Gå til indhold

Ny procesbesked og nyt datafelt i Manifest fra maj 2023

Når Toldstyrelsen udskifter hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet, medfører det ændringer i systemer, der ikke udskiftes. Hvis din virksomhed benytter Manifest i forbindelse med eksport, vil du opleve ændringer i systemet fra 1. maj 2023. Der indføres bl.a. en ny procesbesked, 48-timersreglen udfases, og feltet, hvor du angiver bruttomasse, får et nyt format.

Virksomheder, som indsender afgangsdeklarationer i Manifest, skal være opmærksomme på, at der kommer flere ændringer næste år. I en tidligere nyhed blev nogle af de øvrige ændringer, der træder i kraft 1. maj 2023, gennemgået.  

Ændringerne har betydning for alle virksomheder, som indsender afgangsdeklarationer i Manifest. 

Ny procesbesked ved indsendelse af afgangsdeklarationer 

Tidligere har virksomheder modtaget en kvitteringsbesked for modtagelsen af en afgangsdeklaration straks efter indsendelse. Der indføres nu en ny procesbesked mellem indsendelse og kvitteringsbesked. Det betyder, at virksomhederne fremover modtager en besked om, at afgangsdeklarationen er i proces, før de modtager den vanlige kvitteringsbesked om modtagelse af afgangsdeklarationen. Den nye procesbesked bliver indført ved alle typer af afgangsdeklarationer.  

I Manifest Online vil man modtage en besked på brugergrænsefladen om, at afgangsdeklarationen behandles, inden kvitteringsbeskeden om modtagelse kommer. Virksomheder, der bruger system-til-system-løsninger, vil modtage en IED42-fil med besked om, at afgangsdeklarationen behandles.  

48-timersreglen udfases  

Tidligere har det været muligt at ændre i en afgangsdeklaration i op til 48 timer efter indsendelse af afgangsmeddelelsen. Når ændringerne implementeres, vil det ikke længere være muligt. Det gælder for alle typer af afgangsdeklarationer i Manifest.  

Bruttomassefeltet får et nyt format 

Fremover skal oplysninger om bruttomasse indtastes i ét felt. Tidligere har feltet i brugergrænsefladen været opdelt i to datafelter: et til kilo og et til gram. Det bliver nu ændret, så bruttomassen kan angives med en præcision på et milligram, og de to felter samles til ét datafelt. Feltet skal indeholde hele vægten i både kilo og gram, som adskilles med et komma. Det nye datafelt kan indeholde op til 16 cifre med op til seks decimaler.  

Hvis din virksomhed indsender afgangsdeklarationer via system-til-system-overførsel, skal du opdatere din XML-fil med et nyt XSD-skema. Når det nye XSD-skema er tilgængeligt, bliver det meldt ud via nyhedsbrevet. Bruger din virksomhed Manifest Online, skal du være opmærksom på, at du fremover skal indtaste bruttomasse i ét felt.  

Virksomheder, der skal opdatere deres systemer, vil få mulighed for at komme på et testmiljø (TFE).  

Onboarding til DMS Eksport og DMS Forsendelse er begyndt  

Selvom ændringerne kommer i forbindelse med udrulningen af DMS Eksport og DMS Forsendelse, påvirker det ikke, hvornår ændringerne i Manifest skal være implementeret og taget i brug.  

Onboardingforløbet til DMS Eksport og DMS Forsendelse kører separat og er allerede i fuld gang. Toldstyrelsen holder i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og systemleverandøren, Netcompany, en række temamøder, hvor ændringer, onboardingmateriale og angivelsesarterne i DMS Eksport og DMS Forsendelse bliver gennemgået. På disse møder bliver information om den nye løsning til eksport og EU-forsendelse dybdegående gennemgået. Temamøderne kan ses eller genses på toldst.dk/nyesystemer. 

Vi inviterer til møderne via Toldstyrelsens nyhedsbrev, hvor du også kan holde dig opdateret om implementeringen af de nye toldsystemer generelt.  

Har du spørgsmål?  

Kontakt Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12.