Gå til indhold

Toldfrihed og reduceret told fra 1. januar 2023

EU-Kommissionen har offentliggjort forordninger med oversigter over varer, som EU-virksomheder fra 1. januar 2023 har mulighed for at importere med toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension og toldkontingenter).

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du nu se, hvilke muligheder EU-virksomheder har for at importere varer med toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension og toldkontingenter). Oversigterne gælder fra 1. januar 2023. 

Vær opmærksom på, at med få undtagelser er varer med oprindelse i Rusland eller Belarus ikke omfattet af de suspensioner og kontingenter, der fremgår af forordningerne. 

Læs Kommissionens forordning om toldsuspension for visse landbrugs- og industriprodukter. 

Læs Kommissionens forordning om toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter. 

Du kan læse mere om toldsuspension og toldkontingenter i Den juridiske vejlednings afsnit F.A.6 og F.A.7. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.