Gå til indhold

Vi digitaliserer EU's toldunion

Toldstyrelsen udskifter en lang række toldsystemer. Som alle øvrige EU-lande skal Danmark leve op til den fælles forordning på toldområdet, som stiller større krav til data.

Forordningen hedder EU’s toldkodeks (EUTK). Dens formål er at øge kvaliteten af toldbehandlingen og toldkontrollen i EU. Det kræver, at alle lande i EU, og alle virksomheder i EU, skal levere flere data på varerne end i dag.

Et omfattende it-program

Når alle EU-lande skal bruge og udveksle data på samme måde, skal it-systemer og forretningsgange også ensartes. Det er nødvendigt for at skabe så gode forhold for virksomhederne i EU som muligt. For især Danmark er det en stor opgave. 

Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i mange år, og den tidlige digitalisering i Danmark har tjent os godt. De nuværende toldsystemer kan dog ikke komme til at leve op til de høje datakrav. Derfor er Toldstyrelsen i gang med at udskifte hovedparten af alle sine it-systemer. Der tages også højde for, at it-systemerne er knyttet sammen med it-systemer i de danske virksomheder, i EU og i andre offentlige myndigheder.  

En række it-systemer udvikler Danmark selv, mens andre udvikles i EU-regi og er fælles for alle EU-lande. Danmark udvikler sine it-systemer, så de lige præcis lever op til forordningen. Der skal altså ikke forventes digitale nybrud, men opgaven er ganske stor alligevel.  

Styring af it-programmet 

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har dedikerede medarbejdere til løbende at levere de løsninger og resultater, som det mangeårige udviklingsprojekt kræver. I spidsen af projektet sikrer en styregruppe de overordnede mål og rammer.  

Toldstyrelsen har formandskabet i styregruppen. Skatteministeriets departement, Finansministeriet og Statens It-råd deltager som observatører.  

Læs mere om toldsystemerne.