Gå til indhold

Søg bindende tariferingsoplysning

Er du i tvivl om, hvilken varekode der passer på din vare, kan du søge om en bindende tariferingsoplysning (BTO).

Hvis du gerne vil være sikker på, hvilken varekode din vare hører under, kan du få en bindende afgørelse ved at søge om en bindende tariferingsoplysning (BTO). 

Hvis du anvender den bestemte varekode, mindskes risikoen for, at du bruger en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer. 

Du skal søge digitalt om en BTO for en varekode. Det er gratis at søge, men du skal forvente en vis sagsbehandlingstid. 

Søg bindende tariferingsoplysning (BTO) 

Før du søger en BTO, skal du sikre, at din virksomhed:  

  1. har et EORI-nummer 
  2. har fået tildelt de nødvendige rettigheder til EU Customs Trader Portal  
  3. har opsat din bruger, så du modtager meddelelser
  4. kan logge på EU Customs Trader Portal.  

Når du sender din ansøgning via portalen, er det vigtigt, at du vedlægger al relevant dokumentation for varen, herunder en fyldestgørende beskrivelse af den konkrete vare.  

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om bindende tariferingsoplysninger (BTO).