Gå til indhold

Præferencedokumentationskoder og -tekster

Hent præferencedokumentationskoder og tekster i Excel-format

Ajourført 01.05.2024

Koder til præferencedokumentation (Rubrik 44.4)
Kode Tekst 
0001 EUR 1
0002 EUR 2
0003 Fakturaerklæring EUR
0004 GSP form A
0005 ATR
0008 Fakturaerklæring GSP
0009 Ingen præferencedokumentation
0010 Dokumentation for status som unionsvare i samhandel med Andorra og San Marino
A022 Ægthedscertifikat "Basmati Rice"
C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011
C093 Erklæring om berettigelse for toldkontingenter med løbenummer 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 og 09.7897
C094

Erklæring om berettigelse for toldkontingenter med løbenummer 09.4456

C095

Erklæring om berettigelse for toldkontingenter med løbenummer 09.4518, 09.4519 og 09.4520

N862 Oprindelseserklæring
N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
N954 Varecertifikat EUR 1 (Vietnam)
U004

Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447

U031 Varecertificat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2009/776"
U045 Varecertifikat EUR-MED
U052 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision" 2011/122/EU" eller "Dérogation-Décision 2011/122/EU"
U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3-name of the Development Zone industial area and authortisation number granted by the competent authorities of Jordan"
U067

Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation — Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022" el. "Dérogation — Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022"

U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring "Product originating in acoordance with Appendix 2A"
U069

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"

U071

Bevis for oprindelse, der indeholder følgende erklæring: "Produkt med oprindelsesstatus i henhold til tillæg 2A til bilag II (vedrørnede definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)" (EFT L 346, 15.12.2012)

U072 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/967"
U073

Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring: "Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU"/ "Dérogation - Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission

U075

Varecertifikat EUR.1 (på betingelse af, at der i rubrik 7 indsættes "Overgangsregler") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

U076

Oprindelseserklæring (på betingelse af, at der i erklæringen er anført "oprindelse i henhold til overgangsbestemmelserne") i forbindelse med pan-Euro-Middelhavsovergangsreglerne for oprindelse

U077

Eventuelt alternativt bevismateriale, der er nødvendigt for at bevise produkternes oprindelse, hvis de erhvervsdrivende ikke er i stand til at fremlægge oprindelsescertifikatet

U084

Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 og artikel 15a i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761

U088

Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)

U090 EUR 1 certifikat som bevis for oprindelse i Det Europæiske Fællesskab inden for rammerne af overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz
U091 Fakturaerklæring som bevis for oprindelse i Det Europæiske Fællesskab inden for rammerne af overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz
U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Regulation (EU) 2017/882". 
U101 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør i Singapore
U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og 3.17, stk. 5, litra a) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og artikel 3.17, stk. 5, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U112 Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U113 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen (Rådets afgørelse om de oversøiske landes og territoriers associering), såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR
U114 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 10 000 EUR
U115 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikke-registreret eksportør inden for rammerne af OLT-associeringsafgørelsen, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 10 000 EUR
U116 Udtalelse om oprindelse (artikel 56, stk. 4, litra a), i TCA'en mellem EU og UK)
U117 Importørens kendskab (artikel 58 i TCA'en mellem EU og UK)
U118 Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel 56, stk. 4, litra b), i TCA'en mellem EU og UK)
U120 Udtalelse om oprindelse (artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.18, stk. 4, litra a), i Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand)
U121 Udtalelse om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter (artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.18, stk. 4, litra b), i Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand)
U122 Importørens kendskab (artikel 3.16, stk. 2, litra b), i Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand)
U162

 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring påført en faktura af en eksportør eller hvilket som helst andet handelsdokument uden for både GSP og EUR-MED, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus ikke overstiger 6 000 EUR (Vietnam)

U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
U176

Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021" eller "Dérogation - Décision n° 1/2021 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 2 août 2021"

U177 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ´originating products´and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA"
U178

Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A.

Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien