Hvis du rejser med store værdier

Hvis du rejser med fx kontantbeløb eller checks, der har en værdi af 10.000 euro eller derover, har du pligt til at meddele det til Toldstyrelsen. Vi skal nemlig kontrollere, at pengene ikke stammer fra hvidvask.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om likvide midler.