Få overblik over ændringerne i Manifest, som træder i kraft 1. maj 2023

Udskiftningen af toldsystemer påvirker også nogle af de systemer, som ikke udskiftes. Det gælder fx Manifest. Her får du et overblik over, hvilken betydning ændringerne i Manifest har for din virksomhed, når I skal indsende afgangsdeklarationer fra 1. maj 2023.

Virksomheder, som benytter Manifest til at indsende afgangsdeklarationer enten via en system-til-system-løsning eller via Manifest Online, skal være opmærksomme på følgende ændringer, som træder i kraft 1. maj 2023:

  • Der skal indsendes nye og flere oplysninger i afgangsdeklarationerne IED47/DKD47A og IED44 (EU)/DKD44 (EU).
  • Der kommer to nye typer af sikkerhedsoplysninger.
  • Bruttomassefeltet får et nyt format.
  • Der indføres en ny procesbesked.
  • 48-timersreglen udfases.

Benytter din virksomhed en system-til-system-løsning, skal virksomhedens XML-filer opdateres, inden ændringerne træder i kraft. Ellers vil det ikke være muligt at indsende afgangsdeklarationer via virksomhedens system-til-system-løsning.

De nye XSD’er kan nu findes på skat.dk, og vejledningen til de nye XML-koder er tilgængelig på toldst.dk.

Ændringerne bliver automatisk synlige i Manifest Online fra 1. maj 2023. Det vil være muligt at teste ændringerne i et testmiljø fra 1. marts 2023.

Vi har også fortalt om ændringerne i tidligere nyheder:

Ændringer i afgangsdeklarationerne IED47 og IED44 (EU) i Manifest fra maj 2023.

Ny procesbesked og nyt datafelt i Manifest fra maj 2023.

Opfølgning: Ændringerne i afgangsdeklarationerne i Manifest gælder også for DKD47A og DKD44A.

Nye og flere oplysninger i afgangsdeklarationerne IED47/DKD47A og IED44 (EU)/DKD44A (EU)

Der skal fremover indtastes navn, e-mail og telefonnummer for transportøren, som er den ansvarlige for afgangsdeklarationen. I Manifest Online bliver felterne automatisk synlige under Registratoroplysninger som tre separate felter under TIN (virksomhedsnummer). Afgangsdeklarationen skal udfyldes som hidtil inklusive udfyldelse af de nye felter.

Når din virksomhed skal teste ændringen, kan du benytte dig af en nødprocedure for at tjekke, at felterne virker korrekt i forhold til Manifest. Under Manifestpost udfyldes feltet Sikkerhedsoplysninger med koden for nødprocedure, fx ”1FBP”. På den måde behøver din virksomhed ikke en angivelse i DMS.

Tester din virksomhed en system-til-system-løsning, indsætter du blot koden for nødprocedure, ”1FBP”, i feltet for Sikkerhedsoplysninger i virksomhedens XML-fil.

Der kommer to nye typer af sikkerhedsoplysninger

I forbindelse med at DMS Eksport idriftsættes, kommer der to nye typer af sikkerhedsoplysninger. Når din virksomhed tager DMS Eksport i brug, vil Manifest tjekke om oplysningerne stemmer overens med oplysningerne i DMS fremfor e-Export. Derfor indføres sikkerhedsoplysningskoderne ADMS og BDMS. De nye sikkerhedsoplysninger skal bruges, når der henvises til angivelser i DMS.

ADMS, som knytter sig til summarisk udpassageangivelse (A1) og summarisk udpassageangivelse til ekspresforsendelser (A2) og reeksportmeddelelsen (A3)

BDMS, som knytter sig eksport- og reeksportangivelse (B1), angivelse til passiv forædling (B2), angivelse til toldoplagring af EU-varer (B3), angivelse til afsendelse af varer til særlige fiskale områder (B4) og forenklet eksportangivelse (C1).

Hvis der derimod henvises til angivelser i det nuværende system, e-Export, skal du benytte de gamle koder til sikkerhedsoplysningerne. Find koderne på skat.dk. Vælg punktet ”Code lists exclusively for Manifest” nederst på siden.

Når du skal teste sikkerhedsoplysningskoderne

Når din virksomhed skal teste de nye sikkerhedsoplysninger, kan du bruge MRN-nummeret ”23DKSF001251VPNS11” eller et andet fiktivt MRN-nummer. Her tester du, om Manifest spørger på den valgte sikkerhedsoplysningskode, og da det er et fiktivt MRN-nummer, vil du få følgende fejlbesked:

110301: EAD/EXS/ADMS/BDMS er ikke kendt i eEksport/DMS-Eksport (ADMS/BDMS 23DKSF001251VPNS11 does not exist in DMS-Export for manifest item 1 (N740/11771758606)

Hvis du får denne fejlbesked, betyder det altså, at testdata er korrekt.

Bruttomassefeltet får et nyt format

Tidligere har feltet om bruttomasse i brugergrænsefladen været opdelt i to datafelter: et til kilo og et til gram. Det bliver nu ændret, så bruttomassen kan angives med en præcision på et milligram, og de to felter samles til ét datafelt. Feltet skal indeholde hele vægten i både kilo og gram, som adskilles med et komma. Det nye datafelt kan indeholde op til 16 cifre med op til seks decimaler. Feltet i XSD’en er også udvidet til 16.6.

Ny procesbesked, når du indsender afgangsdeklarationer

Fremover vil du modtage en besked om, at afgangsdeklarationen er i proces, før du modtager den vanlige kvitteringsbesked om modtagelse af afgangsdeklarationen.

Virksomheder, der bruger system-til-system-løsninger, vil modtage en IED42-fil med besked om, at afgangsdeklarationen behandles.

Den nye procesbesked bliver indført ved alle typer af afgangsdeklarationer.

48-timersreglen udfases

Det har tidligere været muligt at ændre i en afgangsdeklaration i op til 48 timer efter indsendelse af afgangsmeddelelsen. Fra 1. maj 2023 vil det ikke længere være muligt. Det gælder for alle typer af afgangsdeklarationer.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på systemudvikling@toldst.dk.