fortoldning af varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller afprøvning. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 95.

4000C34

Fortoldning af varer til organer, der varetager beskyttelse af ophavsrettigheder, eller beskyttelse af den industrielle eller kommercielle ejendomsret. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 102.

4000C35*

Fortoldning af turistbrochurer og lignende materiale. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 103.

4000C36*

Fortoldning af forskellige dokumenter eller genstande. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 104.

4000C37*

Fortoldning af udstyr til fastgørelse eller beskyttelse af varer under transport. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 105.

4000C38*

Fortoldning af strølag, græs eller andet foder til dyr under transport af disse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 106.

4000C40*

Fortoldning af udstyr til kirkegårde eller mindesmærker over krigsofre fra 3. lande. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 112.

4000C41*

Fortoldning af kister med lig, urner med aske, eller udsmykninger til grave. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 113.

4000E01

Fortoldning af varer - anvendt enhedsværdier, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og 248, stk. 1 2.

4000E02

Fortoldning af varer. Anvendelse af fast importværdi.

4000F21

Fortoldning af fiskerivarer eller andre produkter, stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i Fællesskabets toldområde. Importafgiftsfritagelse jf. (EU) 952/2013, Art. 208.

4000F22

Fortoldning af varer til fri omsætning og frit forbrug, der på grundlag af fiskerivarer, eller andre varer, stammende fra et tredjelands territorialfarvand, og som er fremstilles om bord på fartøj, der er indregistreret i Fællesskabets toldområde. Importafgiftsfritagelse jf. (EU) 952/2013, Art. 208.

4010000

Fortoldning af returvarer. Uden frihed for importafgifter og moms.

4010F01

Fortoldning af returvarer. Fritagelse for importafgifter og moms, jf. (EU) 952/2013, Art. 203.

4010F02

Fortoldning af returvarer under særlige omstændigheder. Fritagelse for importafgifter jf. (EU) 2015/2446, Art. 159, stk. 1a (landbrugsvarer).

4010F03

Fortoldning af returvarer under særlige omstændigheder (reparationer og istandsættelser), jf. (EU) 2015/2446, Art. 159, stk. 2a (landbrugsvarer).

4051000

Fortoldning af varer, der er indført under ordningen Aktiv Forædling.

4051100

Fortoldning af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling, reparation.

4051162

Fortoldning af varer, der er indført under ordningen Aktiv Forædling, og som overføres til fri omsætning til særligt anvendelses formål - End-Use.

4051200

Fortoldning af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling, forarbejdning.

4051F42

Fortoldning af forædlingsprodukter, når de pålægges, de for dem gældende, importafgifter.

4053000

Fortoldning af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand. 

4053008

Fortoldning af visse kunstgenstande, antikviteter og samleobjekter til fri omsætning, der har været importeret med henblik på genudførsel i uforandret stand.

4053F41

Fortoldning af varer, der tidligere har været midlertidigt indført med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234.

4054162

Fortoldning af varer, der er indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat, og som overføres til fri omsætning - End-Use.

4054F42

Fortoldning af forædlingsprodukter, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat, og når de pålægges de for dem gældende importafgifter.

4071000

Fortoldning af varer, der fraføres et Toldoplag.

4071008

Fortoldning af visse kunstgenstande, antikviteter eller samlerobjekter, der fraføres et Toldoplag.

4071099

Fortoldning af "andre varer" til særligt anvendelsesformål - End-Use, der fraføres et Toldoplag. Fritaget for importafgifter jf. bevilling. Momsfrit jf. Momsloven §36, stk. 2.

4071162

Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål - End-Use, der fraføres et Toldoplag.

4071263

Fortoldning af varer, der fraføres et privat Toldoplag, og som er fortoldet i et andet EU-land.

4071363

Fortoldning til fri omsætning og frit forbrug af varer fra privat toldoplag type E, hvor varerne befinder sig i et andet EU-land.

4071962

Fortoldning af varer til særligt anvendelsesformål - End-Use, der fraføres et Toldoplag. Momsfrit jf. Momsloven §36, stk. 2.

4071B05

Fortoldning af forædlingsprodukter til fri omsætning og frit forbrug, der fraføres et Toldoplag efter reimport under ordningen Passiv Forædling, med delvis fritagelse for importafgifter, og med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

4071C01*

Fortoldning af personlige ejendele, der fraføres et Toldoplag, og som indføres af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 3.

