Præferencedokumentation for importører

Det er eksportøren, der har ansvaret for at dokumentere varernes præferenceoprindelse. Som importør er der dog flere ting, du kan være opmærksom på.