Gå til indhold

Leverandørerklæring

Du skal i nogle tilfælde bruge en leverandørerklæring for at fastlægge varens oprindelsesstatus. Det er leverandøren, der udfærdiger erklæringen.

En leverandørerklæring er en erklæring, som leverandøren kan afgive på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, der indeholder en detaljeret beskrivelse af varerne. Leverandøren kan afgive erklæringen når som helst, også efter at varerne er leveret. 

Find leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus i EU-Kommissionens gennemførelsesordning, bilag 22-15.

Mulighed for stående leverandørerklæring ved regelmæssig levering 

Hvis leverandøren regelmæssigt leverer varer med samme oprindelsesstatus, kan leverandøren også udstede en såkaldt stående leverandørerklæring, som dækker flere sendinger af de pågældende varer. En stående leverandørerklæring udfærdiges for forsendelser, der sendes i en bestemt periode, og skal angive: 

  • den dato, hvor erklæringen er udfærdiget (udstedelsesdato) 
  • den dato, hvor perioden begynder (startdatoen), som ikke må ligge mere end 12 måneder før eller mere end 6 måneder efter udstedelsesdatoen 
  • den dato, hvor perioden ophører (slutdatoen), som ikke må ligge mere end 24 måneder efter startdatoen. 

Hvis den stående leverandørerklæring ikke er gyldig i forbindelse med visse eller alle sendinger af varer, der er leveret eller skal leveres, skal leverandøren underrette den pågældende eksportør med det samme. 

Find den stående leverandørerklæring for varer med præferenceoprindelsesstatus i Kommissionens gennemførelsesordning, bilag 22-16.

Underskrift eller digital autentifikation 

Leverandøren skal underskrive leverandørerklæringen. Hvis både leverandørerklæringen og fakturaen udfærdiges digitalt, kan de autentificeres digitalt, eller leverandøren kan skriftligt tilkendegive over for eksportøren, at han påtager sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.