Kontrol af post og pakker

Toldstyrelsen kontrollerer postforsendelser, som kommer til eller sendes fra Danmark. Kontrollen sker for at forhindre illegal handel og beskytte borgerne mod farlige og sundhedsskadelige varer.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om kontrolbestemmelser.