Gå til indhold

Forbud mod import fra og eksport til de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk

EU har indført forbud mod import af varer med oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine og forbud mod eksport af visse varer til de samme områder.

Varer med oprindelse i de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk i Ukraine kan fra 24. februar 2022 ikke importeres til EU, medmindre der er tale om varer, som Ukraines regering har udstedt et oprindelsescertifikat for. Det fremgår af EU-Rådets forordning. 

Fra 24. februar 2022 er det desuden forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere visse varer og teknologier til de ikke-regeringskontrollerede områder i Donetsk og Luhansk. I forordningens bilag II finder du en oversigt over disse varer og teknologier, som er egnede til brug i følgende sektorer:  

  • Transport 
  • Telekommunikation 
  • Energi 
  • Prospektering, efterforskning og produktion af olieressourcer, gasressourcer og mineralske ressourcer.  

Forbuddet mod import og eksport gælder ikke i visse tilfælde 

Vær opmærksom på, at forbuddet om import og eksport i en periode ikke gælder i visse tilfælde, hvor der er tale om en kontrakt, der er indgået før 23. februar 2022. Det kan du læse mere om i forordningens artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 4, stk. 3.  

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.