Gå til indhold

Nye forbud mod import fra og eksport til Rusland af visse produkter

EU har fra 9. april 2022 indført nye forbud mod import af en række produkter fra Rusland. EU forbyder også eksport af en række produkter og teknologier og af jetbrændstof til Rusland.

EU har vedtaget nye restriktioner for import fra og eksport til Rusland, som gælder fra 9. april 2022. Det fremgår af Rådets forordning nr. 2022/576, som ændrer forordning nr. 833/2014

Eksportrestriktioner

Eksportrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende produkter til Rusland eller til brug i Rusland:

  • Produkter og teknologi, der er nødvendige for transport af kul til EU (disse produkter og teknologier var tidligere omfattet af en undtagelse til eksportforbuddet. Læs mere i et tidligere nyhedsbrev. Denne undtagelse gælder nu ikke længere for kul).
  • Visse produkter og teknologier, der er egnet til brug i forbindelse med såkaldt likvefaktion af naturgas (se en oversigt i bilag X i ændringsforordningens bilag III på side 16)
  • Jetbrændstof og brændstofadditiver (se en oversigt i bilag XX i ændringsforordningens bilag VI på side 29)
  • Visse produkter og teknologier, der kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet (se en oversigt i bilag XXIII i ændringsforordningens bilag VI på side 34).

Importrestriktioner

Importrestriktionerne omfatter bl.a. forbud mod at importere, købe eller overføre:

  • produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (se en oversigt i bilag XXI i ændringsforordningens bilag VI på side 31)
  • kul og andre faste fossile brændstoffer (se en oversigt i bilag XXII i ændringsforordningens bilag VI på side 33).

Forbuddet gælder, både hvis varerne har oprindelse i Rusland, og hvis de eksporteres fra Rusland.

Undtagelser fra eksportforbuddet

Forbuddet mod eksport af produkter og teknologi, der er nødvendige for transport af kul til EU, gælder indtil 17. september 2022 ikke for kontrakter, der er indgået inden 16. marts 2022. Derudover gælder det ikke i forbindelse med akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet. Derudover kan den kompetente myndighed i visse tilfælde tillade eksport af produkter og teknologi, der er opført i bilag II. Det fremgår af tidligere ændringsforordning nr. 2022/428.

Forbuddet mod eksport af visse produkter og teknologier, der er egnet til brug i forbindelse med likvefaktion af naturgas, gælder indtil 26. maj 2022 ikke for kontrakter, der er indgået inden 26. februar 2022. Derudover kan den kompetente myndighed i visse tilfælde tillade eksport af produkter og teknologi, der er opført i bilag X.

Forbuddet mod eksport af visse produkter og teknologier, der kan bidrage til at styrke Ruslands industrielle kapacitet, gælder indtil 10. juli 2022 ikke for kontrakter, der er indgået inden 9. april 2022. Forbuddet omfatter desuden ikke varer, som er nødvendige til officielle formål for EU-landenes eller partnerlandes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller for deres ansattes personlige effekter. Derudover kan den kompetente myndighed i visse tilfælde tillade eksport af produkter og teknologi, der er opført i bilag XXIII.

Undtagelser fra importforbuddet

Forbuddet mod import af produkter, som giver Rusland betydelige indtægter og dermed muliggør landets handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, gælder indtil 10. juli 2022 ikke for kontrakter, der er indgået inden 9. april 2022.

Fra 10. juli 2022 gælder forbuddet ikke for import til EU af årligt fastlagte mængder kaliumklorid og gødningsstoffer, der er opført i bilag XXI. Der er tale om importkontingenter, der forvaltes efter de almindelige regler for først-til-mølle-kontingenter. Virksomheder skal derfor være særligt opmærksomme på, at kontingentet kan udløbe eller være tæt på at udløbe, når de angiver de pågældende varer. Hvis kontingentet når at udløbe, vil varerne ikke være omfattet af undtagelsen fra importforbuddet.

Forbuddet mod import af kul og andre faste fossile brændstoffer gælder indtil 10. august 2022 ikke for kontrakter, der er indgået inden 9. april 2022.

Særligt om kulturgoder

EU indførte 16. marts 2022 forbud mod at eksportere en række luksusvarer til Rusland, hvis varens værdi overstiger 300 euro pr. styk. Læs mere i en tidligere nyhed.

EU har med forordning nr. 2022/576 indført, at de kompetente myndigheder kan tillade eksport af kulturgoder til Rusland, hvis de er udlånt som et led i et formelt kultursamarbejde med Rusland.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.