Gå til indhold

Godkendt afsender (EU-forsendelse) (ACR)

En bevilling til godkendt afsender giver dig mulighed for at sende varer med brug af EU’s forsendelsesordning uden at skulle forbi afgangstoldstedet.

Hvis du ønsker en bevilling som godkendt afsender, er det en betingelse, at din virksomhed har adgang til DMS Forsendelse (tidligere Transit (NCTS)) og har en bevilling til en samlet sikkerhedsstillelse. 

I din bevilling til godkendt afsender bliver det blandt andet fastlagt, hvilket eller hvilke afgangstoldsteder der kan behandle dine forsendelser, og hvilken frist og hvilke nærmere bestemmelser du skal overholde. Bevillingen giver dig fx tilladelse til at: 

  • lave forsendelsesangivelsen i eget it-system. 
  • sende meddelelse til afgangstoldstedet, uden at varerne skal frembydes fysisk. 
  • sende og modtage efterfølgende meddelelser fra afgangstoldstedet. Det gælder også anmodninger om ændring af angivelsesoplysningerne, meddelelse om accept af angivelsen og meddelelse om frigivelse af varerne. 

Toldstyrelsen kan kalde bevillingen tilbage, hvis du ikke længere opfylder de krav og betingelser, der er omfattet af bevillingen. 

Du søger bevillingen digitalt via Toldbevillingssystemet. Herunder kan du finde en vejledning til at udfylde ansøgningen. 

Søg bevilling i Toldbevillingssystemet 

Læs mere om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med at bruge Toldbevillingssystemet. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om bevillingen til godkendt afsender.