Gå til indhold

Præferencedokumentation for eksportører

Som eksportør har du ansvaret for at kunne dokumentere din vares præferenceoprindelse.

Her kan du finde svar på, hvornår det er nødvendigt at dokumentere præferenceoprindelsen, hvilken type dokumentation du skal anvende, og hvordan du gør. 

Det skal du være opmærksom på som eksportør 

  1. Er der told på din vare? Med EU’s værktøj Acces2Markets kan du hurtigt tjekke, hvad toldsatsen er for den vare og det land, du vil eksportere til. Hvis toldsatsen er 0 %, er der ikke grund til at anvende en handelsaftale.  
  2. Har EU en handelsaftale med det land, du handler i? På EU’s hjemmeside finder du listen over lande, som EU har indgået en handelsaftale med. 
  3. Opfylder dine varer kravene til præferenceoprindelse i den relevante handelsaftale, og kan du dokumentere det? Læs mere, hvis du er i tvivl om, hvordan en vare opnår præferenceoprindelse. 
  4. Hvilket oprindelsesbevis skal du bruge til at dokumentere dine varers præferenceoprindelse? Det fremgår af de enkelte handelsaftaler, hvilke oprindelsesbeviser du kan anvende. 
  5. Hvordan foregår transporten af dine varer? Som eksportør skal du kunne dokumentere transporten af dine varer fra EU til aftalelandet, fx med et såkaldt gennemgående transportdokument.