Gå til indhold

Hvis du rejser med store værdier

Hvis du rejser med fx kontantbeløb eller checks, der har en værdi af 10.000 euro eller derover, har du pligt til at meddele det til Toldstyrelsen. Vi skal nemlig kontrollere, at pengene ikke stammer fra hvidvask.

Når du rejser ind i eller ud af Danmark med kontanter eller andre likvide midler, der svarer til en værdi af 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) eller derover, skal du udfylde en angivelsesblanket og aflevere den til Toldstyrelsen. Det gælder uanset typen af valuta, og uanset om du rejser som privatperson eller på vegne af en virksomhed.

Er du kun på gennemrejse, fx i bil eller tog, eller går du i land fra et skib og rejser videre til et andet land med det samme, skal du også angive dine likvide midler.

Angiv likvide midler ved rejse til eller fra lande uden for EU

Angiv likvide midler ved rejser til eller fra EU-lande

Hvis du sender dine likvide midler med fx post, fragt eller kurér, gælder der andre regler.

Læs mere om forsendelser med likvide midler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om likvide midler.