Gå til indhold

Sikkerheden bliver skærpet for fragt med skib, vej og tog

1. marts 2024 tilslutter Danmark sig tredje del af EU’s importkontrolsystem, ICS2. Det stiller skærpede krav til virksomheder, som er involveret i at transportere varer ind i EU fra lande uden for EU via vej-, jernbane- og søtransport. Bliv klogere på ændringerne her.

Alle EU-lande skal i de kommende år tilslutte sig ICS2, som er EU’s nye importkontrolsystem. Formålet med ICS2 er at forhindre farlige varer i at komme ind i EU fra lande uden for EU. Med tilslutningen kommer der en række nye krav til de berørte brancher. Kravene gælder allerede nu for post- og ekspreskurérforsendelser, og fra marts 2023 gælder de også for luftfragt. Fra 1. marts 2024 gælder de altså også for vej-, jernbane- og søtransport. 

For de berørte virksomheder betyder tilslutningen, at der skal sendes flere oplysninger ind til EU, end det er tilfældet med det nuværende nationale ICS-system. Der vil også komme en række mindre ændringer i ankomstsystemet Manifest. 

Nogle berørte virksomheder skal deltage i test 

Som vi tidligere har skrevet om i nyhedsbrevet, skal de virksomheder, der tilslutter sig ICS2 for luftfragt, indsende summarisk indpassageangivelse (også kaldet ENS), både før flyet lastes (pre-load), og efter afgang (pre-arrival). 

Virksomheder, som skal tilsluttes ICS2 for vej-, jernbane- og søtransport, skal dog kun indsende pre-arrival-ENS-angivelse. På containergods indsendes pre-arrival-oplysningerne, allerede 24 timer før skibet lastes, ligesom det er tilfældet i dag. 

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via egen it-løsning, skal deltage i en conformance-test, hvor systemet kobles sammen med EU’s systemer. EU-Kommissionen forventer, at testvinduet åbner 1. juli 2023. 

I starten af det nye år vil Toldstyrelsen invitere til et orienteringsmøde, hvor virksomhederne kan blive klogere på, hvad tilslutningen til ICS2 betyder for dem. Invitation til orienteringsmødet vil blive sendt ud i nyhedsbrevet. 

Du kan se mange flere detaljer og tekniske specifikationer for ICS2 for vej-, jernbane- og søtransport i EU’s dokumentbibliotek.