Gå til indhold

Virksomheder kan nu teste brugen af IOSS-numre i det eksisterende importsystem

For at det eksisterende importsystem kan håndtere den nye importordning (IOSS) og de dertilhørende IOSS-numre (importnumre), er der brug for nogle ændringer i systemet. Du kan derfor nu teste brugen af IOSS-numre i det eksisterende importsystem, så din virksomhed er klar til 1. juli 2021.

Fra 1. juli 2021 ophæves momsfritagelsen for varer under 80 kr. fra lande uden for EU. Det betyder, at private forbrugere i EU fremover skal betale moms fra første krone på pakker, som de modtager fra lande uden for EU. Samme dato træder en ny importordning (IOSS) i kraft. Ordningen er for virksomheder, der sælger varer på internettet fra lande uden for EU til forbrugere i EU, og kan anvendes, hvor forsendelsens værdi ikke overstiger 1.150 kr.

Hvem bliver berørt af ændringerne?

De nødvendige ændringer i det eksisterende importsystem berører kun de virksomheder, som anvender et IOSS-nummer i forbindelse med en angivelse. Det er altid afsendervirksomhedens IOSS-nummer, der indsættes i angivelsen. Hvis du anvender en fuldstændig ekspresangivelse (FUE) eller en standardfortoldning (STF) for varer, der ikke er omfattet af et IOSS-nummer, skal angivelsen udfyldes på samme måde som i dag.

Test IOSS-numre i det eksisterende importsystem

Brugen af IOSS-numre kan allerede nu testes i system-til-system-løsningen (TFE) for det eksisterende importsystem og kræver ingen tekniske ændringer. Følgende fiktive IOSS-numre kan anvendes ved test:

  • IM2089900001
  • IM2089900002.

IOSS-nummeret skal indsættes i rubrik 44.2 med koden C715 som ”Certifikat type” og IOSS-nummeret som ”Nummer”. Det er vigtigt at være opmærksom på, at IOSS-ordningen udelukkende kan anvendes i forbindelse med procedurekode XX XX C07 (p.t. kun 40 00 C07).

I samme forbindelse er der implementeret følgende tre nye svartekstkoder:

  • 5076: IOSS-nr. er ikke validt.
  • 5167: C715 og IOSS nr. i rubrik 44.2 må kun anvendes på angivelser med procedurekode xxxxxC07.
  • 5168: IOSS-nr. optræder flere gange. Tjek for dubletter.

Ændringen implementeres i produktion i det eksisterende importsystem ved et servicevindue om aftenen 29. juni, så angivelser kan indsættes med forventet ankomst. Angivelserne skal først have faktisk ankomst fra 1. juli 2021, hvor de ændrede momsregler træder i kraft.

Du kan læse mere om importordningen på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.