4071C02*

Fortoldning af genstande, der fraføres et Toldoplag, og som indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr, løsøre eller bohave). Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 1.

4071C03*

Fortoldning af genstande, der fraføres et Toldoplag, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver). Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 2.

4071C04*

Fortoldning af personlige ejendele fra en arv, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 17.

4071C06*

Fortoldning af elevers eller studerendes studierelevante udstyr, eller andet bohave, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 21.

4071C08*

Fortoldning af varer, der fraføres et Toldoplag, og som sendes fra en privatperson til en anden privatperson. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 25.

4071C09

Fortoldning af virksomheders investeringsgoder, eller andet udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift i henhold til (EF) 1186/2009, Art. 28.

4071C10

Fortoldning af investeringsgoder, eller andet udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, samt juridiske personer, der driver virksomhed uden vinding for øje, der udøver i Fællesskabets toldområde, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 34.

4071C11

Fortoldning af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, samt videnskabelige instrumenter og apparater, jf. (EF) 1186/2009, bilag I, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 42.

4071C12

Fortoldning af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, eller instrumenter eller apparater til videnskabeligt brug jf. (EF) 1186/2009, bilag II, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 43.

4071C13

Fortoldning af blandt andet uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale, der indføres uden erhvervsmæssigt øjemed, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 45.

4071C14

Fortoldning af udstyr, der indføres med ikke-erhvervsmæssigt sigte, eller for et institut eller organisation, der har hovedsæde udenfor EU, og som foretager videnskabelig forskning, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 51.

4071C15

Fortoldning af laboratoriedyr, biologiske, eller kemiske stoffer til forskningsmæssigt brug, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 53.

4071C16

Fortoldning af terapeutiske stoffer fra mennesker, eller reagensmidler til fastlæggelse af blodtyper eller vævstyper, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 54.

4071C17

Fortoldning af instrumenter eller apparater til medicinsk forskning, diagnosticering, eller til medicinsk behandling, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 57.

4071C18

Fortoldning af prøver af referencestoffer til kontrol med lægemidler, der fraføres et Toldoplag. Fritaget for importafgift i henhold til (EF) 1186/2009, Art. 59.

4071C19

Fortoldning af farmaceutiske produkter til personer eller dyr til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 60.

4071C20

Fortoldning af varer af enhver art til godgørende eller velgørende organisationer, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 61.

4071C21

Fortoldning af effekter til blinde jf. (EF) 1186/2009, bilag III, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 62.

4071C22

Fortoldning af genstande beregnet til blinde jf. (EF) 1186/2009, bilag IV, når disse genstande indføres af de blinde selv til personlig brug, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4071C23

Fortoldning af genstande til blinde jf. (EF) 1186/2009, bilag IV, der indføres af visse institutioner eller organisationer, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4071C24

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4071C25

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner eller organisationer, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4071C26*

Fortoldning, af varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 74.

4071C27*

Fortoldning af hædersbevisninger i form af ordner eller belønninger, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 81.

4071C28*

Fortoldning af gaver, der modtages med mellemfolkeligt samarbejde, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift. Jf. (EF) 1186/2009, Art. 82.

4071C29*

Fortoldning af varer til statsoverhoveder eller statschefer, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 85.

4071C30

Fortoldning af vareprøver af ringe værdi, der indføres med henblik på salgsfremstød, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 86.

4071C31

Fortoldning af tryksager eller effekter af reklamemæssig art, der indføres med henblik på salgsfremstød, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 87.

4071C32

Fortoldning af produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger og lignende, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 90.

4071C33

Fortoldning af varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser, eller afprøvning, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 95.

4071C34

Fortoldning af varer til organer, der varetager beskyttelse af ophavsrettigheder, eller beskyttelse af den industrielle eller kommercielle ejendomsret, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 102.

4071C35*

Fortoldning af turistbrochurer og lignende materiale, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 103.

4071C36*

Fortoldning af forskellige dokumenter eller genstande, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 104.

4071C37*

Fortoldning af udstyr til fastgørelse eller beskyttelse af varer under transport, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 105.

4071C38*

Fortoldning af strølag, græs, eller andet foder til dyr under transport af disse, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 106.

