Rejser uden for EU

Når du shopper på din rejse uden for EU, skal du være opmærksom på det samlede beløb for dine varer. Der er nemlig en beløbsgrænse for, hvor meget du må tage med hjem til Danmark uden at betale told, moms og afgifter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om rejsegods.