Gå til indhold

EUR.1- og EUR-MED-varecertifikater

Med EUR.1- eller EUR-MED-varecertifikatet kan du dokumentere, at dine varer har præferenceoprindelse.

Hvis din virksomhed eksporterer varer med præferenceoprindelse til en værdi på under 6.000 euro, kan du ifølge de fleste handelsaftaler selv udfærdige og underskrive en faktura- og oprindelseserklæring uden at bruge et varecertifikat. I det tilfælde har du ikke brug for et EUR.1- eller EUR-MED-varecertifikat.  

Eksporterer du derimod varer til en værdi over 6.000 euro, er det i nogle handelsaftaler en mulighed at bruge EUR.1- eller EUR-MED-varecertifikatet. EUR-MED-varecertifikatet er dog kun relevant, hvis du handler med lande, der er omfattet af PEM-aftalen, men det ligner til forveksling det EUR.1-varecertifikat, som vi gennemgår herunder. EU-Kommissionens hjemmeside kan du se, hvilke lande der er en del af PEM-aftalen 

I de fleste handelsaftaler er det også en mulighed at søge en bevilling som godkendt eksportør. 

Hvornår kan du få udstedt et EUR.1-varecertifikat? 

Din virksomhed kan få udstedt et EUR.1-varecertifikat, når følgende betingelser er opfyldt: 

  1. Dine varer opfylder præferenceoprindelsesreglerne i den relevante handelsaftale, og din virksomhed dokumenterer varernes præferenceoprindelse over for Toldstyrelsen.  
  2. Din eksport er sikret. Kun i særlige tilfælde kan vi udstede certifikatet, efter at eksporten er sket. 

At eksporten er sikret, kan i de fleste tilfælde dokumenteres, ved at eksportangivelsen er frigivet og har fået et MRN (movement reference number). Det er Toldstyrelsen, der skal påføre MRN på EUR.1-varecertifikatet.