4071C40*

Fortoldning af udstyr til kirkegårde eller mindesmærker over krigsofre fra 3 lande, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 112.

4071C41*

Fortoldning af kister med lig, urner med aske, eller udsmykninger til grave, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 113.

4071F01

Fortoldning af returvarer der fraføres et Toldoplag.

Fritagelse for importafgifter og moms jf. (EU) 952/2013. Art. 203

4200009

Fortoldning af varer til fri omsætning, der er genstand for en afgiftsfri leverance.

4200490

Fortoldning af fællesskabsvarer til fri omsætning som led i samhandlen mellem dele af EU´s toldområde, omfattet af EU´s afgiftsområde og visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområder, jf. (EU) 2006/112, samt som led i samhandlen mellem EU og Fyrstedømmet Andorra, San Marino, samt mellem EU og Tyrkiet for så vidt angår toldunionsvarer.

4200780

Fortoldning af varer, der er genstand for en afgiftsfri leverance, uden forudgående procedure, der fortoldes til fri omsætning fra Frizonen.

4200E01

Fortoldning af varer til fri omsætning, som er genstand for en afgiftsfri leverance, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og 248, stk. 1 2. Anvendelse af enhedsværdi.

4200E02

Fortoldning af varer til fri omsætning, som er genstand for en afgiftsfri leverance. Anvendelse af fast importværdi.

4200F21

Importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag.

4200F22

Importafgiftsfritagelse for varer, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag.

4271009

Fortoldning af varer til fri omsætning, som er genstand for en afgiftsfri leverance, der fraføres et Toldoplag.

4271F21

Fortoldning af varer med importafgiftsfritagelse for fiskerivarer og andre produkter stammende fra et tredjelands territorialfarvand, landet af fartøjer, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres et Toldoplag.

4271F22

Fortoldning af varer med importafgiftsfritagelse, der på grundlag af fiskerivarer og andre varer stammende fra et tredjelands territorialfarvand, fremstilles om bord på fabriksskibe, der er indregistreret i en medlemsstat, og som sejler under denne medlemsstats flag, der fraføres et Toldoplag.

4800000

Fortoldning af ombytningsvarer, til samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug, under ordningen Passiv Forædling, inden varerne eksporteres midlertidigt. Fremgangsmåden med standardombytning, forudgående import, jf. (EU) 952/2013, Art. 262, stk. 1.

4871000

Fortoldning af ombytningsvarer til samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug, under ordningen Passiv Forædling, inden varerne eksporteres midlertidigt, der fraføres et Toldoplag. Fremgangsmåden med standardombytning, forudgående import, jf. (EU) 952/2013, Art. 262, stk. 1.

4900000

Fortoldning af varer til frit forbrug fra de dele af EU hvor (EF) 2006/112 ikke finder anvendelse, eller fortoldning af varer til frit forbrug, som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.                

4900008

Fortoldning af visse kunstgenstande, antikviteter, eller samlerobjekter til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EF) 2006/112 ikke finder anvendelse, eller fortoldning af varer til frit forbrug, som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.

4900090

Fortoldning af fællesskabsvarer til frit forbrug, som led i samhandelen mellem dele af Fællesskabets toldområde, for hvilke bestemmelserne i (EU) 2006/112 finder anvendelse.

4900162

Fortoldning af varer til End-Use fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, eller fortoldning af varer til frit forbrug, som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med.

4900C01*

Fortoldning af personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 3.

4900C02*

Fortoldning af genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (personligt udstyr, løsøre, eller bohave), fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 1.

4900C03*

Fortoldning af genstande, der indføres i forbindelse med ægteskab (gaver) fra de dele af EU hvor (EF) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 12, stk. 2.

4900C04*

Fortoldning af personlige ejendele fra en arv, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 17.

4900C06*

Fortoldning af elevers eller studerendes studierelevante udstyr eller andet personligt bohave fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 21.

4900C07*

Fortoldning af varer af ringe værdi, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art.  23.

4900C08*

Fortoldning af varer, som sendes fra en privatperson til en anden privatperson, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 25.

4900C09

Fortoldning af virksomheders investeringsgoder eller andet udstyr, der indføres i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 28.

