Præferencedokumentation for eksportører

Som eksportør har du ansvaret for at kunne dokumentere din vares præferenceoprindelse.