EU skærper sanktioner mod Rusland med 11. sanktionspakke

EU har fra 24. juni 2023 skærpet sanktionerne mod Rusland. Skærpelserne har særligt fokus på at gøre det sværere at omgå restriktionerne.

EU har vedtaget nye sanktioner over for Rusland, som trådte i kraft 24. juni 2023. Det fremgår af Rådets forordning (EU) 2023/1214, som ændrer Rådets forordning nr. 833/2014.

Forbud mod anløb af havne

Fra og med 24. juli 2023 vil fartøjer, der foretager skibsoverførsler af olieprodukter, og som formodes at overtræde forbuddet mod import af russisk råolie og russiske olieprodukter, være forbudt adgang til havne og sluser i EU.

Forbuddet gælder for alle fartøjer, uanset deres indregistreringsflag, og for alle skibsoverførsler, der foretages på et hvilket som helst tidspunkt under sejlads til en havn eller sluse i EU.

Se forordningens artikel 3eb.

Øget dokumentationskrav ved import af jern- og stålprodukter

Sanktionspakken præciserer, hvilken dokumentation der kræves i forbindelse med import af jern- og stålprodukter i forordningens bilag XVII, som er forarbejdet i et ikke-EU-land, og som indeholder jern- og stålmaterialer med oprindelse i Rusland.

Importører skal fra 30. september 2023 fremlægge dokumentation for oprindelseslandet for de jern- og stålmaterialer, der er omfattet af bilag XVII, og som anvendes til forarbejdning af produktet i et ikke-EU-land, for at bevise, at de anvendte råmaterialer ikke kommer fra Rusland.

Se forordningens artikel 3g.

Øvrige ændringer

Derudover omfatter sanktionspakken bl.a. følgende ændringer:

Udvidelse af transitforbuddet for visse følsomme varer, der eksporteres fra EU til ikke-EU-lande via Rusland, for at mindske risikoen for omgåelse af sanktionerne.

Forbud mod at sælge, give licens til, overføre eller henvise til intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder, der anvendes i forbindelse med varer, der er underlagt restriktioner, for at forhindre, at de sanktionsbelagte varer fremstilles uden for EU.

Udvidelse af forbuddet mod eksport af luksuskøretøjer til at omfatte alle nye og brugte biler over en vis motorstørrelse og alle el- og hybridbiler.

Fuldstændigt forbud mod, at lastbiler med russiske påhængsvogne og sættevogne transporterer varer til EU.

Forbud mod at anløbe EU-havne for fartøjer, der manipulerer eller afbryder deres navigationssporingssystem, når de transporterer russisk olie, der er omfattet af forbuddet mod olieimport eller G7-prisloftet.

Forbuddet mod import mv. af bl.a. kul fremgår nu af forordningens artikel 3i og det hertil hørende bilag XXI. Den hidtil gældende bestemmelse i artikel 3j med tilhørende bilag XXII er udgået.

Tekniske rettelser og ændringer i forordningsteksten; bl.a. er henvisninger til allerede udløbne overgangsperioder slettet, og strukturen i nogle bilag er ændret.

Find mere information om alle ændringer i forbindelse med 11. sanktionspakke i ændringsforordningen.

Du kan læse mere om øvrige sanktioner over for Rusland i Toldstyrelsens tidligere nyheder.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.