4900C10

Fortoldning af investeringsgoder eller andet udstyr, der tilhører personer med liberalt erhverv, eller juridiske personer, der driver virksomhed uden vinding for øje, og som overflytter deres aktivitet fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 34.

4900C11

Fortoldning af genstande til uddannelsesmæssigt, videnskabeligt, eller kulturelt formål, eller videnskabelige instrumenter eller apparater, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 42.

4900C12

Fortoldning af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, eller instrumenter eller apparater til videnskabeligt brug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 43.

4900C13

Fortoldning af blandt andet uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale er indføres uden erhvervsmæssigt øjemed, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 45. 

4900C14

Fortoldning af udstyr, der indføres med ikke-erhvervsmæssigt sigte, eller for et institut eller organisation fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, og som foretager videnskabelig forskning. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 51.

4900C15

Fortoldning af laboratoriedyr, biologiske eller kemiske stoffer til forskningsmæssig brug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 53.

4900C16

Fortoldning af terapeutiske stoffer fra mennesker, eller reagensmidler til fastlæggelse af blodtyper eller vævstyper, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art.54.

4900C17

Fortoldning af instrumenter eller apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 57. 

4900C18

Fortoldning af referencestoffer til medicinalkontrollen, fraførsel fra et Toldoplag, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritaget for importafgift i henhold til (EF) 1186/2009, Art. 59.

4900C19

Fortoldning af farmaceutiske produkter til personer eller dyr til anvendelse i forbindelse med internationale sportsarrangementer, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 60. 

4900C20

Fortoldning af varer af enhver art til godgørende eller velgørende organisationer, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 61.

4900C21

Fortoldning af effekter til blinde jf. (EF) 1186/2009, bilag III, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 62.

4900C22

Fortoldning af genstande beregnet til blinde jf. (EF) 1186/2009, bilag IV, når disse genstande indføres af de blinde selv til personligt brug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4900C23

Fortoldning af genstande beregnet til blinde jf. (EF) Nr. 1186/2009, bilag IV, der indføres af visse institutioner eller organisationer, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 67.

4900C24

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde), der indføres af de handicappede selv til disses personlige brug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4900C25

Fortoldning af genstande til handicappede (bortset fra blinde), der indføres af visse institutioner eller organisationer, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 68.

4900C26*

Fortoldning af varer, der indføres som hjælp til katastrofeofre, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 74.

4900C27*

Fortoldning af hædersbevisninger i form af ordner eller belønninger, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 81.

4900C28*

Fortoldning af gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 82 .

4900C29

Fortoldning af varer til statsoverhoveder eller statschefer, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 85.

4900C30

Fortoldning af vareprøver af ringe værdi, der indføres med henblik på salgsfremstød, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 86.

4900C31

Fortoldning af tryksager eller effekter af reklamemæssigt art, der indføres med henblik på salgsfremstød, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 87.

4900C32

Fortoldning af produkter, der anvendes eller forbruges i forbindelse med udstillinger og lignende, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 90.

4900C33

Fortoldning af varer, der indføres med henblik på undersøgelser, analyser eller afprøvning, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 95.

4900C34

Fortoldning af varer til organer, der varetager beskyttelse af ophavsrettigheder eller beskyttelse af den industrielle eller kommercielle ejendomsret fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 102.

4900C35*

Fortoldning af turistbrochurer og lignende materiale, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 103.

4900C36*

Fortoldning af forskellige dokumenter eller genstande fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 104.

4900C37*

Fortoldning af udstyr til fastgørelse eller beskyttelse af varer under transport, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 105.

4900C38*

Fortoldning af strølag, græs, eller andet foder til dyr under disses transport, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 106.

4900C40*

Fortoldning af udstyr til kirkegårde eller mindesmærker over krigsofre fra 3. lande fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 112.

4900C41*

Fortoldning af kister med lig, urner med aske, eller udsmykninger til grave, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 113.

4900E01

Fortoldning af varer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og 248, stk. 1 2. Anvendelse af enhedsværdi.

4900E02

Fortoldning af varer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Anvendelse af fast importværdi.

4910090

Fortoldning af returvarer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, som led i samhandelen mellem Fællesskabet og lande, som det indgår i toldunion med,

4910F01

Fortoldning af returvarer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter jf. (EU) 952/2013, Art. 203.

