Gå til indhold

Vejledning og information til erhvervslivet

Erhvervslivet bliver løbende orienteret om it-programmets EU-tidsfrister og udvikling.

Erhvervslivet orienteres skriftligt og gennem en løbende dialog, som Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har med både virksomheder og brancheorganisationer og andre myndigheder.

Det nye system til toldangivelser (DMS) bliver udrullet funktion for funktion. Først skal virksomhederne tage DMS Eksport og DMS Forsendelse i brug, dernæst DMS Import.

For EU-systemet til importkontrol (ICS2) gælder det samme. Her skal først virksomhederne inden for fragt på fly koble sig på ICS2, dernæst virksomheder inden for fragt på vej, vand eller jernbane.

Da planlægningen og udrulningen af toldsystemerne sker over en årrække, vil nye vejledninger og ny information løbende blive offentliggjort.

Gældende og nye vejledninger og information om de nye toldsystemer kan findes på toldst.dk/DMS og toldst.dk/ICS2.