Gå til indhold

Ukraine: lempelser ved import til EU

EU har fra 4. juni 2022 indført lempelser for import af visse varer med oprindelse i Ukraine. Lempelserne gælder i et år.

EU har indført lempelser for import af varer med oprindelse i Ukraine. Lempelserne gælder fra den 4. juni 2022 til den 5. juni 2023. Det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2022/870.

Lempelserne omfatter følgende:

  1. Importtold (præferencetold) på visse industriprodukter fra Ukraine fastsættes til 0 % (se bilag I-A i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine).
  2. Anvendelsen af den såkaldte indgangsprisordning for frugt og grøntsager, der er omfattet af associeringsaftalens bilag I-A, suspenderes. Det betyder, at der ikke opkræves told ved import af disse varer.
  3. Toldkontingenter, der er fastsat i associeringsaftalens bilag I-A, suspenderes, og der opkræves ikke told af de varer, der er omfattet af kontingenterne.
  4. Der opkræves ikke antidumpingtold på import af varer med oprindelse i Ukraine.
  5. Rådets forordning nr. 2015/478 om fælles importregler suspenderes midlertidigt for varer med oprindelse i Ukraine (forordningen gælder mange varer med oprindelse i ikke-EU-lande og omfatter også såkaldte beskyttelsesforanstaltninger).

Vær opmærksom på betingelser og overgangsbestemmelser

Lempelserne under punkt 1.-3. ovenfor forudsætter fx, at man overholder oprindelsesreglerne for varerne og de tilknyttede procedurer. Læs mere om betingelserne i associeringsaftalen.

Til og med 4. december 2022 gælder lempelserne under punkt 1.-3. også for varer, der 4. juni 2022 enten var i transit fra Ukraine til EU eller under toldkontrol i EU.

Vær opmærksom på de eksisterende import- og eksportforbud

Import- og eksportrestriktionerne mod de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk (se Rådets Forordning nr. 2022/263) samt Krim og Sevastopol (se Rådets Forordning nr. 692/2014) er stadig gældende.

Se også tidligere nyhed om forbud mod import fra og eksport til de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.