4910F02

Fortoldning af returvarer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter jf. (EU) 2015/2446, Art. 159, 1a.

4910F03

Fortoldning af returvarer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse. Fritagelse for importafgifter jf. (EU) 2015/2446, Art. 159, 2a.

4971000

Fortoldning af varer til frit forbrug, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, eller som led i samhandelen mellem fællesskabet og lande, som indgår i toldunionen, der fraføres et Toldoplag.

4971363

Fortoldning af varer til fri omsætning og frit forbrug under en enhedsbevilling, fra de dele af EU, hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, eller som led i samhandelen mellem fællesskabet og lande, som indgår toldunionen, der fraføres et toldoplag, type E, hvor varerne befinder sig i et andet EU-land.

4971C01

Fortoldning af personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, fra de dele af EU hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse, der fraføres et Toldoplag. Fritagelse for importafgift jf. (EF) 1186/2009, Art. 3.

5100091

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling (tidligere henførsel af varer til forarbejdning under toldkontrol uden forudgående procedure).

5100199

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation, uden forudgående procedure.

5100299

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, uden forudgående procedure.

5100399

Destruktion uden forudgående procedure, herunder varer fra Midlertidig Opbevaring - ikke fuldstændig destruktion.

5100690

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation fra områder hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse.

5100790

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning fra områder hvor (EU) 2006/112 ikke finder anvendelse.

5100930

Destruktion uden forudgående procedure, herunder varer fra Midlertidig Opbevaring - fuldstændig destruktion.

5100A02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet.

5100A03

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på reeksport til fastlandssoklen.

5100A04

Henførsel af toldfri varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation eller forarbejdning uden forudgående procedure (kun moms).

5100A08

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling uden at punktafgifterne suspenderes.

5100E01

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og 248, stk. 1 2. Anvendelse af enhedsværdi.

5100E02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling. Anvendeles af fast importværdi.

5111A01

Henførsel af varer under ordningen for Aktiv Forædling efter forudgående eksport af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer.

5121199

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation, der har været udført under ordningen Passiv Forædling.

5121299

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, der har været udført under ordningen Passiv Forædling.

5121699

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

5121799

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

5121A02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været udført under ordningen Passiv Forædling.

5121A03

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på reeksport til fastlandssoklen, der har været udført under ordningen Passiv Forædling.

5121A08

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling uden at punktafgifterne suspenderes, der har været udført under ordningen Passiv Forædling.

5121E01

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, jf. (EU) 952/2013, Art. 247, stk. 1, og  248, stk. 1 2. Anvendelse af enhedsværdi.

5121E02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling, der har været udført under ordningen Passiv Forædling. Anvendelse af fast importværdi.

5122299

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, der har været udført under ordningen "Økonomisk" Passiv Forædling.

5131399

Destruktion efter overgang til eksport/reeksport - ikke fuldstændig destruktion.

5131930

Destruktion af varer efter overgang til eksport/reeksport - fuldstændig destruktion.

5140399

Destruktion efter overgang til fri omsætning, herunder varer under end-use, samt ved toldgodtgørelse/fritagelsessager - ikke fuldstændig destruktion

5140930

Destruktion efter overgang til fri omsætning, herunder varer under End-Use, samt ved toldgodtgørelse/fritagelsessager - fuldstændig destruktion

5151099

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling, der har været henført under ordningen Aktiv Forædling hos en anden dansk bevillingshaver.

5151399

Destruktion af varer fra Aktiv Forædling - ikke fuldstændig destruktion.

5151930

Destruktion af varer fra Aktiv Forædling - fuldstændig destruktion.

5153399

Destruktion af varer fra Midlertidig Import - ikke fuldstændig destruktion.

5153930

Destruktion af varer fra Midlertidig Import - fuldstændig destruktion.

5154091

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling af varer, der har været under proceduren "Forarbejdning i en anden medlemsstat" (tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren "Forarbejdning i en anden medlemsstat").

5154199

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5154299

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5154399

Destruktion af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat - ikke fuldstændig destruktion

5154930

Destruktion af varer, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat - fuldstændig destruktion

5154A01

Henførsel af varer under ordningen for Aktiv Forædling - suspension, efter forudgående eksport af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der har været indført til Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5154A02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5154A03

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på reeksport til fastlandssoklen, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5154A08

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling uden at punktafgifterne suspenderes, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

5171091

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling af varer, der har været under proceduren Toldoplag (tidligere henførsel til forarbejdning under toldkontrol af varer der har været under proceduren Toldoplag), jf. (EU) 952/2013, Art. 85, stk. 1.

