Gå til indhold

Reglerne for oprindelsesbeviser fra Seychellerne ændres

Fra 1. juli 2023 kan Seychellerne ved eksport til EU kun anvende REX-ordningen. Det betyder, at EUR.1-varecertifikater, der er udstedt af toldmyndighederne, og fakturaerklæringer, der er udfærdiget af godkendte eksportører, ikke længere er gyldige oprindelsesbeviser ved eksport fra Seychellerne til EU.

Fra 1. juli 2023 skal eksportører i Seychellerne ved eksport til EU udfærdige en fakturaerklæring for produkter med oprindelsesstatus. 

Det betyder, at importører i EU kun kan opnå præferencetoldbehandling, når en fakturaerklæring er udfærdiget af: 

  • en eksportør i Seychellerne, der er registreret i EU’s REX-system 

eller 

  • enhver eksportør i Seychellerne for enhver sending bestående af en eller flere kolli, der indeholder produkter med oprindelsesstatus, hvis sendingens samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro. 

De ændrede regler fremgår af EU-Kommissionens meddelelse. 

Du kan læse mere om reglerne for udstedelse af oprindelsesbeviser under REX-ordningen på skat.dk. 

Har du spørgsmål? 

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 02.