Gå til indhold

Ukraine tiltræder forsendelseskonvention: ændringer i dokumenter til sikkerhedsstillelse

Ukraine tiltræder 1. oktober 2022 Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure. Det betyder, at en række dokumenter til sikkerhedsstillelse skal fornys eller ændres.

Ukraine tiltræder pr. 1. oktober 2022 Konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Det har EU-Kommissionen meddelt. 

Ukraines tiltrædelse af konventionen medfører en række ændringer med hensyn til sikkerhedsstillelse for varer, der forsendes til og fra Ukraine i henhold til EU's forsendelsesordning eller Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure. 

Derfor skal oplysninger i garantisystemet tilpasses ændringerne, og en række dokumenter skal fornys eller ændres ved forsendelse af varer til og fra Ukraine fra og med 1. oktober 2022.  

Samlet kaution 

Kautionsattester, TC 31 (Kommissionens gennemførelsesforordning (GF), bilag 72-04), og attester om fritagelse for sikkerhedsstillelse, TC 33 (GF, bilag 72-04), der er udstedt før 1. oktober 2022, kan ikke anvendes ved forsendelse af varer fra og med 1. oktober 2022, medmindre Ukraine er påført med behørigt forsendelsesstempel (stålstempel) og underskrift, heller ikke ved nødprocedure. 

Der skal i stedet udstedes nye attester med gyldighed fra 1. oktober 2022, hvor Ukraine er påført. 

Kautionserklæringerne fra en bank eller et forsikringsselskab i kautionsdokumenterne skal påføres Ukraine samt navn og adresse på de pågældende toldsteder i Ukraine. Det kan ske ved at udstede et nyt kautionsdokument eller en allonge, der gælder fra 1. oktober 2022. 

Vær opmærksom på, at der kan være behov for at ændre referencebeløbet i garantisystemet. 

Enkeltkaution 

Ved enkeltkaution skal kautionserklæringerne i kautionsdokumenterne fra en bank eller et forsikringsselskab også påføres Ukraine samt navn og adresse på de pågældende toldsteder i Ukraine. Det kan ske ved at udstede et nyt kautionsdokument eller en allonge, der gælder fra 1. oktober 2022. 

Enkeltkaution ved sikkerhedsdokumenter 

Toldstyrelsen vil snarest indgå en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af sikkerhedsdokumenter i forbindelse med enkeltkaution, TC 32 (GF, artikel 160-161), så aftalen omfatter Ukraine. Vi informerer om det via nyhedsbrevet, når kautionsaftalen med Danske Speditører er indgået. 

Der kan ikke udstedes nye sikkerhedsdokumenter, før aftalen er indgået, og sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før 1. oktober 2022, kan ikke anvendes for forsendelser til Ukraine. 

EU-Rådet har endnu ikke offentliggjort en forordning om Ukraines tiltrædelse af konventionen.  

Har du spørgsmål?  

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.