5171199

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til reparation, der fraføres et Toldoplag.

5171299

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling til forarbejdning, der fraføres et Toldoplag.

5171399

Destruktion af varer under Toldoplag - ikke fuldstændig destruktion.

5171930

Destruktion af varer under Toldoplag - fuldstændig destruktion.

5171A01

Henførsel af varer under ordningen for Aktiv Forædling efter forudgående eksport af forædlingsprodukter fremstillet af mælk og ækvivalente varer, der fraføres et Toldoplag.

5171A02

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet, der fraføres et Toldoplag.

5171A03

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling med henblik på reeksport til fastlandssoklen, der fraføres et Toldoplag.

5171A08

Henførsel af varer under ordningen Aktiv Forædling uden at punktafgifterne suspenderes, der fraføres et Toldoplag.

5300D01

Midlertidig Import af paller, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 208.

5300D02

Midlertidig Import af containere, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 210.

5300D03

Midlertidig Import af transportmidler, med henblik på returnering i uforandret stand,jf. (EU) 2015/2446, Art. 212.

5300D04

Midlertidig Import af rejsendes personlige ejendele eller varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 219.

5300D05

Midlertidig Import af velfærdsmateriel for søfolk, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 220.

5300D06

Midlertidig Import af udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 221.

5300D07

Midlertidig Import af medicinsk eller kirurgisk udstyr, eller laboratorieudstyr, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 222.

5300D08

Midlertidig Import af dyr, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 223.

5300D09

Midlertidig Import af varer, der anvendes i forbindelse med grænseområdeaktiviteter, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 224.

5300D10

Midlertidig Import af lyd-, billed-, eller datamedier, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225, stk. a.

5300D11

Midlertidig Import af reklamemateriale, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225, stk. b.

5300D12

Midlertidig Import af fagligt udstyr, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 226.

5300D13

Midlertidig Import af undervisningsmateriale eller videnskabeligt udstyr, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 227.

5300D14

Midlertidig Import af tom emballage, med henblik på returnering som fyldt emballage, men i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 228, stk. b.

5300D15

Midlertidig Import af fyldt emballage, med henblik på returnering som tom eller som fyldt emballage, men i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 228, stk. a.

5300D16

Midlertidig Import af forme, matricer, trykforme, måleinstrumenter, kontrolinstrumenter, verifikationsinstrumenter, eller lignende instrumenter, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 229.

5300D17

Midlertidig Import af specialværktøjer eller specialinstrumenter, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 230.

5300D18

Midlertidig Import af varer, der skal testes, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. a.

5300D19

Midlertidig Import af varer, der med forbehold for tilfredsstillende afprøvning indføres som led i en salgskontrakt, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. b.

5300D20

Midlertidig Import af varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. c.

5300D21

Midlertidig Import af vareprøver, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 232.

5300D22

Midlertidig Import af erstatningsproduktionsmidler, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 233.

5300D23

Midlertidig Import af varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 1.

5300D24

Midlertidig Import af varer til besigtigelse, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 2.

5300D25

Midlertidig Import af kunstgenstande, samleobjekter, eller antikviteter, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 3, litra a, samt (EF) 2006/112, bilag IX. 

5300D26

Midlertidig Import af varer (bortset fra ny-fremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 3, litra b.

5300D27

Midlertidig Import af reservedele, tilbehør, eller udstyr, der anvendes til reparation, eftersyn, justering, eller bevarelse af varer, der er midlertidig indført, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 235.

5300D28

Midlertidig Import af varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 236, stk. b.

5300D29

Midlertidig Import af varer, der indføres lejlighedsvis for en periode på ikke over tre måneder, med henblik på returnering i uforandret stand, jf. (EU) 2015/2446, Art. 236, stk. a.

5300D51

Midlertidig Import af varer med delvis afgiftsfritagelse.

5341D21

Midlertidig indførsel af varer fra aktiv forædling- tilbagebetaling- GB artikel 574 - Prøveemner

5351D01

Midlertidig Import af paller, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 208.

