Gå til indhold

Invitation til orienteringsmøde om ICS2 for vand, vej og jernbane

Er din virksomhed involveret i at transportere varer ind i EU via vand, vej eller jernbane? Så skal du være opmærksom på, at EU fra 1. marts 2024 skærper sikkerhedskravene for disse transportformer. 30. marts holder Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen et orienteringsmøde for virksomheder, hvor du kan blive klogere på de nye krav.

ICS2 er EU’s nye importkontrolsystem. Formålet med ICS2 er at sikre, at vi ikke får farlige og sundhedsskadelige varer ind i EU. Med ICS2 kommer der skærpede sikkerhedskrav til virksomheder, som transporterer varer ind i EU.

De nye regler gælder allerede for post- og ekspreskurérforsendelser sendt med fly. Fra 1. marts 2023 gælder de for al luftfragt. Og fra 1. marts 2024 gælder de altså også for fragt via vand, vej og jernbane.

Det betyder, at virksomhederne skal levere flere data end tidligere via de såkaldte ENS-angivelser (Entry Summary Declarations, på dansk summariske indpassageangivelser). ENS-angivelserne skal sendes til et fælles EU-system. Som noget nyt kan flere virksomheder samarbejde om at udfylde en ENS-angivelse.

Virksomheder, som transporterer varer ad luft- eller vandvejen, skal samtidig indsende en ICS2-ankomstnotifikation ved ankomst til EU.

Virksomhederne skal starte forberedelserne nu

Tilslutningen til ICS2 kan være afgørende for den enkelte virksomheds forretning. Hvis ICS2 for vand, vej og jernbane er relevant for din virksomhed, er det nødvendigt, at I sætter de interne forberedelser i gang hurtigst muligt.

De virksomheder, som skal indsende ENS-angivelser via en system-til-system-løsning, skal deltage i en conformance-test op imod EU’s system. Det kræver, at den enkelte virksomhed melder ind til Toldstyrelsens Servicedesk hurtigst muligt. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen koordinerer derefter testvinduer med EU, som videreformidles til den enkelte virksomhed.

På orienteringsmødet 30. marts kan du blive klogere på de nye krav og på, hvordan de kommer til at berøre din virksomhed. Vi vil også komme ind på ændringer til Manifest.

Der er sat god tid af til spørgsmål og dialog.

Mødets målgruppe

Hvis din virksomhed bidrager med data til ENS-angivelser for varer, der kommer til EU via vand, vej eller jernbane, er mødet relevant. Det kan være speditør- og logistikvirksomheder, transportører, handlingselskaber og importører. Det kan også være softwareleverandører, der repræsenterer de nævnte. I må gerne tilmelde flere deltagere fra samme virksomhed.

Tid og sted

Mødet bliver holdt virtuelt torsdag den 30. marts kl. 9-11 på Microsoft Teams.

Tilmeld dig mødet

 

Mødet bliver optaget

Vi gør opmærksom på, at vi optager og offentliggør optagelsen fra onlinemødet. Dine eventuelle spørgsmål på mødet bliver derfor gemt. Optagelsen bliver umiddelbart efter orienteringsmødet offentliggjort på toldst.dk/nyesystemer med det formål at give virksomheder mulighed for at se eller gense, hvad der blev drøftet på mødet.

Læs mere om ICS2

FAQ om ICS2 på EU-Kommissionens hjemmeside.

Læs mere om ICS2 for vand, vej og jernbane på Toldstyrelsens hjemmeside.

Vi udvikler nye toldsystemer

Mødet indgår i Toldstyrelsens og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde om sammen at udskifte hovedparten af de danske it-systemer på toldområdet frem mod 2026.   

Du kan holde dig opdateret i nyhedsbrevet om udvikling og implementering af nye it-systemer og på toldst.dk/nye-systemer, hvor der løbende kommer mere information.