Gå til indhold

Opdatering: certifikatkoder ved import fra og eksport til Rusland

Her får du et opdateret overblik over, hvilke certifikatkoder du skal bruge i toldangivelsen, når du importerer eller eksporterer restriktionsramte varer fra og til Rusland.

I forbindelse med restriktioner for import fra og eksport til Rusland af visse varer og teknologier er der integreret nye toldordninger med tilhørende certifikatkoder i TARIC.

Sanktionerne mod Rusland er i TARIC integreret med følgende toldordninger:

 • 277 – Importforbud
 • 278 – Eksportforbud
 • 476 – Eksportbegrænsning
 • 707 – Kontrol med indførsel
 • 709 – Kontrol med udførsel
 • 718 – Kontrol med eksport af luksusvarer
 • 767 – Kontrol med udførsel.

Sanktionerne mod Rusland er indført ved Rådets forordning nr. 833/2014. Integrationen omfatter Rådets forordninger nr. 2022/328, 2022/345, 2022/428, 2022/394, 2022/576, 2022/879 og 2022/1269.

EU-Kommissionens certifikatkoder og -tekster fremgår herunder (i TARIC kan du under den enkelte toldordning finde evt. fodnoter, som giver nærmere info om betingelserne).

Koderne angives i eksportsystemet i rubrik 44.5 og i importsystemet i rubrik 44.2.

 • Y810: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 5i.1 i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af pengesedler.
 • Y812: Forbuddene i artikel 5i, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 5i, stk. 2). Koden anvendes i forbindelse med eksport af pengesedler.
 • Y818: Forbuddene i artikel 3, stk. 1, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ik-ke anvendelse (se undtagelser i artikel 3, stk. 6). Koden anvendes i forbindelse med olieef-terforskning.
 • X819: Udførselstilladelse i henhold til artikel 3.6 i Rådets forordning (EU) 833/2014. Ko-den anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y820: Forbuddene i artikel 3 stk. 1 og 3 stk. 2 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3 stk. 4). Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y821: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3h.1 i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af luksusvarer.
 • Y822: Forbuddene i artikel 3h, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 3h.2 og 3h.3). Koden anvendes i forbindelse med eksport af luksusvarer.
 • X830: Udførselstilladelse i henhold til artikel 3c.6 i Rådets forordning (EU) 833/2014.
 • Y833: Forbuddene i artikel 3k, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 3k, stk. 4).
 • X834: Udførselstilladelse i henhold til artikel 3k.5 i Rådets forordning (EU) 833/2014.
 • X836: Udførselstilladelse i henhold til artikel 2.4, litra b), eller artikel 2a, stk. 4, litra b), i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014.
 • Y939: Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag II til forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med olieefterforskning.
 • Y987: Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se undtagelserne i artikel 2.3 og 2a.3). Koden anvendes i forbindelse med ek-sport af dual use- og militærprodukter.
 • X990: Udførselstilladelse i henhold til artikel 2.4, 2a.4 og 2b.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter.
 • X991: Forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i Rådets forordning (EU) nr. 2014/833 finder ikke anvendelse (se kontraktlige undtagelser i artikel 2, stk. 5, og art. 2a, stk. 5). Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærprodukter.
 • X992: Udførselstilladelse eller nødstilfælde i henhold til artikel 3b, stk. 4, i Rådets forord-ning (EU) nr. 2014/833. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter.
 • Y995: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 2.1 og 2a.1 i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med eksport af dual use- og militærpro-dukter.
 • Y996: Andre varer end dem, der er omfattet af forbuddene i artikel 3b, stk. 1, i forordning (EU) nr. 833/2014. Koden anvendes i forbindelse med olieraffineringsprodukter.
 • K020: toldkontingent – løbenummer 09.8250 – begæret og ikke brugt.
 • K021: toldkontingent – løbenummer 09.8250 – opbrugt eller ikke begæret.
 • K022: toldkontingent – løbenummer 09.8251 – begæret og ikke opbrugt.
 • K023: toldkontingent – løbenummer 09.8251 – opbrugt eller ikke begæret.

Få overblikket

I tabellerne herunder finder du henvisninger til relevant artikel og stk. i forordningen samt certifi-katkoder i TARIC. Hvis cellen er tom, er der ikke nogen gældende bestemmelse.

Eksempel: 2.3 henviser til forordningens artikel 2, stk. 3. Y987 er certifikatkoden for, at varen er undtaget i henhold til dual use-ordningen.

Eksport

 

Forbud

Undtagelser

Tilladelser/autorisationer

Undtagelser som følge af kontraktlige aftaler

Dual use

2.1

Y995

2.3

Y987

2.4, 2b.1

X990

2.5

X991

 

 

 

2.4b, 2a.4b

X836

 

Militære forbedringer (bilag VII)

2a.1

Y995

2a.3

Y987

2a.4, 2b.1

X990

2a.5

X991

 

 

 

2.4b, art. 2a.4b

X836

 

Olieraffinering (bilag X)

3b.1

Y996

 

3b.4

X992

 

Luftfarts- og rumindustri (bilag XI)

3c.1

Ingen undtagelse

 

 

 

Pengesedler

5i.1

Y810

5i.2

Y812

 

 

Olieefterforskning og produktion (bilag II)

3.1

Y939

3.3

Y818

3.6

Y819

3.4 – slutter 17.9.2022

Y820

Luksusvarer (bilag XVIII)

3h.1

Y821

3h.2,
3h.3

Y822

 

 

Bilag XI – luftfart og rumindustri
Bilag XX – jetbrændstof og brændstofadditiver

3c.1

   

art. 3c.6

X830

Produkter, der kan styrke Ruslands industrielle kapacitet (bilag XXIII)

3k.1


Y833

 

3k.5


X834

 

Import

 

Forbud

Undtagelser

Tilladelser/autorisationer

Undtagelser som følge af kontraktlige aftaler

Jern og stål (bilag XVII)

3g.1

Forbud

 

 

 

Produkter, der giver Rusland betydelige indtægter (bilag XXI)

3i.1

Y835

 

3i.4 – toldkontingent

K020, K021, K022 og K023

 

Kul og andre fossile brændstoffer (bilag XXII)

3j

Forbud

 

 

 

Guld (bilag XXVI)

3o.1

Y845

3o.5, 6, 7

Y843