5351D02

Midlertidig Import af containere under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 210.

5351D03

Midlertidig Import af transportmidler under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 212.

5351D06

Midlertidig Import af udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 221.

5351D07

Midlertidig Import af medicinsk eller kirurgisk udstyr, eller laboratorieudstyr, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 222.

5351D09

Midlertidig Import af varer, der anvendes i forbindelse med grænseområdeaktiviteter, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 224.

5351D10

Midlertidig Import af lyd-, billed-, eller informationsstøtte under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225.

5351D11

Midlertidig Import af reklameartikler under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225, stk. b.

5351D12

Midlertidig Import af fagligt udstyr under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 226.

5351D13

Midlertidig Import af undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 227.

5351D16

Midlertidig Import af forme, matricer, trykforme, måleinstrumenter, kontrolinstrumenter, verifikationsinstrumenter, eller lignende instrumenter, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 229.

5351D17

Midlertidig Import af specialværktøj eller specialinstrumenter, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 230.

5351D18

Midlertidig Import af varer, der skal testes, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. a.

5351D19

Midlertidig Import af varer, der med forbehold for tilfredsstillende afprøvning, indføres som led i en salgskontrakt, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. b.

5351D20

Midlertidig Import af varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. c.

5351D21

Midlertidig Import af vareprøver, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art.  232.

5351D22

Midlertidig Import af erstatningsproduktionsmidler, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 233.

5351D23

Midlertidig Import af varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. a.

5351D27

Midlertidig Import af reservedele, tilbehør, eller udstyr, der anvendes til reparation og vedligeholdelse, samt eftersyn, justering og bevarelse, under ordningen Aktiv Forædling, jf. (EU) 2015/2446, Art. 235.

5353099

Midlertidig Import af varer, der har været midlertidigt import hos en anden bevillingshaver.

5371D01

Midlertidig anvendelse af paller, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 208.

5371D02

Midlertidig anvendelse af containere, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 210.

5371D03

Midlertidig anvendelse af transportmidler, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 212.

5371D04

Midlertidig anvendelse af rejsendes personlige ejendele og varer, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 219.

5371D05

Midlertidig anvendelse af velfærdsmateriel for søfolk, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 220.

5371D06

Midlertidig anvendelse af udstyr til afbødning af følgerne af katastrofer, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 221.

5371D07

Midlertidig anvendelse af medicinsk eller kirurgisk udstyr, eller laboratorieudstyr, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 222.

5371D08

Midlertidig anvendelse af dyr, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 223.

5371D09

Midlertidig anvendelse af varer i forbindelse med grænseområdeaktiviteter, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 224.

5371D10

Midlertidig anvendelse af lyd-, billed-, eller informationsstøtte, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225, stk. 1.

5371D11

Midlertidig anvendelse af reklamemateriale, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 225, stk. 2.

5371D12

Midlertidig anvendelse af fagligt udstyr, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 226.

5371D13

Midlertidig anvendelse af undervisningsmateriale eller videnskabeligt udstyr, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 227.

5371D14

Midlertidig anvendelse af fuld emballage, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 228, stk. b.

5371D15

Midlertidig anvendelse af tom emballage, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 228, stk. a.

5371D16

Midlertidig anvendelse af forme, matricer, trykforme, måleinstrumenter, kontrolinstrumenter, verifikationsinstrumenter, eller lignende instrumenter, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 229.

5371D17

Midlertidig anvendelse af specialværktøj eller specialinstrumenter, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 230.

5371D18

Midlertidig anvendelse af varer, der skal testes, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231.

5371D19

Midlertidig anvendelse af varer, der med forbehold for tilfredsstillende afprøvning indføres som led i en salgskontrakt, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. b.

5371D20

Midlertidig anvendelse af varer, der anvendes i forbindelse med afprøvning, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 231, stk. a.

5371D21

Midlertidig anvendelse af vareprøver, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 232.

5371D22

Midlertidig anvendelse af erstatningsproduktionsmidler, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 233.

5371D23

Midlertidig anvendelse af varer, der skal udstilles eller anvendes i forbindelse med et arrangement, der er åbent for offentligheden, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 1.

