Tjek dine varekoder: ændringer fra 1. januar 2022

Varekoderne bliver opdateret 1. januar 2022 for at sikre tidssvarende koder. Hvis der er ændringer inden for din virksomheds vareområde, skal du opdatere koderne i din virksomheds systemer inden årsskiftet.

Opdateret 15. december 2021.

Hvert femte år opdaterer man de seks-cifrede HS-varekoder, der gælder på verdensplan. Det sker for at holde varekoderne tidssvarende, bl.a. så nye produkttyper, fx 3-d-printere og droner, er nemmere at identificere.  

Næste opdatering træder i kraft 1. januar 2022 og har betydning for både importører og eksportører. Opdateringen påvirker også KN- og TARIC-koderne. 

Ændringerne vil blive indarbejdet i den kommende udgave af Toldtariffen, som træder i kraft 1. januar 2022, samt i TARIC og eVITA 

Læs mere om ændringerne i HS-varekoderne på WCO’s hjemmeside. 

Læs mere om varekoder på skat.dk. 

Tjek din virksomheds varekoder 

Du bør tjekke, om de varekoder, din virksomhed anvender i dag, fortsat gælder efter 1. januar 2022, eller om de bliver ændret.  

Hvis du efter 1. januar 2022 bruger en varekode, som ikke længere findes, vil angivelsen blive afvist i toldsystemerne. 

Hvis du i 2021 indsender en angivelse med en varekode, som først er gyldig fra 1. januar 2022, vil angivelsen fejle pga. forkert varekode. Men fra 1. januar 2022 vil toldsystemerne antage angivelsen, uden at du skal foretage dig noget.

Ændrede KN-koder (eksport) 

Du finder de ændrede KN-koder ved at slå op under dit vareområde i EU-Kommissionens gennemførelsesforordning. I forordningen markerer stjernesymbolet nye KN-koder, og kvadratsymbolet markerer KN-koder, hvor indholdet er blevet ændret. 

Hvis du kun anvender KN-koderne (de otte-cifrede varekoder), fx som eksportør, kan du allerede nu opdatere din virksomheds varekoder ved at bruge EU-Kommissionens korrelationstabel. I listen finder du de nuværende KN-koder, som ændres, og du kan også se de nye koder, der gælder fra 1. januar.  

Vær opmærksom på, at tabellen er et hjælpeværktøj og ikke er juridisk bindende.  

Ændrede TARIC-koder (import) 

Hvis du anvender TARIC-koderne (de ti-cifrede varekoder), fx som importør, kan du med fordel påbegynde opdateringsarbejdet nu ud fra de KN-koder, der allerede er tilgængelige.  

Du kan dog ikke færdiggøre opdateringen, da de nye TARIC-koder endnu ikke er klar. Toldstyrelsen forventer, at de fleste TARIC-koder vil være klar i midten af december, men enkelte vil først være tilgængelige i slutningen af december.  

Se nederst på siden, hvordan du selv kan tjekke, om de nye TARIC-koder er klar.