Gå til indhold

Gyldig fra 18-03-2022 / Gyldig til 09-09-2022

Historisk - ikke gældende

Certifikatkoder ved import fra og eksport til Rusland

Få overblik over, hvilke certifikatkoder du skal bruge i toldangivelsen, når du importerer eller eksporterer varer, der er omfattet af restriktioner, til og fra Rusland.

Denne oversigt er ikke længere gældende. Se den opdaterede oversigt i denne nyhed: Opdatering: certifikatkoder ved import fra og eksport til Rusland​

I forbindelse med restriktioner for import fra og eksport til Rusland af visse varer og teknologier er der integreret en ny toldordning med tilhørende certifikatkoder i TARIC. Læs mere om restriktionerne i nyheden her.

Sanktionerne mod Rusland er i TARIC integreret med følgende Toldordninger:

 • 476 - Eksportbegrænsning
 • 767 – Kontrol med udførsel
 • 707 – Kontrol med indførsel
 • 718 – Kontrol med eksport af luksusvarer

Integrationen omfatter følgende forordninger: Rådets forordninger 2022/328, 2022/345, 2022/428 og 2022/394 samt Rådets afgørelse 2022/430.  

Til toldordningerne er der knyttet følgende certifikatkoder, som i eksportsystemet angives i rubrik 44.5 og i importsystemet i rubrik 44.2.

 • Y810: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 5i.1, i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af pengesedler.
 • Y812: Forbuddene i artikel 5i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 5i, stk. 2). Koden anvendes i forbindelse med eksport af pengesedler.
 • Y818: Forbuddene i artikel 3, stk. 1, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se undtagelser i artikel 3, stk. 6). Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y819: Udførselstilladelse i henhold til artikel 3.6 i Rådets forordning (EU) 833/2014 Koden anvendes i forbindelse med Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y820: Forbuddene i artikel 3 stk. 1 og 3 stk. 2 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3 stk. 4). Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y821: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3h.1, i forordning (EU) nr. 833/2014. koden anvendes i forbindelse med eksport af luksusvarer.
 • Y822: Forbuddene i artikel 3h, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 3h.2 og 3h.3). Koden anvendes i forbindelse med eksport af luksusvarer.
 • Y939: Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag II til forordning (EU) nr. 833/2014 Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y987: Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.3 og 2a.3). Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
 • Y990:  Udførselstilladelse i henhold til artikel 2.4, 2a.4 og 2b.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
 • Y991:  Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 2, stk. 5, art. 2a, stk. 5). Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter.
 • Y992: Udførselstilladelse eller nødstilfælde i henhold til artikel 3b, stk. 4, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 
 • Y993: Forbuddene i artikel 3b, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3b, stk. 3. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 
 • Y994: Forbuddene i artikel 3c, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3c, stk. 5). Koden anvendes i forbindelse med eksport af luftfarts- og rumprodukter. 
 • Y995: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter. 
 • Y996: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3b, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter. 

Følgende certifikatkoder vil blive integreret på et senere tidspunkt:

 • Y826: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene defineret i artikel 4.1 i Rådets afgørelse (FUSP) 2022/430. Koden skal anvendes til visse varer til olieefterforskning.
 • Y827: Forbuddene defineret i artikel 4.1 i Rådets afgørelse (FUSP) 2022/430 gælder ikke (se undtagelserne i artikel 4.3). Koden skal anvendes til visse varer til olieefterforskning.
 • Y828: Forbuddene defineret i artikel 4.1 i Rådets afgørelse (FUSP) 2022/430 gælder ikke (se kontraktmæssige undtagelser i artikel 4.4). Koden skal anvendes til visse varer til olieefterforskning.
 • Y829: Eksporttilladelse i henhold til artikel 4.6 i Rådets afgørelse (FUSP) 2022/430. Koden skal anvendes til visse varer til olieefterforskning.

Få overblikket 

I tabellerne herunder finder du henvisninger til relevant artikel eller stk. i forordningen samt certifikatkoder i TARIC. Hvis cellen er tom, er der ikke nogen gældende bestemmelse. Det bilag, der omtales i fodnoten, finder du i ændringsforordningen.

Eksempel: 2.3 henviser til forordningens artikel 2, stk. 3. Y987 er certifikatkoden for, at varen er undtaget i henhold til dual use-ordningen. 

Eksport:

 

Forbud

Undtagelser

Tilladelser/autorisationer

Undtagelser som følge af kontraktlige aftaler

Dual use

2.1

Y995

2.3

Y987

2.4, 2b.1 (*)

Y990

2.5 - slutter 30.04.2022

Y991

Militære forbedringer (bilag VII)

2a.1

Y995

2a.3

Y987

2a.4, 2b.1 (*)

Y990

2a.5 - slutter 30.04.2022

Y991

Olieraffinering (bilag X)

3b.1

Y996

 

3b.4 (**)

Y992

3b.3 - slutter 27.05.2022

Y993

Luftfarts- og rumindustri (bilag XI)

3c.1

 

 

3c.5 - slutter 28.03.2022

Y994

Pengesedler

5i.1

Y810

5i.2

Y812

 

 

Olieefterforskning og produktion

3.1

Y939

3.3

Y818

3.6

Y819

3.4 – slutter 17.09.2022.

Y820

Visse varer til olieefterforskning (***)

4.1

Y826

4.3

Y827

4.6

Y829

4.4 – slutter 17.09.2022.

Y828

Luksusvarer (bilag XVIII)

3h.1

Y821

3h.2,
3h.3

Y822

 

 

 

* Tilladelser i henhold til denne artikel kan kun gives, hvis varerne er bestemt til enheder, der er opført i bilag IV i ændringsforordningens bilag III.
** I nødstilfælde kan der eksporteres uden forudgående tilladelse.

*** Ordningen er endnu ikke integreret i TARIC. Tidshorisont er ukendt.

Import

 

Forbud

Undtagelser

Tilladelser/autorisationer

Undtagelser som følge af kontraktlige aftaler

Jern og stål (bilag XVII)

3g.1

Y824

 

 

3g.2 - slutter: 17.06.2022

Y825