5371D24

Midlertidig anvendelse af varer til besigtigelse, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 2

5371D25

Midlertidig anvendelse af kunstgenstande, samleobjekter eller antikviteter, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 3, litra a.

5371D26

Midlertidig anvendelse af varer (bortset fra ny-fremstillede), der indføres med henblik på auktionssalg, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 234, stk. 3, litra b.

5371D27

Midlertidig anvendelse af reservedele, tilbehør eller udstyr, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 235.

5371D28

Midlertidig anvendelse af varer, der indføres under særlige omstændigheder, og som ikke har nævneværdig økonomisk betydning, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 236, stk. b.

5371D29

Midlertidig anvendelse af varer, der indføres lejlighedsvis for en periode på ikke over tre måneder, der fraføres et Toldoplag, jf. (EU) 2015/2446, Art. 236, stk. a.

5371D51

Midlertidig Import af varer med delvis afgiftsfritagelse, der fraføres et Toldoplag.

6121100

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling - reparation.

6121154

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling -  "Anden Passiv Forædling "(kun moms), og returneres efter reparation.

6121200

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling - forarbejdning.

6121254

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling - "Anden Passiv Forædling" (kun moms), og som returneres efter forarbejdning.

6121B02

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, og som returneres efter at være blevet repareret under garanti.

6121B03

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, og som returneres efter at være blevet ombyttet under garanti.

6121B05

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling, med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

6122200

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling - "Økonomisk Passiv Forædling".

6122B05

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført under ordningen Passiv Forædling - "Økonomisk Passiv Forædling", med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

6123099

Genindførsel til fri omsætning af varer, der har været udført midlertidigt, med henblik på returnering i uforandret stand.

6800000

Genindførsel med overgang til fri omsætning, og samtidig delvis overgang til frit forbrug, og henførsel under andre oplagsprocedurer end til Toldoplag.

7100099*

Oplæggelse på et Toldoplag af varer uden forudgående procedure.

7110000

Oplæggelse på et Toldoplag af varer, der tidligere har været endeligt udført.

7121199

Oplæggelse på et Toldoplag af varer, der genindføres fra ordningen Passiv Forædling - reparation.

7121299

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der genindføres fra ordningen Passiv Forædling - forbarbejdning.

7121B05

Oplæggelse af forædlingsprodukter på et Toldoplag , der genindføres fra ordningen Passiv Forædling, med delvis fritagelse for importafgifter, med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

7121F31

Oplæggelse af varer med suspension af punktafgiften på et Toldoplag, fra ordningen Passiv Forædling.

7122299

Oplæggelse af varer på et Toldoplag , der genindføres fra ordningen Passiv Forædling - forarbejdning - "Økonomisk Passiv Forædling".

7122B05

Oplæggelse af forædlingsprodukter på et Toldoplag, der genindføres fra ordningen Passiv Forædling - "Anden Passiv Forædling", med delvis fritagelse for importafgifter med inddragelse af forædlingsomkostningerne i beregningen, jf. (EU) 2015/2446, Art. 240-243.

7123099

Oplæggelse af varerpå et Toldoplag, der har været midlertidig udført med henblik på returnering i uforandret stand.

7131000

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der tidligere har været genudført fra et Toldoplag.

7151199

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - reparation.

7151299

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling - forarbejdning.

7151F32

Oplæggelse af varer på et Toldoplag uden suspension af punktafgiften, fra proceduren for Aktiv Forædling.

7153099

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der har været Midlertidig Importeret med henblik på reeksport i uforandret stand.

7154099

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat. 

7154F32

Oplæggelse af varer på et Toldoplag med suspension af punktafgiften, der har været indført under ordningen Aktiv Forædling i en anden medlemsstat.

7171099

Oplæggelse af varer på et Toldoplag, der har været oplagt på et Toldoplag hos en anden bevillingshaver.

9900090

Anden særlig indførsel uden forudgående procedure (statistisk tærskelværdi).

   
   
 

Procedurekoder markeret med *

 

Her kan anvendes varekoderne:

   

9990 99 90 00

Varer til diplomatiske og kunsulære repræsentationer, internatuionale organisationer mv.

9990 99 95 00

Visse dokumenter, transportmateriale og varer fra privat person til privat person mv

9990 99 99 00

Flyttegods, varer til udstilling, demonstration nødhjælpsudstyr mv.