Gå til indhold

Varens toldmæssige status

Alle virksomheder, der ønsker bevis for varers toldmæssige status som EU-varer, skal anvende PoUS-systemet (Proof on Union Status). PoUS-systemet erstatter de fysiske T2L- og T2LF-blanketter.

Din virksomhed kan få adgang til PoUS-systemet via EU Customs Trader Portal, der også benyttes til andre EU-systemer som fx INF, REX, BTI og AEO. 

Læs mere, og find vejledninger om, hvordan du får adgang til EU Customs Trader Portal, og hvordan du bruger portalen. 

Sådan bruger du POUS-systemet

Din virksomhed skal udstede et T2L- eller et T2LF-bevis i PoUS-systemet i forbindelse med EU-varers midlertidige udførsel fra EU's toldområde.

Det betyder, at du som:

 • autoriseret udsteder anmoder om at registrere et bevis i PoUS-systemet, uden at det skal sagsbehandles af Toldstyrelsen
 • ikke-autoriseret udsteder anmoder Toldstyrelsen om et bevis for de påtænkte EU-varer i PoUS-systemet.

Se e-learning fra EU med en introduktion til PoUS-systemet.


Varens toldmæssige status

EU-varer hører under en af følgende kategorier: 

 1. Varer, som er fuldt ud fremstillet inden for EU’s toldområde, uden at der indgår varer, som er importeret fra lande eller områder uden for EU’s toldområde 
 2. Varer, som er indført i EU’s toldområde fra lande eller områder uden for dette område, og som er bragt i fri omsætning
 3. Varer, som er fremstillet inden for EU's toldområde enten udelukkende af varer, som er omfattet af punkt 1, eller af varer, som er omfattet af punkt 1 og 2. 

En vares EU-status kan dokumenteres ved at benytte T2L- og T2LF-beviserne i PoUS-systemet.

 

Implementering af PoUS-systemet

Implementeringen af PoUS-systemet er delt op i to faser.

Fase 1: PoUS-systemet tages i brug

Fra 1. marts 2024 kan T2L- og T2LF-blanketterne ikke længere godkendes fysisk på et toldsted. Både autoriserede udstedere (ACP) og ikke-autoriserede udstedere skal registrere alle beviser i PoUS-systemet.

Hvis din virksomhed bruger skibsmanifester som bevis for varers toldmæssige status som EU-varer, kan du fortsætte med at bruge manifestet efter den nuværende model, indtil PoUS-systemets fase 2 sættes i drift.

Fase 2: Toldvaremanifest tages i brug

Fase 2 omfatter manifester, som bruges som dokumentation for varers toldmæssige status som EU-varer. Denne fase er planlagt til at blive indført i august 2025.

 

Sådan anvendes PoUS-beviser

Bevisets gyldighedsperiode

 • Fysiske blanketter, der er udstedt 1. marts 2024 eller senere, vil blive afvist af Toldstyrelsen.
 • Fysiske blanketter, der er udstedt før 1. marts 2024, er som udgangspunkt gyldige i 90 dage og vil derfor blive godkendt af Toldstyrelsen inden for denne periode.

Godkendelse af anmodninger

 • Alle anmodninger om godkendelse af et bevis skal sendes til toldstedskode DK004700.
 • Toldstyrelsen modtager og bekræfter anmodningen efter relevante kontroller.
 • Er du ikke autoriseret udsteder, får beviset et MRN, når din anmodning om et T2L- eller T2LF-bevis er behandlet og godkendt af Toldstyrelsen.
 • Er du autoriseret udsteder, kan du selv udstede T2L- og T2LF-beviser. Toldstyrelsen registrerer data og tildeler et MRN.

Sagsbehandlingstid for anmodninger 

Toldstyrelsen behandler anmodninger om bevis for varers toldmæssige status som EU-varer (T2L/T2LF) inden for to hverdage. Hvis Toldstyrelsen modtager en anmodning på en hverdag inden kl. 14, kan du forvente, at anmodningen er behandlet senest kl. 17 to hverdage efter modtagelsen. 

Underretning om frembydelse

 • Når varer genindføres med et T2L- eller T2LF-bevis, kan varerne frembydes direkte i PoUS-systemet ved at indsende en frembydelsesmeddelelse (PN, Presentation Notification).
 • Frembydelsesmeddelelsen skal sendes til indførselstoldstedet. Derfor skal du bruge de toldstedskoder, som du normalt bruger i forbindelse med import (fx DK003102).
 • Frembydelsen kan også indsendes af en toldekspedition, hvis der fremlægges MRN og EORI-nummer.
 • Beviset er godkendt, når det har fået status ”P-Anvendt”.

Særlige fiskale områder

 • Ved genindførsel af varer fra særlige fiskale områder (T2LF) skal bevisets MRN angives i importangivelsen. I Importsystemet skal koden C620 + MRN angives i rubrik 44.2 (certifikat) sammen med et W i rubrik 44.3 (VAB) på importangivelsen.
 • For at kunne anvende beviset i Importsystemet skal beviset have status ”E-Registreret” i PoUS-systemet.
 • Ved eksport af varer til de særlige fiskale områder, skal bevisets MRN angives. I eExport skal du udfylde rubrik 44.6 med koden C620 + MRN.

Modtag notifikationer om beskeder i PoUS-systemet

 • Beskeder fra Toldstyrelsen om anmodninger i PoUS-systemet sendes direkte i systemet. Det kan fx være en anmodning om yderligere dokumentation.
 • Hvis du registrerer din mailadresse i PoUS-systemet, får du en notifikation via mail, når du modtager en ny besked i PoUS-systemet. På den måde er du sikker på at se alle beskeder, som Toldstyrelsen sender til dig i systemet.

Fakturaer og transportdokumenter som bevis for varers toldstatus

 • Fakturaer eller transportdokumenter vil ikke længere kunne bruges som T2L- og T2LF-bevis for varers status som en EU-varer, hvis den samlede værdi af varerne overstiger 15.000 euro.
 • Hvis den samlede værdi af varerne ikke overstiger 15.000 euro, kan du stadig bruge en faktura eller et transportdokument som T2L- og T2LF-bevis for EU-varers toldstatus efter indførelsen af PoUS fase 1. Det forudsætter dog, at dokumenterne indeholder de nødvendige oplysninger.

Andre dokumenter som bevis for varens status som EU-varer

 • Andre dokumenter som TIR, skibsmanifester eller fiskerilogbøger kan stadig bevise varers toldmæssige status som EU-varer.