Gå til indhold

Reglerne for oprindelsesbeviser til Singapore ændres

Fra 1. januar 2023 kan EU ved eksport til Singapore kun anvende REX-ordningen. Det betyder, at oprindelseserklæringer, der er udfærdiget af godkendte eksportører i EU, ikke længere er gyldige ved eksport til Singapore fra EU.

Fra 1. januar 2023 skal eksportører i EU ved eksport til Singapore udfærdige en udtalelse om oprindelse for produkter med oprindelsesstatus. Det betyder, at importører i Singapore kun kan opnå præferencetoldbehandling, når en udtalelse om oprindelse er udfærdiget af enten:

  • en eksportør i EU, der er registreret i EU’s REX-system

eller

  • en eksportør i EU, der sender en eller flere kolli, der indeholder produkter med oprindelsesstatus, hvis sendingens samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro.

Overgangsperiode gælder indtil 31. marts 2023

Der er fastsat en overgangsperiode, der sikrer, at Singapores toldvæsen stadig vil acceptere oprindelseserklæringer udfærdiget af EU-godkendte eksportører indtil 31. marts 2023. Efter denne dato er det udelukkende udtalelser om oprindelse, der accepteres i Singapore for produkter med oprindelsesstatus.

Mere information

De ændrede regler fremgår af EU-Kommissionens meddelelse.

Du kan læse mere om reglerne for udstedelse af oprindelsesbeviser under REX-ordningen på skat.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.