Gå til indhold

Nødprocedurer

Du kan bruge nødprocedurerne, hvis toldsystemerne eller EMCS ikke er tilgængelige, og du har brug for at toldbehandle varer her og nu. 

Vær opmærksom på, at du kun må bruge nødproceduren, når det står på siden Driftsmeddelelser, eller du har fået tilladelse af Toldstyrelsens Servicedesk, som du kan kontakte på 70 15 73 01. Uden for Servicedesks åbningstid skal du henvende dig til det eller de berørte toldekspeditionssteder. 

I de tilfælde, hvor brugen af nødprocedure knytter sig til en enkelt virksomhed, skal du sende en mail efter nærmere aftale med Servicedesk. Toldstyrelsens tilladelse til eller afslag på at anvende nødprocedure gives direkte i et retursvar, hvor det er angivet, hvor længe din virksomhed kan anvende nødproceduren og eventuelle særlige betingelser. Hvis det ikke er muligt at sende eller modtage mail, kan vi give tilladelsen telefonisk. 

I de tilfælde, hvor der gives generel tilladelse til nødproceduren for en eller flere af procedurerne, offentliggør vi det, i det omfang det er muligt, på siden Driftsmeddelelser. Her skriver vi også, når brugen af nødproceduren ophører. 

Du kan som udgangspunkt forvente, at vi giver tilladelse til at anvende nødproceduren, når nedbruddet har varet eller forventes at vare mere end 30-60 minutter. De konkrete omstændigheder kan dog betyde, at tilladelsen enten gives tidligere, eller at der afventes til et senere tidspunkt. Tilladelsen gives altid efter en konkret vurdering. 

Planlagte nedetider (opdateringer af systemerne mv.) meldes på forhånd ud på siden Driftsmeddelelser. I perioden, hvor systemet eller systemerne ikke er tilgængelige, gives der altid tilladelse til at anvende nødprocedure, hvis nedetiden forventes at vare mere end 60 minutter. Når systemet eller systemerne er i drift igen, melder vi det ud på siden Driftsmeddelelser, og brugen af nødprocedure ophører.