Gå til indhold

Forudgående dokument type (D.E. 12 01 002 000)

Hent Forudgående dokument type (D.E. 12 01 002 000) i Excel-format

Ajourført 08.09.2022.

Forudgående dokument type (D.E. 12 01 002 000)
 Type kode Beskrivelse 
N235 Containerspecifikation
N271 Pakkeliste
N325 Proformafaktura
N337 Angivelse til midlertidig opbevaring
N355 Summarisk indgangsangivelse
N380 Handelsfaktura
N703 Speditørfragtbrev (samlegods)
N704 Hovedkonnossement
N705 Konnossement
N714 Konnossement
N720 CIM-fragtbrev
N722 Ruteliste
N730 Fragtbrev
N740 Luftfragtbrev
N741 Hovedluftfragtbrev
N750 Postforsendelse (herunder postpakker)
N760 Dokument for multimodal/kombineret transport
N785 Ladningsmanifest
N787 Bordereau (ladeliste)
N820 T-dokument for forsendelse
N821 T1-dokument for ekstern fællesskabsforsendelse/almindelig forsendelse
N822 T2-dokument for intern fællesskabsforsendelse
N825 T2L-dokument
N830 Eksportangivelse
N952 TIR-carnet
N955 ATA-carnet
NCLE Reference/dato for indskrivning af varerne i regnskaberne 
NMNS Søfartsmanifest — forenklet fremgangsmåde 
NMRN Angivelse/meddelelse MRN
C605 Oplysningsformular INF3
C612 T2F-dokument for intern fællesskabsforsendelse
C651 Det elektroniske administrative dokument (e-AD), som er nævnt i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 684/2009
C658 Reserveledsagedokument for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension, som er nævnt i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 684/2009
C710 Oplysningsformular